Artikler > Frihet

Nei til EU: Ved skal alltid brennes i Norge EU skal bort

Av Einar Eldøy 6.12.2022

EU kjører fram meningsløst ved-forbud

Vi er vant til å gjøre som vi vil, vi taler om alt og intet uten å møte fortred, og ikke minst: vi er vant til å skaffe oss ved fra trær i nabolaget. De som bor i byene skaffer ved kommersielt. Det er en skikk som er gammel som landet vi bor i. Veden brenner vi nå i rent-brennende ovner - alt kullstoffet (nesten) brenner opp. Det lille som ikke brenner opp går tilbake dit det kom fra. EU som vi ikke er medlem av, men lyder fullstendig i alle ting små og store, vil forby brenning av massiv ved. Vi skal bare brenne pellets laget av tre-avfall, kvist og tre-rester fra industrien. Pelletsovner brenner pellets, de er også rent-brennende og slipper ut det samme til luften som en vanlig rentbrennende peis eller ovn.

Logikken i et slikt forbud finnes ikke. Et slikt forbud er en massiv byråkratisk flause. Rundt oss vil småskogen vokse til en ugjennomtrengelig grønn jungel, mens vi strever med å betale strømregningene våre. Husk også at ved i Norge og ved i de fleste EU-land er totalt forskjellig. I Spania er det forbudt å felle trær i utmark.

EU viser seg nå fra sin sanne side - et kaosrike styrt av styrte mennesker

Norge vil ikke være med i EU - ref. folkeavstemminger i 1972 og 1994. Vår lydighet er likevel total overfor alt EUsk. Våre vedtak av nye EU-regler er kjappe og totale.

Vår egen forvaltning av vårt eget land er sunket ned i mørket. Det foregår uforståelige saker. Vi berøres nå dypere og dypere - og alt er utenfor nasjonal kontroll. Våre politikere reiser på møter i World Economic Forum, FN, EU. De tar med seg våre næringslivsledere og byråkrater og alle kommer hjem med ideer og bestemmelser det norske folk aldri har stemt for. Mørket blir stadig dypere, og innefra mørket hører vi stemmene til de som snakker sammen, men uten å kunne forstå hva de snakker om. Vi får senere vite at "noen har snakket sammen". De venter stadig på nye beskjeder fra EU: ACER, NordPool, Green Deal, den 4. energipakke.

Ved og strøm henger sammen med vår velferd, frihet, stolthet

Vi har solgt bort beslutninger om kraft, men staten har massive inntekter av de høye prisene. Når nordmenn må betale sitt og staten tar sitt blir det umulig å akseptere galskapen som foregår rett foran oss. Inntekts-tallene er gjemt bort. Dette dreier seg nå om nasjonal kontroll, våre folkevalgte styrer ikke for oss lenger, demokratiet er vesentlig svekket allerede. Er det noen som er ansvarlige for det som skjer?

Så har EU bestemt at ved som varmekilde skal ut. Vedprisene i Norge har nådd nye høyder, en 40 liter sekk koster snart 150 kroner. Folk har forberedt seg på en kald vinter og gjort ved og ovner klare i hele landet. Er de folkene som beslutter i EU riktig kloke?

Stortingspolitikerne tjener over en million pluss, og tåler nok kjøret om energi. Det er det ikke alle som gjør. Det er snart valg - vi må benytte anledningen til å kreve fokus på folkets vilje, nye politikere, ny energipolitikk. Det er også mulig å stifte nye partier, men det er en realitet at dagens partier har jernkontroll på det som foregår i landet vårt. Det er store valgtekniske utfordringer i det å få til endringer.

Jeg melder meg inn i "Nei til EU" - følg meg gjerne

Nei til EU er på vei til retten for å kreve ACER bort. Energipakke 4 gjør det verre, inklusive forbud mot ved. Det går mot ny samling av folket. Partienes nåværende folk har gjort seg selv overflødige. Jeg er allerede medlem av Motvind Norge. Det kommer flere direktiver. Dette går ikke. Vårt forhold til EU må legges om. Stikkord er avvikling EØS, NEI til EU for godt.

Link

MOTVIND NORGE

NEI TIL EU

Photo by Mvegas