Artikler > Frihet

Nasjoner som vil være imperiebyggere lager ufred

Av Einar Eldøy 5.12.2022

Norge bør ta sikte på på å bli en av verdens alliansefrie nasjoner før det går galt

Verden er et geopolitisk sted med en imperiebygger med store ambisjoner - vi har en problematisk bølle blant oss. Verden er i 2022 preget av en nasjon som prøver å bygge opp et imperium, de vil være verdens politi og folk fra denne nasjonen jobber kontinuerlig for å øke sin innflytelse på alle økonomiske, kulturelle og økonomiske områder. Nasjonen har militærbaser i mer enn 100 land, deres økonomiske interesser er vide og skal øke, og de har omtrent 5% av verdens befolkning. Halvparten av skattepengene deres går med til å kjøpe våpen og bygge opp en voldsom militærmakt. Nasjonen er USA som ikke er en av verdens store nasjoner. Det de holder på med er ikke bærekraftig.

Misnøyen med USAs rolle vokser overalt

Andre store nasjoner som har betydelig internasjonal innflytelse er Russland og Kina. De arbeider ikke på samme måte som USA, men er tydelig preget av misnøye med det USA holder på med. Andre store land som India, Brasil, Indonesia, Sør-Afrika og andre liker ikke USAs arbeid. Det skaper press og ufred. USA har ført kriger kontinuerlig ute i verden helt siden de avsluttet krigene mot indianerne i sitt eget land i 1924 med Apache krigene.

En verden som er delt i to - for og mot USA er ikke bærekraftig

At USA over tid klarer å få sine innbyggere med på å bruke så mye penger på våpen og krig er helt utrolig. Det må skyldes at store deler av befolkningen i USA ikke følger med i timen. Årsakene til det kan være mange, ikke minst en massiv propaganda om USAs rolle, sist representert ved Donald Trumps slagord "Make Amerika Great Again". Trump er ikke en fremtidens mann.

Det ble solgt våpen i verden for NOK 6000 milliarder i 2021, og USA står alene for nesten halvparten av dette (ref. SIPRI). Det geopolitiske systemet i verden er nå skjørt, ublansert,og innebærer stor risiko. Norge er med i USAs sfære. Det er ikke bærekraftig. USA har fire militærbaser i Norge og militært materiell lagret her.

Konflikten i Ukraina presenteres hos oss som russisk aggresjon, men henger sammen med konflikter i området over lang tid - senest ref. FN Sikkerhetsrådets resolusjon 2202 fra 2015. USAs pågående globalisering er temaet. Det går en jevn strøm av propaganda ut over det norske folk. NATO koordinerer sin propaganda fra sitt Senter for Strategisk Kommunikasjon i Riga, Latvia. Alle våre medier er med.

Alliansefrie land: En verden av frie selvstendige nasjoner er løsningen på det problemet som er skissert her

Det finnes allerede en stor gruppe nasjoner - tallet er litt usikkert, kanskje 100 eller mer - som er med i en uformell organisering som kaller seg "De alliansefrie land". De har en tilknytning til FN. Det er ikke bra, for FN er en tvilsom organisasjon som ikke har klare retningslinjer og myndighet for noe som helst. De er i hendene på mange typer påvirkere, influencers, blant annet World Economic Forum, Bill Gates, Tyskland, Norge, uten at det finnes klarhet i hva rollene og oppgavene er, hvor FNs myndighet kommer fra og hvor langt den går.

At FN skal være en verdensregjering som styrer alle er en meningsløshet uten like. Det blir det aldri noe av. Det er heller ingen alminnelige mennesker som ønsker seg det.

Alliansefrihet eller tydelig uavhengighet for alle nasjoner kan være et mål å arbeide mot

La oss se nærmere på hva alliansefrie land er. De har som formål å sikre de alliansefrie lands nasjonale uavhengighet, suverenitet, territorielle integritet og sikkerhet. Hensikten med alliansefrihet er å bekjempe imperialisme, kolonialisme, nykolonialisme, apartheid, rasisme, zionisme. Her inngår alle former for aggresjon eller okkupasjon fra andre land, dominans, innblanding eller hegemoni. Generelt er det motstand mot stormakts- og blokkpolitikk. Det er også mange sosiale og økonomiske saker som kan tas med. Et egnet sekretariat for en slik organisasjon må etableres.

En verden av frie selvstendige nasjoner

Tenk over hva en alliansefri verden kan være - en verden der alle er selvstendige. Det kan bli en ny begynnelse for alle. Norge er for tiden på feil spor. Vi har for mye innflytelse fra USA her i landet. La USAs rolle i Norge gå mot en verdig avslutning.

Photo by Sammie Sander