Artikler > Frihet

Mine topp 10 nye ideer og målsetning for norsk politikk

Av Einar Eldøy 15.2.2023

Ideer for en ny framtid - våre barn skal ha ha det bedre enn foreldrene - det heter framskritt

Vi velger politikere for at de skal gjøre alt det vi ønsker, slik at Norge skal bli et bra sted å bo. Men problemene i samfunnet vedvarer, presset vokser ut over det som er rimelig å godta, og det innføres lover og regler i rekord-tempo, tusenvis hvert år. De fleste reduserer vår frihet, øker kostnadene med å leve og skaper usikkerhet om framtida.

Folket gjennom valg eller direkte meningsytringer er ikke i stand til å stoppe trenden, som ser ut til å akselerere. Siden enhver avtale, lov og regel er en ny ting vi ikke har lov til å gjøre, er det enkelt å se at hvis dette fortsetter, så vil det til slutt ikke være mye man kan gjøre uten å bli regnet som kriminell. Det er helt klart ikke slik vi vil ha det.

Topp 10 gode ideer

Her er topp 10 gode ideer for hvilke mål politikerne vi velger må sette seg for at samfunnsutviklingen skal være interessant:

  1. Staten skal bygges ned til et absolutt minimum. Skatt og byråkrater som ingen trenger skal kuttes.

  2. Få folk ut av meningsløse jobber slik at de kan gjøre som de vil. 100% "arbeidsledighet" er målet.

  3. Fjern så mange lover og regler som mulig. Etablering av naturloven, ikke plag andre, inkludert dyr og eiendom, er målet.

  4. Deltakelse på skole som i dag fungerer som indoktrinerings-anstalter skal være frivillig. Foreldre som ikke trenger "å gå på jobb" har tid til å passe på barna sine og lære dem det de trenger.

  5. Skap kampanjer for god helse basert på naturlige prinsipper, sunn mat og forebygging. Med en befolkning opplyst om helse vil behovet for dyre medisiner og helsetjenester nesten forsvinne.

  6. Ressursene i Norge tilhører folket. Energi og strøm skal være gratis.

  7. Bolig og opphold skal være gratis. Det skal være 100% mat-dekning i Norge, vi skal ikke være avhengig av import. Folk kan produsere mat hjemme hvis de ikke må på jobb. Uten jobb-tvang vil det ikke bli like nødvendig å bo i byer.

  8. Media skal ikke være subsidiert eller statseid. Balanserte, frie media gir en opplyst befolkning som er i stand til å ta kvalifiserte avgjørelser og greie seg selv.

  9. All virksomhet skal være fullstending miljøvennlig og bærekraftig med naturen i fokus. Skader menneskelig aktivitet luften, vannet, mennesker, dyr eller naturen så skal vi gjøre det på en annen måte. Alle klimaproblemer løses da.

  10. All forskning og tilhørende statistikk skal være offentlig og fri, og fokusere på å gjennomføre målene over.

Hvordan vi får det i fremtiden er opp til deg, ta ansvar, si nei og vis hvordan du vil ha det.

Ikke drøm for utviklingen skal vendes

Jeg er klar over at mesteparten av dette ikke er mulig å gjennomføre eller tar lang tid, men dette er det vi skal jobbe mot. Uten slike mål blir vi ikke med. For hvert steg på veien mot målet vil vi se flere frie, sunne, friske mennesker som lever livet slik de selv ønsker. En eksplosjon av kreativitet og nye ideer vil vokse frem når vi har tid til å tenke og kan gjøre hva vi vil.

Er du med? Norsk politikk trenger fornyelse.

Photo by Janko Ferlic