Artikler > Frihet

Media terroriserer befolkningen

Av Einar Eldøy 27.5.2022

Påskudd for krig med full støtte fra media - la oss ta et tilbakeblikk

På dagen 9.11.2001 ble 3 skyskrapere i New York offisielt sprengt i fillebiter av 2 passasjerfly som kjørte inn i dem samt ettervirkningene av flyene. Mange av de som er unge idag har ikke opplevd 9.11.2001 selv, og det kan være en ide å ta et tilbakeblikk på hendelsen og medias rolle. Medias presentasjon av saker blir barre verre og verre.

Media skal sørge for at det alltid råder frykt, den gang som nå, at vi er urolige og lettskremte. 9/11 i New York i 2001 var et bedrageri, og vi må ta inn over oss at de store media er totalt styrt av de som vil overta styringen i verden. De lyver konsekvent, de skjuler informasjon, de innrømmer ingenting og er ikke lenger til nytte for noen.

Det er viktigere enn noen gang å overse dem, og finne dine egne kilder for informasjon, muligheter for ro og selvstendig refleksjon. Å være evig kritisk til all innformasjon er basis for et godt liv, religion og meditasjon kan være nyttige, og vi trenger ikke proppe hodene våre med skremmende mediestoff hver dag. Vi lever i en verden der nyheter fabrikkeres daglig og falske flagg operasjoner organiseres systematisk hele tiden.

Det vi fikk se av 9/11 var en medie produksjon

Hendelsen 9.11 satte i gang en storstilt krig i Midtøsten og Afghanistan hvor millioner av mennesker har mistet livet til nå. Fortsatt er mange spørsmål ubesvarte og 9/11-truth-bevegelsen har ikke gitt opp. Det er bevist at dette var en operasjon organisert med myndigheters viten og medvirkning.

Bygning 7 falt på 4 sekunder

I tillegg til at de 2 bygningene som tilsynelatende ble truffet av fly og ser ut til å eksplodere og bli til støv på under 10 sekunder hver, er kanskje mysteriet rundt bygning 7 det største problemet for myndighetene å forklare. Den 47 etasjer høye bygningen falt av seg selv ca. 6 timer etter at de to andre bygningene falt, uten å bli truffet av fly, i fritt fall hastighet, på 4 sekunder og inn i sitt eget avtrykk. Den offisielle forklaringen fra 9/11-kommisjonen nevner ikke bygningen med ett ord og bare 5% av alle amerikanere vet at det var 3, ikke 2, bygninger som falt 11. september 2001.

NRK er i lommen på de få, styres fullt ut og driver global propaganda som de får beskjed om. Hver dag gjentar de meldingene.

Alle myndigheter nekter å svare på hva som skjedde

Politikere, byråkrater og media nekter å ta saken, og det er pinlig å se på hvordan de prøver å vri seg unna: Bare spørsmål og ingen svar.

Mediene vil ikke snakke om det, men denne fabrikkerte hendelsen ble brukt som påskudd til å lage masse lover over hele verden, inkludert her i Norge. Du må nå avgi fingeravtrykk og biometrisk bilde for å få nytt pass i Norge (lov av 2010, udemokratisk innført), ellers får du ikke reise.

Norge har sendt tusenvis av soldater til Afghanistan, der noen har dødd bare 21 og 22 år gamle, for å kjempe for "frihet" og mot "terror". Problemene for de hjemvendte soldatene er store. Man diskuterer helse for stridsevne, posttraumatiske stresslidelser etter aktiv krigsdeltakelse, angst og depresjon. De ser ganske dumme ut når det er klart at det hele var en fabrikkasjon. Nå er Afghanistan forlatt.

Storyen utvikles for oss hele tiden

Den dag i dag er det nettopp 9/11, i tillegg til andre mistenkelige operasjoner, som brukes som unnskyldning for å utvide overvåkning og for å fortsette de meningsløse krigene i Midtøsten. Så lenge den usynlige trusselen om nye terrorangrep er der og befolkningen holdes skremt, kan de gjøre som de vil. Arbeidet med å holde oss skremte fortsetter, krigen fortsetter på TV og i media, og små fabrikkerte "terrorhendelser" kommer på løpende bånd stadig flere steder. Hvor virkelig er disse hendelsene egentlig? Vi må ta inn over oss at alt er en stor iscenesatt "virkelighet", og at mediene lyver for oss.

TV2 gruppen er Norges største mediehus og er skremmende å se på. Morselskapet er Egmont som er internasjonalt eiet av - ja, hvem vet det? De sjekker ingen nyhetsopplysninger selv, og har ingen selvstendig journalistikk, alt kommer i posten.

Media sprer frykt

De som kjører krigene hadde aldri fått det til hvis det ikke var for bred støtte fra befolkningen. Det er derfor viktig at terrorbildet opprettholdes, at vi har et problem som må løses. Media, som eies av de samme som finansierer krigene, har ansvaret for å spre frykten. Daglig bombarderes man med ideer om at overvåkning og krig er bra for det gir trygghet. Man ser "eksperter" diskutere frem og tilbake og konkludere med at "litt frihet må man ofre for sikkerhet, vi har ikke noe valg". "

Så lenge du ikke har noe å skjule er det vel ikke noe problem? Det er lenge siden det ble slutt på at journalister skriver det de ønsker, mer og mer er artiklene ren oversetting og tekstbehandling av artikler fra NTB, AP, Bloomberg og REUTERS, som eies av ingen ringere enn de som vil styre verden. Formelt eierskap via Rothschild, Murdoch, Maxwell eller andre er bare en avledningsmanøver.

Norske medier er bare repetitører

Hvem styrer innholdet til Schibsted gruppen? De har bare byråstoff. De sjekker ingen opplysninger selv, og har ingen selvstendig journalistikk. Hva er vitsen med å høre/lese/se på det de kommer med? Hva med en annonse umerkelig skjult som avisens eget stoff - innovativt.

Amedia har samarbeid flere steder, men det viktige er AP-påvirkning over hele landet. Mye stoff er felles styrt fra sentralt hold. I lokalavisene har de noen journalister, og lokalt følger de med på den virkelige verden. Gjett hvem som eier dem - ho,ho - det er helt utrolig at det går an. Amedia har eierskap i 50 lokalaviser.

Vær kritisk

Ikke ta noe som kommer ut gjennom media for god fisk. NRK eies av staten og staten liker overvåkning, penger, lover, kontroll, vaksiner, skatter og krig. Alle avisene i Norge er avhenging av pressestøtte, og TV-kanalene og radio-kanalene er avhenging av lisenser for å få lov til å operere. Alle de andre må skrive ting som annonsørene liker, og de færreste bryr seg om at du skal ha det bra. Det er derfor massemedia er subjektive og kjører bare èn agenda: Å få deg til å tenke som de og eierne bakom vil.

Bare en ting til: Bygning 7 ble sprengt av de samme som tok ned tårna. Helt sikkert ble samme sprengstoff brukt.

En gang var mediene uavhengige og ble kalt den 4.de statsmakt. Nå er mediene borte fra sannheten og den korrigerende rollen de kunne hatt. Eierne ruler media - de forklarende journalistene er borte, borte, og samfunnet svekkes av den grunn.