Artikler > Frihet

Målet med islam er å underkaste seg Guds vilje

Av Einar Eldøy 25.4.2023

Ekte muslimer lever et rettferdig og moralsk liv i fred uten verdensambisjoner

Islam er en monoteistisk religion som er basert på troen på én Gud (Allah på arabisk) og troen på at Muhammed er den siste profeten sendt av Gud for å veilede menneskeheten. Målet med islam, som skissert i Koranen og Muhammeds lære, er å underkaste seg Guds vilje og leve et rettferdig og moralsk liv.

Islams hovedmål er å tilbe og underkaste seg Gud, og å følge veiledningen gitt i Koranen og Muhammeds lære.

Muslimer tror at hensikten med livet er å tilbe Gud og å arbeide for å forbedre menneskeheten

Det endelige målet for en muslim er å få Guds tilgivelse og å komme inn i paradiset, som er den ultimate belønningen for å leve et dydig og rettferdig liv. Muslimer oppfordres også til å fremme rettferdighet og hjelpe de fattige og trengende.

I tillegg tror muslimer at det islamske samfunnets rolle er å fremme fred og forståelse blant mennesker, og å arbeide for en forbedring av samfunnet. Muslimer tror også at islams endelige mål er å etablere Guds religion på jorden, og å skape et samfunn som er basert på prinsippene om rettferdighet, medfølelse og fred.

Det er viktig å merke seg at islam er en mangfoldig og kompleks religion, og ulike muslimer kan tolke og praktisere sin tro på forskjellige måter.

Islam har ikke globale ambisjoner - husk dawah

Islam, som enhver religion, har ikke globale ambisjoner i betydningen å søke politisk herredømme eller kontroll over andre nasjoner eller folk. Islams lære fokuserer på personlig åndelig vekst og forbedring av samfunnet gjennom å følge troens prinsipper, som rettferdighet, medfølelse og fred.

Noen muslimer kan imidlertid ha personlige eller kollektive ambisjoner om å spre islams lære til andre, og å etablere samfunn som er basert på islamske prinsipper. Dette er kjent som dawah, som er det arabiske ordet for det islamske konseptet med å invitere mennesker til troen. Dette anses som en personlig plikt for enhver muslim, og det gjøres gjennom fredelige midler som utdanning, dialog og eksempel.

Det finnes minoriteter

Det er viktig å merke seg at handlingene til en liten minoritet av ekstremister ikke bør brukes til å dømme hele islams religion. Disse gruppene representerer ikke islams sanne lære og prinsipper, og deres handlinger blir bredt avvist av det store flertallet av muslimer rundt om i verden.

Den muslimske verden har ingen koordinerende funksjon

Den muslimske verden er et mangfoldig og geografisk spredt samfunn, og det er ingen enkelt organisasjon eller enhet som koordinerer og styrer handlingene til alle muslimer. Den muslimske verden består av mange forskjellige land, kulturer og sekter, og det er ingen sentral autoritet som taler for alle muslimer.

Det er imidlertid flere organisasjoner og institusjoner som spiller en koordinerende funksjon innenfor den muslimske verden.

Disse inkluderer:

  • Organisasjonen for islamsk samarbeid (OIC): Dette er en mellomstatlig organisasjon som ble etablert i 1969 og omfatter 57 medlemsland. OIC har som mål å fremme samarbeid og koordinering mellom land med muslimsk majoritet på en rekke spørsmål, inkludert økonomisk utvikling, kulturell utveksling og politiske og diplomatiske forbindelser.

  • Den islamske utviklingsbanken (IDB): Dette er en multilateral utviklingsbank som ble etablert i 1975 og omfatter 57 medlemsland. IDB har som mål å fremme økonomisk utvikling og sosial fremgang i land med muslimsk majoritet.

  • Den islamske organisasjonen for utdanning, vitenskap og kultur (ISESCO): Dette er en mellomstatlig organisasjon som ble etablert i 1979 og omfatter 57 medlemsland. ISESCO har som mål å fremme samarbeid mellom land med muslimsk majoritet innen utdanning, vitenskap og kultur.

  • The World Muslim League: Dette er en internasjonal organisasjon som jobber for å fremme islamsk enhet og samarbeid på globalt nivå.

Det er mange organisasjoner innen islam

Det er også verdt å nevne at det finnes mange andre organisasjoner, institusjoner og bevegelser innenfor den muslimske verden, og disse kan ha en koordinerende funksjon på lokalt, regionalt eller internasjonalt nivå. Noen av disse er religiøse bevegelser, som det muslimske brorskapet, eller politiske bevegelser som de islamistiske partiene.

Totalt sett, mens det ikke er en enkelt organisasjon eller enhet som koordinerer og styrer handlingene til alle muslimer, er det flere organisasjoner og institusjoner som spiller en koordinerende funksjon i den muslimske verden.

Norske myndigheter bør opprette løpende kontakt med muslimske aktuelle organisasjoner på samme måte som kristne aktuelle organisasjoner.

Linker

Lurås #7 med Basim Ghozlan – Islam, profeten Muhammed, sannhet, budskapet, vold og nåde, muslimer vs. jødene, djinn, politisk genialitet, Mekka, Medina

Carl S. Wibye: Det muslimske brorskapet jobber i hemmelighet – også i Norge

Photo by mohammad ramezani