Artikler > Frihet

Lovprising av den norske bonden en begynnelse på framtida

Av Einar Eldøy 19.5.2024

Historien om Henrik, en ung mann som lever og arbeider som bonde i sitt nærmiljø

Henrik vokste opp hos sin famile, etterhvert med etablerte voksne søsken i nærmiljøet. Han er nå omgitt av de bølgende åkrene og de dype skogene i den lille bygda han alltid hadde kalt hjem. Fra en tidlig alder lærte han å verdsette det allsidige livet som bonde, hvor dagen begynte med soloppgangen og endte når stjernene lyste opp himmelen. Livsstil kaller noen det.

De nye generasjoner trer inn

Han har nå gått til det store skritt å få seg sin egen gård i området han kjenner så godt, og er i gang med å arbeide seg opp til selvstendig bonde - et lite firma som krever mye av en person. Gården hans er som et levende lerret, malerisk spredt ut over det bølgende landskapet. Henrik har ikke bare dyr å passe på, men et helt økosystem som han så ømt og omsorgsfullt tar vare på. Sommerstid bringer liv og beiting til markene hans, der sauer og kyr vandrer fritt og nyter det frodige gresset. Henrik smiler alltid bredt når han ser dyrene nyte livet på gårdens marker.

Bondeyrket er en av bærebjelkene i landet vårt

Men det er mer enn bare dyr og avlinger som binder Henrik til gården sin. Det er fellesskapet, båndene som knytter ham til familien, naboene og bygda. Han vet at for å overleve og trives, må man stole på hverandre. Det er ikke bare et livsstilvalg, det er en nødvendighet. Henrik, familien og naboene utveksler ikke bare koseprat, men også ressurser. Det er et miljø preget av at man deler utstyr og verktøy, og hjelper hverandre med å så, drifte, høste avlingene og støtte hverandre gjennom tykt og tynt.

Økonomien er ikke bare bra for alle bønder

Men det finnes også utfordringer, særlig når det kommer til økonomien. Jordbruket har alltid vært en kamp, og nå, i moderne tider, er det enda mer utfordrende. Henrik føler på det økonomiske presset, akkurat som mange andre bønder i landet. Prisene svinger, været kan være lunefullt, og kostnadene ved å drive gården blir stadig høyere.

Likevel gir ikke Henrik opp. Han vet at for å forandre landets situasjon, må man begynne lokalt. Han deltar i lokale initiativer, bidrar til diskusjoner om jordbrukets fremtid og jobber for å skape bevissthet om viktigheten av å støtte lokale bønder - over hele det langstrakte landet vårt. Sammen med naboene sine har han tatt initiativ for å finne nye måter å øke inntektene på, nye forretningsmodeller, samtidig som de fortsetter å verne om miljøet og det lokale samfunnet sitt.

Styrken ligger i nærmiljøet sammen med nasjonalt samhold

Henrik tror på styrken i samholdet, i å bruke det nærmiljøet har å tilby og å jobbe sammen for å overvinne utfordringene. Han vet at for å skape endring, må man ta små skritt i riktig retning. Og selv om veien kan være utfordrende, er han fast bestemt på å fortsette å jobbe med dyrene sine, dyrke jorden, drive skogen og utmarka og holde i hevd båndene som binder ham til hans elskede bygd.

Slik vil Henrik leve og arbeide, en del av et nærmiljø der respekt for naturen, støtte fra familie, naboer og viljen til å skape endring blir bærebjelkene som holder samfunnet sammen. Norsk landbruk har en fantastisk framtid som næring, vår matprodusent, distriktsutvikler og sosial bærekraft.

Linker:

SSB: Økte inntekter blant bønder, men mindre kommer fra jordbruket

NIBIO: Ingen vet hva bonden tjener

Norges Bondelag: Bondens inntekt på 1 – 2 – 3

STORTINGET: Strategi for auka sjølvforsyning av jordbruksvarer og plan for opptrapping av inntektsmoglegheitene i jordbruket

Foto Pexels Aleksander P