Artikler > Frihet

Langsiktig løsning Palestina/Israel er to-stats løsningen

Av Einar Eldøy 22.5.2024

Spania, Norge, Irland vil godkjenne staten Palestina

Det kan bli en løsning på saken. Nå blir det først ville fordømmelser. Følg utviklingen.

Den store fordrivelsen i 1948 er ikke glemt - historien skriker på rettferdighet for palestinerne

I 1948 under den store fordrivelsen fra det som nå er Israel, ble det begått mange massakre på palestinske arabere. Flere tusen ble drept, mer enn 500 byer, landsbyer og befolkede landområser med overveiende arabisk befolkning ble avfolket. Det var oftest en total ødelaggelse. Deretter flyttet jødene inn og ga stedene hebraiske navn. Denne bakgrunnen hører med i saken om den pågående striden i området.

Spillet er gått for langt - brutal sannhet velter fram - ICC kan komme

FNs internasjonale straffedomstol (ICC) vurderer å gå inn i situasjonen. Ytre krefter må gripe inn i konflikten i Gaza/Palestina/Israel før det går helt galt. Striden må ikke bli en situasjon med permanent hat. Hamas angrep og Israels prosess med å fjerne Palestina/palestinerne er begge uakseptable, men rykter går om avtalt spill. Et delt palestinsk folk og et delt israelsk folk skal finnes hevder noen. Saken må konkretiseres før det er for sent. Nå er uvissheten stor. lidelsene er store.

Verdenslederen USA har bøyd seg for Israel, og det kan ikke vare. Imperiet USA må ta grep, eller miste sin rolle i verden.

Det er uro i FN nå. FNs internasjonale straffedomstol (ICC) har etterforsket Israels handlinger i de okkuperte områdene i tre år - senere også Hamas' handlinger. ICC kan sikte og dømme enkeltpersoner for de alvorligste forbrytelsene under internasjonal lov.

Tiden er kommet: En to-statsløsning for Palestina og Israel må etableres fra utsiden

Palestina som ett land - ingen deling som nå - og Israel hver med sine egne områder, fulgt av internasjnal anerkjennelse for begge. En internasjonal kommisjon kan etableres for å få dette på plass. Det er ingen alternativer.

Kamper må ende, diskusjoner om skyld og finansiering må ta slutt. Jødene er delt, Netanyahu-fraksjonen kan ikke fullføre som de ønsker. Abbas og Netanyahu er ikke ledere for framtida. Kina ber om en internasjonal fredskonferanse for krigen mellom Israel og Palestina/Hamas. De har også et ønske om en tidsplan for en tostatsløsning.

Faller slørene nå - viser de sanne ansikter?

Det er vanskelig: Israel vil ha landet uten å snakke med de som allerede er der, var der før dem og har vært der lenge, Palestina er delt og noen av palestinerne vil ikke snakke om at Israel skal være der. Palestina og Israel står nå foran en eksistensiell utfordring. Hvem har splittet det palestinske folket? Er jødene også splittet? Gammel historie velter fram, med elementer om et jødefolk som er delt i fraksjoner.

Hamas har uansett fått det palestinske selvbestemmelsesspørsmålet inn på verdens/FNs dagsorden og kan også regne med økt støtte internt hos palestinerne for sin vilje til å ikke gi opp. Israels vanvittige krig gjør at landet med tiden selv står i fare for å bli utslettet senere.

Norsk initiativ for permanent løsning

Det norske Storting bør straks gi full støtte til en palestinsk selvstendig stat Palestina, og fremme forslag om å etablere konkret arbeid fram til en slik løsning.

Palestina har hatt innflytting av jøder i over 500 år, og det har hele tiden vært palestinere/arabere/folk med andre navn her. I flere århundrer har jøder og palestinere/arabere/folk med andre navn konfrontert hverandre, og innimellom kriget over kontrollen av et lite, ettertraktet stykke land mellom elven Jordan og Middelhavet. En gang i tidens løp må de som vil være her snakke sammen om sitt nærvær. Nå er tiden kommet til å tvinge fram dialog.

Det må en gang bli dialog for å løse saken

Logisk sett må volden rundt Israel/Palestina ta slutt - våpenhvile - og samtaler om en for begge parter bærekraftig løsning må starte. Norge har tatt initiativ før, og Norge kan ta initiativ igjen. Den logiske løsningen, varig i historisk sammenheng, er en to-statsløsning i dette området.

DET ER ALDRI FOR SENT: Det kan imidlertid se ut som to-statsløsningen er blåst. Da gjenstår å avvikle Palestina og palestinerne før alle er døde, la Israel overta alt inklusive gassressursene i Middelhavet. Israel kan med det bli en ny sterk gass/oljestat i området. Men konsekvensene vil ramme Israel hardt når historien uavvendelig går sin gang.

Dette må ikke skje, og derfor må gode krefter komme utenfra og tvinge fram en løsning basert på en god framtid for alle.

FARE: Uten godkjennelse av staten Palestina nå ble løsningen (med forbehold) følgende:

Palestinerne presses ut eller blir boende uten identitet i det som blir et helhetlig Israel, i et land der jøder og "andre" finnes side om side, og styresettet er totalt forbeholdt israelerne. Netanyahu blir den store helten - han har lykkes med å fjerne Palestina og skape ro. Jødenes drøm om det tapte Israel er oppfylt. Palestinerne er borte.

Dette kalles realpolitikk. Verdenssamfunnet er en floskel, og historiens dom blir hard. Om 100 år kan man lese om saken i historiebøkene. Det var det. Nye slekter, ny historie, livet går videre på Jorda. Men selv om folk drepes og fjernes vil det idémessige bestå. Et folk er fjernet - Palestina er borte - historien om det finnes.

Kanskje lager de som ikke liker dette scenariet bråk. Vi får se hvor alvorlig de tar saken, og hva de egentlig har å stille opp med. Husk at Israels bærebjelke USA har mer våpen enn de fleste andre tilsammen, også ultimate våpen. USAs store frykt er at Iran greier å stable på beina atomvåpen, men ingen tror de er der ennå.

Riktige tiltak må nå komme utenfra- nå rår makta, og hatet vokser

Det riktige tiltaket for palestinerne hadde vært å kreve at Israel tar sitt ansvar i henhold til internasjonal lov. Hamas sitt angrep var tragisk og Israels respons utvikler seg tragisk. Osloavtalenes ideer om forhandlinger, dialog har vært døde i lang tid. Israel har ensidig satt seg fore å fjerne palestinerne og overta landområdene de har bodd i. Ingen har klart å stoppe det, ikke denne gangen heller.

Tyrkia, Kina og Russland ba tidligere om opprettelse av en stat Palestina innenfor grensene fra 1967. Det er uklart hvordan det kan besluttes og gjennomføres. Verdenssamfunnet - om noe sånt finnes - har vist seg ute av stand til å løse konflikter. Alles egenrådighet er stor og betinger bruk av makt. FN svakhet er igjen og igjen vist fram. Enden på historien om Palestina og Israel kan bli som skissert over. Glem snakket om en markant nøytral personlighet som problemløser - hvor er du "Fritjof Nansen" er ikke realpolitikk.

Det er mer her: Gass fra kysten utenfor Gaza disponeres av Palestina der Hamas har den politiske makten

En tanke om dypere israelske motiver dukker opp: Israel vil fjerne Gaza som enhet og Hamas med det og overta gassfeltene utenfor kysten. Inntektene fra anslagsvis 1.2 miiliarder kubikkmeter gass styres av Hamas. Israel har nå en mulighet til å overta dette ved å fjerne Hamas. Tiden vil vise hva dette dreier seg om.

Ta med at det finnes propaganda i saken. Hva er sant og hva er propaganda og mediestyring: Det er økende tivil om hva som egentlig skjedde 7. oktober: Er informasjonen vi fikk propaganda utformet for mange formål - hvor mange ble drept, hvem drepte hvem egentlig?

Historisk blikk: Det 4000 år gamle Israel skal gjenopprettes

Israelerne mener de er kommet tilbake til sitt opprinnelige land. Det har vært innflyttinger av jøder her siden 1500-tallet. I 1939 tror man det var 450 000 jøder i landet. Det vil ta tid, men målet er satt i stein: Israelerne mener dette er Israels land. Israelske busettinger skal utvikles i hele området, landet er jødenes nye hjem og Jerusalem er hovedstaden. Det er bare jøder som skal være her. Rundt landet deres på alle kanter har de fiender.

Tallene er store, dette er en enorm vedvarende krise

Nå er det omtrent 9 millioner innbyggere i Israel, og 1.8 millioner av disse er palestinere. Det antas å være 5 millioner palestinere i de palestinske områdene, og kanskje 10 millioner i flyktningeleire i nabolandene. De eldste flyktningeleirene er snart 75 år. Palestinerne er et splittet folk, ikke alle støtter Hamas, og en felles nasjonal front er vanskelig å se. Makten er delt mellom Gaza og Vestbredden.

Hvor er realismen i Israels prosjekt

Israel sier nylig de har undetegnet Abraham-avtalen med De Forente Arabiske Emirater, Bahrain, Sudan og Marokko. Det er uklart hva de egentlig prøver på med det. Vi må ta med oss at i de siste 50 år omtrent har Islamismen vokst fram, en totalitær ideologi basert på Sharia. Ta også med Det Muslimske Brorskap og militiaen Den Islamske Stat som mulige aktører i det som kommer når Israel har ryddet bort palestinerne..

Kjernen i problemet er palestinernes mangel på nasjonale rettigheter og internasjonal anerkjennelse

Det er nå en nødvendighet å få satt dannelsen av en fri, uavhengig, selvstendig palestinsk stat på dagsordenen. FNs forslag fra 1947 kan være et utgangspunkt. Det kan også hende at dette ikke er mulig på grunn av islamsk motstand. Det er uklart hvordan ikke-jøder skal ha det i dette området. Området står foran store utfordringer. Hezbollah fra Libanon er ikke inne - ennå. De er en muslimsk militant organisasjon med tyngde, men det hevdes at de per i dag er svake.

Tenk på en mulig framtid: Skal sionistenes drøm om Israel bli til intet

Drømmen om Israel er tung å drive fram med dagens metoder. Krisen Israel - Palestina er dyp. Den interesserer også hele Midt-Østen. Det har vært gjentatte farlige situasjoner der israelske bosettere på Vestbredden bruker kraftig vold mot palestinske sivile i de palestinske boligområdene. Folk som beskytter sine hjem, sin familie og sin eiendom er ikke terrorister. Israels metoder er ikke bærekraftige og Israel må på et tidspunkt gå til våpenhvile og forhandlingsbordet. Den historiske backlashen som Israel nå kan komme ut for kan bli enorm.

Nå er det krig - igjen - og det vil ingen ende ta

Israels myndigheter sier at dette kan være Israels 9/11, falsk flagg operasjon er nevnt - hva i all verden slike kommentarer skal bety. En israelsk kriseregjering kan komme, med utkobling av demokratiske prosesser og krisejuss. Netanyahu har allerede problemer med Israels egen riksadvokat om lovsystemet i Israel. Han sitter ikke trygt lenger etter dette angrepet, og det blir harde bud nå - uansett retning. USA er svak nå som følge av krigen i Ukraina - reservelager av våpen i Israel er brukt opp.

Aktivitet fra Iran og Libanon er nevnt. Palestinske Hamas er en politisk, religiøs og sosial bevegelse, et politisk parti, de har en militær gren og sosiale tilbud. Hamas er motstander av staten Israel som de sier ikke har legitimitet i sin nåværende form. Hamas islamske tilknytning synes klarere, og kan føre til at konflikten eskalerer. Noen i Hamas lederskap holder til i Tyrkia. Osloavtalens bestrebelser fra 1993/95 om forhandlinger var over for lenge siden. Dette er nå en katastrofe, og Israel har knust ethvert palestinsk håp.

Palestinerne tåler selvsagt ikke det som skjer

Det er nå krig i landet, og situasjonen er usikker. Konfliktnivået har lenge vært høyt og permanent eller økende, men verdens-samfunnet gir ikke hjelp til å etablere en bærekraftig løsning. Dette blir ille nå.

Det er nødvendig å forenkle saken for å se de mange tunge kreftene som ligger i dette området, og som kan styre utviklingen. Nå er det en lokal konflikt mellom jøder og palestinere, men det kan fort eskalere til en mye bredere konflikt med flere elementer. Det er mange uløste konflikter i området, og religionene kan spille opp til konflikt. Men de har reelt sett ikke våpen-ressurser som USA stiller opp med for Israel. USA er tungt involvert i Midt-Østen allerede.

Fjerning av palestinerne: FN er svak, Israel har sovet i timen med støtte fra USA

Det er utrolig at verdens myndigheter, organisasjoner, ledere har sett passivt på det som utfoldet seg. Det er nå praktisk talt umulig å bo i Palestina, og antallet palestinske flyktninger i fremmede land har passert 10 milloner. Det har snart gått 100 år. Israel lever i en boble, vokser og vokser og det gjør problemet i saken også.

Konsekvensene er tydelige. Israel kan risikere en historisk backlash når situasjonen i Palestina har tatt noen skritt til. Israel er i en limbo situasjon allerede, og er en outsider i forhold til virkeligheten i den del av verden de holder til i. Historien står ikke stille, landets framtid kan bli tung.

Flyktningene som finnes i naboland etter alle disse år går en usikker framtid i møte.

Taktiske Israelere har møtt veggen

Israels nåværende myndigheter har bidratt til at Hamas har vokst fram, selv med det vi ser nå inkludert. De har bevisst sabotert fredsprosessene ved å ikke akseptere noen representanter for Palestina som motparter i forhandlinger. De har heller ikke jobbet for klarhet i relasjonene i området. Det blir ingen bærekraftig løsning uten våpenhvile, forhandlinger, dialog.

Ekstrem og kompleks historie i området: vuggen til verdens sivilisasjon var her

Områdets historie er lang og ekstremt skiftende, og sentralt i bildet står Jerusalem med sin historie. Her har alle vært: muslimer, kristne, osmaner, korsfarere, drusere, egyptiske mamelukker, jøder og mange flere. Jerusalem har tilhørt alle og tilhører alle. Her har vært mange folkeslag, alle religioner. Ikke minst finnes etter utsagn gravplassene til Jesus og profeten Mohammed her.

Det kan hende det blir en storkrig her, men sannsynligvis ikke, for gode krefter finnes.

Noen punkter i historien om Israel, Palestina, Jerusalem

 • Området har en broket historie som er kjent i minst 4000 år
 • Jerusalem har hatt mange herrer, Israels rett til Jerusalem er mildt sagt omtvistet
 • Klippedomen på Tempelhøyden i Jerusalem er verdens eldste muslimske byggverk fra 691, det finnes flere viktige bygninger der. For tiden er muslimene passive tilskuere.
 • Det har vært 3 tempeler i Jerusalem i løpet av nesten tusen år. Først Salomo, så etter returen fra Babylon, så Herodes.
 • I flere hundre år rundt år 1000 kunne kristne besøke Tempelhøyden, korsfarere bl. a. fra Norge og tempelriddere er nevnt.
 • Jesu grav skal etter utsagn finnes i Jerusalem
 • Profeten Mohammeds oppstigning skal ha startet i Jerusalem
 • Det ottomanske riket styrte området i flere hundre år fram til omtrent 1910-20
 • På 1500- og 1600-tallet kom jøder fra sørlige Europa til Palestina, bl.a. flyktninger fra inkvisisjonen. Moderne jødisk innvandring 1882–1903, 1929–1939. Den jødiske befolkningen i Palestina var da antatt å være cirka 450 000.
 • Totalt er det nå 9.4 millioner innbyggere i Israel, herav 1.8 millioner palestinere. 16% er muslimer.
 • Sionismen grunnlagt av Theodor Herzl i 1897 for å skape et legalt og sikkert hjemsted for det jødiske folk i Palestina.
 • FNs charter fra 1947 anviser et Palestina delt mellom staten Palestina og staten Israel.
 • Osloavtalene 1993/95 gjorde at Israel og PLO anerkjente hverandre som forhandlingspartnere
 • Palestina er nå ingen stat/land, men et adminstrativt område
 • Himmelfartstempelet hvor Jesus etter kristen og muslimsk tro steg til himmelen

Punktene her kan virke tilfeldige. Sett deg inn i saken med egne studier, det finnes mengder med litteratur.

Dette er en av verdens vanskeligste konflikter, den er nå mest sannsynlig i ferd med å kjøres inn i en ny fase av vår tids realpolitikk. Men historiens ideer dør aldri, ny realpolitikk kommer. Verdenssamfunnet er uten myndighet. Makta rår, Israels allierte USA har nå mer våpen enn de 10 neste på lista tilsammen. Støttespilleren USAs anseelse svekkes nå av Israels framferd. Spredning: De amerikanske militærbasene i Syria og i Irak bombes - hva kan skje?

Bok nylig publisert: Kjersti G. Berg - Palestina: Fakta på bakken

Artikkel: Paradigm shift in Palestine by Thierry Meyssan

Photo by Toa Heftiba Zinka