Artikler > Frihet

Lær deg alt: Når du kan alt kan du delta i alt du vil

Av Einar Eldøy 5.3.2023

Mennesker som kan mye kan delta i alt - de kalles polymater

Polymater, eller personer med ekspertise på flere områder, har en lang historie med å gi betydelige bidrag til ulike felt. De har en unik evne til å bringe sammen ideer og perspektiver fra ulike disipliner for å løse komplekse problemer. I dagens raskt skiftende og sammenkoblede verden tror mange eksperter at behovet for polymater bare vil fortsette å vokse.

Tverrfaglighet et ønske

Etter hvert som verden blir stadig mer kompleks, vil mange av utfordringene vi står overfor kreve en tverrfaglig tilnærming. Klimaendringer, for eksempel, er et problem som ikke kan løses av forskere alene, men snarere av et team av eksperter fra forskjellige felt som fysikk, kjemi, biologi og samfunnsvitenskap. Tilsvarende krever felt som kunstig intelligens, bioteknologi og fornybar energi samarbeid fra mange forskjellige disipliner.

Mange karrieremuligheter

Polymater kan gi verdi til industrien, til akademia og samfunnet ved deres evne til å tenke utenfor boksen, deres allsidighet og deres evne til å løse komplekse problemer. De kan lykkes i mange forskjellige karrierer, fra forskning og utvikling til entreprenørskap, og fra utdanning til rådgivning.

Oppsummert

Polymater har en fremtid i verden og deres unike evner er høyt verdsatt i dagens raskt skiftende og sammenkoblede verden, hvor mange utfordringer krever en tverrfaglig tilnærming.

Artikkelen er laget i ChatGPT ved å skrive ledetekst (prompt): Beskriv en polymat

Polymater er de som kan fungere tverrfaglig med mange kunnskaper. Leonardo da Vinci var en mann som kunne det meste i sin tid. Forfatteren H.G. Wells og forskeren Mary Somerville er polymater fra historien.

Photo by George Milton