Artikler > Frihet

Krig er avledning for alt er kamp om massenes hoder

Av Einar Eldøy 25.5.2023

Alle aktiviteter i samfunnet er koordinert for kontroll over alle

Vi vil vinne kampen om alle hodene på Jorden. Det er klart at ingen kriger skal gi territoriale gevinster for alle kriger er bare økonomiske, og økonomisk kontroll er det ideelle. Vi støtter begge sider i alle kriger, og alle deltakere i kampen som selvsagt er om økonomiske gevinster bidrar med sine ressurser som er millioner av mennesker med øyne og intelligens, og alt er basert på støtte og finansiering fra oss.

Våre internasjonale rettigheter vil etterhvert viske ut alle nasjonale rettigheter og gjelde på samme måte som alle lover i alle stater.

Departementene, politiet, militæret, rettsvesenet, lærere, professorer, tollere .... - alle er agenter for oss. De skjønner ingenting av det de er med på. De har en stillingsinstruks som forteller dem hva de skal gjøre, og de viser tydelig sin servile lydighet som de er utvalgt på grunnlag av. Alle agentene våre kunne hett Smith for letthets skyld, for de er alle helt like i det de gjør. De smiler og vil ha jobb for de forstår ingenting.

Våre agenter er nøye valgt ut

De som adminstrerer dette velges av oss for sin kapasitet for servil lydighet. De vil ikke være politiske ledere eller myndighetsledere, bare svært dyktige byråkrater, og de vil få opplæring av våre spesialister som er spesielt utvalgte og har fått grundig opplæring i alt som trengs fra de var små barn. Disse spesialistene har laget sine dokumenter ut fra våre planer, og har passet på å samle historisk lærdom i hvert øyeblikk som har gått.

Massene tenker ikke på noe, de unngår å tenke og vi underholder dem kontinuerlig

De som vi skal ha makt over tenker ikke systematisk på noe, ser ikke hva som skjer og holder seg til teoretiske rutiner uten kritisk sans. Vi behøver derfor ikke bry oss om dem, la dem bare leke og holde på med sitt.

Alle er slaver, kontorister, butikkmedarbeidere, oljen bores av slaver, telefoner lages av slaver, for alle jobber er slavejobber.

Vitenskapen vår skaper fullstendig blindhet

Det viktigste er at de følger det vi har kalt vitenskap, og det er derfor vi bruker mediene til å bygge opp en blind tro på disse teoriene. De intellektuelle vil blåse seg opp med all sin kunnskap som er deres, men som er uten noen logisk basis, og som våre agenter nøye har satt sammen for å utdanne hjernene deres i den retning vi ønsker. Dette skal ikke tas lettvint for vi har hatt stor suksess: Darwin, kapitalisme, kommunisme, Marxisme, Nietsche, Einstein, og mange flere. Alle disse direktivene har hatt oppløsende effekt på hjernene deres, og de vet ikke lenger hva som foregår.

Albert Einstein var en av våre beste agenter gjennom alle tider og har skapt gode resultater for oss ved å skape total forvirring om sannheten. Falsk melding om paven er vanlig for oppmerksomhet er viktig.

Nøye planlagt utvikling og retning

For alle nasjoner må vi nøye ta hensyn til alle tanker, karaktertrekk, tendenser for ikke å gjøre politiske glipp eller endre retningen i administrative affærer. Vårt systems triumf avhenger av riktig behandling av folket vi møter, at vi kan være skjulte og at alt som har skjedd tas hensyn til når vi går videre mot målet vårt.

Mediene bærer alt for oss og ødelegger alle tanker hos massene

I alt dette finnes nå en stor kraft som beveger tankene til folket, og det er mediene. De skal hele tiden peke ut det som er viktig nå, men la alle som vil, få lov å klage, og mediene skal konsekvent uttrykke og skape misnøye. Talefrihet er grunnleggende viktig, men de som vi kommer til å styre over har ikke forstått å bruke den. Vi har kontrollen over talefriheten via mediene ved at vi styrer retten til å uttale seg samtidig som vi kan holde oss skjulte. Takket være medienes vellykkede rolle har vi gull i hendene.

Mediene beveger tankene til alle folk og vi har full kontroll over alt de sender ut. Alle medier er våre: film, bøker, TV, dataspill, aviser, foredrag, standups, blogger - alt.

Det har kostet mye blod og tårer å komme hit, men det har vært verdt det, og de av våre som har ofret seg for at vi skal vinne fram har stor verdi i øynene til de som leder oss. Slik kan vi overta alle samfunn og kontrollere dem. De militære kampene fortsetter til vi har nådd vårt mål. Det spiller ingen rolle hvem som vinner eller taper, de jobber alle for oss og de jobber godt. NATO og alle militærvesen er en av våre suksesser.

Photo by Kris Møklebust