Artikler > Frihet

Koronapass tvangsvaksinering et grovt ubegrunnet overtramp

Av Einar Eldøy 23.4.2022

Koronapassets svøpe kan komme og knuse samfunnet vårt

Det er varslet at koronapass vil komme.

Her er den kunnskapsbaserte forankringen for koronaviruset pandemien koronapasset:

NULL INGENTING BLANK BORTE FINNES IKKE

Det finnes ingen dokumenter nasjonalt eller internasjonalt med beskrivelse av det vitenskapelige grunnlaget for et krav om vaksinering.

Det finnes da heller ingen uavhengige fagfellevurderte nøytrale dokumenter i saken. Det er ingenting å ta stilling til.

I Norge har alle myndighetenes tiltak derfor vært ubegrunnede.

Koronapasset vil være ubegrunnet. Lovlighet og tilhørende forholdsmessighet ser ikke ut til å ha betydning lenger. Folket overkjøres nå.

Løsningen er å rømme landet i tide. Å stikke herfra.