Artikler > Frihet

Koronapandemien - da vi ble lurt trill rundt

Av Einar Eldøy 29.2.2024

Korona: Det ble gjennomført en planlagt falsk dystopi i landet vårt

Over ett år før det ble erkært pandemi i Norge og verden kunne vi se filmer som viste kaldt det som skulle skje. Vi trodde ikke på det.

i 2020 kom Koronapandemien, og vi ble som små barn. Psykologien lammet folket, og det ble en slags lydighetskonkurranse å gjøre alt vi ble pålagt - nedstenging, munnbind, tester. Vi fikk aldri se noen dokumentasjon for at sykdommen virkelig fantes. Det var forskere som straks kom ut og viste til at viruset aldri var isolert og definert - og at viruset ikke fantes. Dette ble aldri motbevist. Myndighetene plasserte seg over alle.

Planlagt og gjennomført uten vitenskapelig innhold

Videre tok vi ikke inn over oss at i 2009 ble FNs definisjon på pandemi endret fra å regne antallet syke til å bruke tester for å finne hvor mange som var smittet. Da ble det slik at når det er mange smittede kan man kalle det en pandemi og stenge ned hele samfunnet. Norge var et av de land som hadde færrest syke, men det ble gjennomført mengder med tester.

Testene som ble brukt ble enklere og enklere, og den store PCR testen som ble brukt skulle aldri ha vært brukt. Han som skapte testen påpekte hele tiden at testen ikke skulle brukes til å kartlegge infeksjoner, den var kun for forskning.

Risiko og mulig smitte er en ting - sykdom og døde noe helt annet: grovt lureri ble resultatet

Styringen av pendemien var i henhold til risiko og ikke etter sykdom. Det ble helt feil. Pandemien ble derfor styrt etter positive tester og ikke etter faktisk sykdom som alltid har vært vanlig. Det var få syke og antallet døde var lavere i pandemien enn det pleide å være. Personellmangelen som ble omtalt er en gammel historie etter årevis med nedbemanning av sykehusene.

Det ble aldri gjennomført randomiserte tester for å vise at vaksinene virket. Det var vitenskapen som forsvant - randomiserte studier av forløpet ble ikke gjennomført.

Munnbind ble påtvunget befolkningen, de få testene som er gjennomført om virkningen av munnbund viser at munnbind øker risikoen for smitte og sykdom.

Vi kan ikke stole på våre medisinske myndigheter og vaksinefirmaene - de skjuler informasjon

De vitenskapelige prinsipper ble forlatt. Viruset fantes ikke, det var målinger av antall positive tester kalt smittede, ikke av sykdomstilfeller og døde personer. Mediepresset ble kjørt til topps med daglige presentasjoner og hysteriske meldinger om smiitte, ikke død, framført av de høyeste myndigheter i landet.

Vi ble skremt inn i en dystopisk situasjon, og vi må tenke på at så lett som dette var å få til, gjør at det lett kan skje igjen om kort tid. Mer skremming, mer varianter, mer smitte, mer skjult vitenskap.

En hel verden lot seg skremme, og det fantes myndigheter overalt som lot det skje. De brøt alle regler, og viste oss at det finnes skjulte planer her. Hvordan oppsto denne enorme samordningen av lydige mennesker: Dette var forberedt og organisert via FN.

Filosofen Skjervheim forsto problemstillingen - mangel på opplysning gir katastrofer

Det kunne skje fordi vanlige folk ikke kan nok, fordi alle fagfolk er sterkt styrt, fordi noen andre styrte våre myndigheter - FN sto bak. Det må også ha vært noen som styrte FN.

En lærdom etter pandemien er at det er nødvendig å jobbe med å popularisere kunnskap for vanlige folk, for mye av det som skjer kan lettere forstås hvis man har et kunnskapsgrunnlag. Det kan være vitenskap og følgene det har for praktiske tiltak basert på fagkunnskap innen medisin, teknologi, pedagogikk.

Vanlige folk må ha kunnskap om viktige prinsipper i det som skal skje

Vi må alle beholde egen uavhengighet, selvstendighet og handleevne. Da formes det grunnholdninger som gjør praktisk forståelse lettere, og det trengs for å kunne se resultat av de tekniske begreper.

Mange lot seg dra med. Blir det som foregår lullet inn i ukjente begreper og skrekkscenarier erstattes nysgjerrighet med frykt. Det blir mulig å kjøre over oss for vi blir redde.

Vi må leve i samfunnet i henhold til et opplysningsprinsipp

I pandemien brukes begreper som smitte, tester, sykdom, vaksiner. En hver må få anledning til å finne informasjon og tenke på egenhånd. Det må kreves et opplysningsprinsipp for alt folket og opplysning må finnes.

Alle må få tenke selv, og sammen med andre i åpenhet. Folk må være vant til å tøre å være kritiske og forlange opplysning. Koronatiltakene var det ingen som protesterte på i den tidlige fasen, det vokste fram etterhvert. Hvor mye kunnskap vi har rett på for eventuelt å protestere er saken. Vi hadde ikke kunnskapen, vi fikk ikke informasjon, vi ble overumplet. Vi manglet kunnskap og den ble holdt skjult for oss.

Myndighetene var mot oss, de var styrt utenfra, de sviktet fundamentalt. Vi bør se nøyere på hva slags folk, metoder og systemer vi omgir oss med. Dette var et fundamentalt tillitsbrudd kombinert med fundamental kunnskapsmangel.

Se bok om vitenskap skrevet på en måte som skulle passe de fleste: Ført bak lyset Beate Wangberg Kolofon Forlag 2021

Photo by Ganesh Srivastav