Artikler > Frihet

Klase klynge bomber en skam for verden - med norsk politisk svik

Av Einar Eldøy 8.9.2023

NORSK FEIGHET: Sinte reaksjoner på USAs beslutning om klasebomber til Ukraina

Klasebomber og utarmet uran: President Biden ønsker å sende klasebomber til Ukraina. Konvensjonen om klyngevåpen ble undertegnet i Oslo i 2008. Norge signerte konvensjonen, sammen med mer enn 100 andre land. Klyngevåpen skal fjernes. USA signerte ikke, heller ikke Russland. Nå kommer utarmet uran prosjektiler.

Folk over hele verden blir nå sinte på Biden som vil sende klyngevåpen til Ukraina. At folk blir sinte bør ikke overraske Biden. Bidens Hvite Hus er den samme amerikanske administrasjonen som i fjor kjeftet på russerne da de skulle ha brukt den kontroversielle bevæpningen i Ukraina.

Mangel på ammo i verden? Ikke ennå.

De amerikanske allierte vil ikke/kan ikke levere nok ammunisjon til Ukraina. Derfor trekker det amerikanske militæret ammunisjon fra sine lagre rundt omkring i verden. En rekke steder, inkludert i Israel, Sør-Korea, Tyskland og Kuwait henter nå fram klasebomber. Disse stedene er kjent som preposisjonerte lokasjoner. Her lagrer USA alt fra lastebiler til bandasjer til bruk for amerikanske styrker rundt om i verden.

The Convention on Cluster Munitions ( CCM)

CCM er en internasjonal avtale som forbyr bruk, produksjon og lagring av klyngebomber. Klynge- eller klase-bomber er eksplosive våpen som sprer små bomber over store arealer. (Se bilde fra en sørkoreansk test.) Denne konvensjonen har til hensikt å fjerne klase-våpen.

Generell informasjon om klasebomber, inkludert deres typer og fordeler og ulemper.

"Fordeler":

Områdedekning: Klyngebomber kan dekke et stort område, og potensielt nøytralisere eller skade flere mål samtidig.

Militær effektivitet: Klasebomber kan være effektive mot fiendtlige troppeformasjoner, pansrede kjøretøyer eller andre mål med høy verdi.

Kostnadseffektiv: Klyngebomber kan være rimeligere enn å bruke individuelt styrt ammunisjon for hvert mål.

Ulemper:

Sivil skade: Klyngebomber kan utgjøre en betydelig risiko for sivilbefolkningen, ettersom de kan etterlate ueksploderte våpen eller bomber, noe som kan forårsake skader eller dødsfall lenge etter at konfliktene er avsluttet.

Upresis og ukritisk bruksmåte: Klyngebomber har et bredt spredningsmønster, noe som gjør det utfordrende å målrette militære mål presist og øker risikoen for utilsiktet skade.

Humanitære bekymringer: Bruken av klasebomber har skapt humanitære bekymringer på grunn av deres langvarige innvirkning på berørte samfunn og vanskelighetene med å rydde ueksplodert subammunisjon.

Det er verdt å merke seg at det internasjonale samfunnet har uttrykt økende bekymring for den humanitære virkningen av klasebomber.

Konvensjonen om klaseammunisjon

Konvensjonen om klaseammunisjon er en internasjonal traktat som retter seg mot de humanitære bekymringene knyttet til klaseammunisjon. Den ble vedtatt i 2008 og trådte i kraft 1. august 2010. Hovedbestemmelsene i konvensjonen er:

Forbud: Konvensjonen forbyr bruk, produksjon, lagring og overføring av klase-ammunisjon.

Destruksjon av lagre: Partene er forpliktet til å destruere sine lagre av klase-ammunisjon innen spesifiserte tidsrammer.

Rydding og bistand: Partene er pålagt å yte bistand til berørte samfunn og samarbeide om å rydde områder som er forurenset av ueksplodert subammunisjon.

Bistand til offer: Konvensjonen understreker behovet for å gi støtte og bistand til individer som er berørt av klasevåpen, inkludert medisinsk behandling, rehabilitering og psykologisk støtte.

Internasjonalt samarbeid og bistand: Konvensjonen oppmuntrer internasjonalt samarbeid og bistand mellom stater for å lette gjennomføringen av dens bestemmelser.

Norge har signert konvensjonen

Konvensjonen har fått betydelig støtte siden den ble vedtatt, med over 110 stater som har sluttet seg som statsparter eller signatarer. Noen land med betydelige lagre eller produksjonsevne av klaseammunisjon, inkludert USA, Russland, Kina og andre, har imidlertid ikke sluttet seg til traktaten.

Konvensjonen om klaseammunisjon representerer en global innsats for å adressere den humanitære virkningen av klaseammunisjon ved å fremme forbud, klarering og bistand til berørte samfunn.

LINK

The Convention on Cluster Munitions is an international treaty of more than 100 states

Bilde klasebomber Wikipedia 대한민국 국군 Republic of Korea Armed Forces