Artikler > Frihet

KJEDEFESTIVALER: De store fester grepet på musikkfestivalene

Av Einar Eldøy 26.9.2023

VI BLIR MELKET: Store eiere overtar styringen av musikkfestivalene

IKKE MYE INDY NOE STED: Tre utenlandske selskaper eier elleve av Norges største festivaler - det er utvikling av monopol på gang. De tre eierne er Jonathan M. Nelson, Klaus-Peter Schulenberg og John C. Malone, og de eier tre selskaper som alle eier norske musikkfestivaler. Eierne hevder det gir festivalene sikker eksistens.

FESTIVAL-FYRSTENE er kapitalsterke

  • Jonathan M. Nelson er en amerikansk forretningsmann med en nettoformue på 36 milliarder kroner.
  • Tyskeren Klaus-Peter Schulenberg, grunnlegger av CTS Eventim, har en nettoformue på 31 milliarder kroner.
  • John C. Malone har indirekte eierskap i Live Nation. Malone har en nettoformue på 106 milliarder kroner.

Dette er tre menn med base i USA og Tyskland som har makt over noen av Norges største festivaler.

Oppkjøpsrace

De fleste festivalene er med - mer enn 80 festivaler er kjøpt opp siden oppstarten i 2017. Lokalsamfunnets innflytelse forsvinner, det blir klipp og lim festivaler med de samme artistene. Markedet er styrt og ikke fritt, enden på visa blir et stort selskap med maksimal kontroll. De små lokale fleksible forsvinner.

De eier alt - hele næringskjeden - overtar hele businessen

Alt samles under samme firma: billetter, booking, scener, artister, support. Priser settes uten konkurranse eller diskusjon, og det er forbud mot å opplyse tallene.

Staten og kommunene bør motarbeide mangelen på konkurranse, fremme sosial prissetting, se på støtteordningene, tildelingsrutiner, stille krav om åpenhet. Dette kan være et aktuelt tema for Konkurransetilsynet.

LES MER DETALJERT HER - ARTIKKEL HENTET I KLASSEKAMPEN

Tre milliardærer fester grepet om festivalene | Klassekampen

Photo by Wendy Wei