Artikler > Frihet

ISRAELS LANDRAN I PALESTINA FØLGER HISTORISK TRADISJON

Av Einar Eldøy 25.1.2024

GAMMEL PRAKSIS: Landran er den vanlige metoden i den globaliserte verden

ISRAEL TAR PALESTINERNES LAND. DET ER Å RANE PALESTINERNE: Å ta andre folks land eller tilegne seg felles land for egne formål er et landran. Det geografiske området kalt Palestina er ettertraktet. Det er krig der nå. Det foregår et landran der. Alle ser hva som skjer. Store flyktningestrømmer på vei bort fra heimen og inn i det ukjente.

Igjen ser vi prinsippet for å skaffe seg land i verden i praksis. Det er at hvis du vil ha det, så ta det. Palestinerne skal bort nå, israelerne vil overta. Landranet skal fullføres. Det er mer: Først er det Gaza, siden skal palestinerne på Vestbredden bort. Historien er full av lignende historier.

Bruken av begrepet "landran" i forbindelse med Israels forhold til palestinerne er svært kontroversielt. Israel vet at det kan bli nevnt, og har forberedt seg på ordkrig også. Ulike aktører og analytikere har ulike perspektiver på konflikten mellom Israel og Palestina, og bruken av bestemte ord kan reflektere disse ulike synspunktene. Det er viktig å merke seg at språkbruk kan påvirke hvordan vi forstår og tolker hendelser, og ulike ord kan bære med seg politiske føringer. Israel har bygget opp sin fortelling over lang tid, palestinerne har ingen fortelling klar, bare historiens tyngde med seg.

Karakteristikkenes svøpe

Mange som støtter palestinernes sak, inkludert noen internasjonale menneskerettighetsorganisasjoner, hevder at Israels bosetningspolitikk nær Vestbredden, I Gaza og Øst-Jerusalem kan karakteriseres som et landran. Dette baserer seg på det synspunktet at bosetningene bygges på territorier som er ansett som bosatte i henhold til folkeretten, og at dette har ført til tvungen flytting av palestinske samfunn.

På den andre siden av konflikten avviser mange i Israel og deres støttespillere denne karakteristikken. De ser på bosetningene som en legitim del av Israels sikkerhetspolitikk og strategi, og argumenterer for at de ikke utgjør et landran, men heller en nødvendig sikkerhetsforanstaltning. Men det er spesielt å hevde at alle nærheten må bort for at det skal være sikkert å være et sted.

Hvor sterke kan meninger egentlig få lov å bli

Spørsmålet om Israels forhold til palestinerne er svært følsomt, og ulike synspunkter kan føre til sterke debatter og konflikter. Derfor er det viktig å være bevisst på den historiske og politiske kompleksiteten i konflikten og å forstå at ulike mennesker kan tolke hendelser på ulike måter basert på deres egne erfaringer og perspektiver.

De som raner land blir som regel kastet ut igjen. Det tar ofte lang tid før det skjer.

Photo by Vika Glitter