Artikler > Frihet

INP introduserer nye ideer i norsk politikk - øket tilslutning

Av Einar Eldøy 17.11.2023

INP Industri- og Næringspartiet er etablert og vokser: Helse, næring, velferd

Det er urolige politiske tider i Norge. Mange saker er oppe. Nye politiske parier er på vei inn. Det kan være lurt å sjekke de nye.

Her er om INP med stikkord fra hjemmesiden deres. Den fulle teksten kan leses på nettet, se link under.

Utdrag av innledende tekst - les under

 • Har du noen gang følt at du ikke kjenner deg igjen i de partiene som finnes på Stortinget? At du savner den sunne fornuften, godt gammelt bondevett?

 • Gamle styringspartier kjemper desperat mot tidens tann.

 • Historien om Industri- og næringspartiet er ikke annerledes enn andre partiers tilblivelse. Tanker og ideer begynner som en diskusjon blant venner og kjente.

 • Etter hvert begynner ideen om å rykke tilbake til start med å lage et helt eget partiprogram, uten en grunnleggende ideologi som for eksempel nasjonalisme, kommunisme, sosialdemokrati eller konservatisme.

 • Hva med å bare rett og slett liste opp samfunnets forskjellige sider og samle fornuften mellom to permer og kalle det partiprogram?

 • Et partiprogram som ikke skal tilhøre hverken den høyre eller venstre siden i det politiske landskapet.

 • Det mangler et parti i sentrum som kan stå for stabilitet og forutsigbarhet.

 • De grunnleggende verdiene for partiet er at det er arbeidsfolk som bør styre landet, fritt for oppdrettspolitikere «broilet» opp i egen organisasjonsboble, uten arbeidslivserfaring.

 • Partier skal minimere den alt for voksende avståelse av selvråderetten, vi skal styrke selvforsyningsgraden og beredskapen, gjenreise forsvaret,  distriktsvennlighet og radikal desentralisering.

 • Ingen politisk avvikling av næringer til fordel for klimaet, mer sosial rettferdig fordeling av felleskapets midler.

 • Vi vil verne om det norske konkurransefortrinnet billig kraft.

Partiet har vokst kraftig med flere tusen medlemmer, etablert fylkespartier med oppegående styrer i samtlige fylker i hele landet, ca. 30 lokallag noe ujevnt fordelt over alle deler av landet. INP-organisasjonen er i ferd med å bli stor, seriøs og dynamisk.

Noe for deg? Vil du tenke nytt?

Link

INP Industri- og Næringspartiets nettside

Bilde fra INP nettside