Artikler > Frihet

India ønsker dialoger med Kina Russland Vesten og flere

Av Einar Eldøy 17.9.2022

India bruker Raisina Dialogue konferansene for å utvikle sin globale innflytelse

India ønsker å melde klart fra til alle om hva de mener. Midt under konflikten mellom Russland og Ukraina startet India 25.4.2022 sin årlige konferanse om geopolitikk og geoøkonomi kalt Raisina Dialogue. India mener de har fordeler både diplomatisk og økonomisk med sin uavhengige posisjon i konflikten i Europa.

India sier alt dreier seg om dialog. Konferansen har EU kommisjonens president Ursula von der Leyen som hovedgjest. Den indiske statsminister Narendra Modi åpnet konferansen. Konferansen vil vare i tre dager og har rundt 100 sesjoner med mer enn 200 talere.

India vil vise sin internasjonale status som uavhengig ved å holde sin egen konferanse, til tross for påtrykk fra både Russland, USA og EU i forhold til krigen som pågår. Indias merke som et viktig demokrati i verden har stor betydning på lengre sikt. Balanse i forhold til de store gruppene er sentralt.

Indias viktigste konferanse og viktig for verden

Nettsiden til konferansen er Raisina Dialogue driftes av den Delhi-baserte tenke-tanken Observer Research Foundation i samarbeid med Indian Ministry of External Affairs. Dialogen er Indias fremste politiske konferanse. Det er ingen kinesere fra fastlandet med denne gangen, men mange temaer berører Kina. En del av konferansen tar for seg Europas forhold til Kina, og vurderer Kinas økende innflytelse i verden.

Konklusjonen er nå at India vil balansere sitt forhold til Vesten, Russland og Kina, og ikke nødvendigvis følge USA og Vesten.

Dialogen denne gang er den syvende siden 2016. India hevder at gjennom dilogene har man fått avklart viktige spørsmål som om indre forhold i Kina, og grunnløse vestlige anklager mot Kina. En reprsentant fra Taiwan vil gå inn på hvordan USAs allierte vil kunne operere i en verden uten USAs hegemoni. Ett-Kina løsninger, forholdene i Sør Kina havet er andre temaer.

Åpen ende finnes

Noen indere vil gjerne ta fram flere temaer, eksempelvis at India bør gå inn for en begrensning av kinesiske ambisjoner i verden og Taiwan og fortelle Kina om dette.

Noen av sesjonene i Raisina Dialogue vil bli holdt i Berling og Washington. Konferansens deltakere kommer fra mange land: Argentina, Armenia, Guyana, Nigeria, Norge, Litauen, Luxembourg, Madagaskar, Nederland, Filipinene, Poen, Portugal , Slovenia.

Link

Raisina Dialogue

Photo by Aneesh Ans