Artikler > Frihet

India ønsker dialoger med Kina Russland Vesten og flere

Av Einar Eldøy 14.12.2022

India bruker Raisina Dialogue konferansene for å utvikle sin globale innflytelse via dialog

India ønsker å melde klart fra til alle om hva de mener. Under konflikten mellom Russland og Ukraina startet India 25.4.2022 sin årlige konferanse om geopolitikk og geoøkonomi kalt Raisina Dialogue. India mener de har fordeler både diplomatisk og økonomisk med sin uavhengige posisjon i konflikten i Europa og ellers i verden.

Ny konferanse kommer 2-4 april 2023

Raisina Dialogue er Indias fremste konferanse om geopolitikk og geoøkonomi og de saker som er mest utfordrende for verdens-samfunnet. Hvert å samles ledere i politikk, forretningsliv, media og alminnelige innbyggere for å snakke om tilstanden i verden og utforske muligheter for samarbeid. Viktige deltakere er selvstendige personer som står for meninger om hvordan ting bør være, og hvordan man komme dit.

India sier alt dreier seg om dialog

Konferansen hadde i 2002 EU kommisjonens president Ursula von der Leyen som hovedgjest. Den indiske statsminister Narendra Modi åpnet konferansen. Konferansene varer i tre dager og har rundt 100 sesjoner med mer enn 200 talere.

India vil vise sin internasjonale status som uavhengig ved å holde sin egen konferanse, til tross for påtrykk fra både Russland, USA og EU i forhold til krigen som pågår. Store deler av verdens befolkning er ikke deltakere i konflikten som foregår mellom USA, NATO-land, Russland og Ukraina. Disse landenes forhold til den USA-styrte konfliktene er at de ikke ønsker å trekkes inn. Indias merke som et viktig demokrati i verden har stor betydning på lengre sikt. Balanse i forhold til de store gruppene er sentralt, eventuelt at man kan oppnå en ikke-polarisert verden.

Indias viktigste konferanse og viktig for verden

Nettsiden til konferansen er Raisina Dialogue driftes av den Delhi-baserte tenke-tanken Observer Research Foundation i samarbeid med Indian Ministry of External Affairs. Dialogen er Indias fremste politiske konferanse. Det er ingen kinesere fra fastlandet med i 2022, men mange temaer berører Kina. En del av konferansen tar for seg Europas forhold til Kina, og vurderer Kinas økende innflytelse i verden.

Konklusjonen er nå at India vil balansere sitt forhold til Vesten, Russland og Kina, og ikke nødvendigvis følge USA og Vesten.

Dialogen i 2022 var den syvende siden 2016. India hevder at gjennom dilogene har man fått avklart viktige spørsmål som om indre forhold i Kina, og grunnløse vestlige anklager mot Kina. En reprsentant fra Taiwan vil gå inn på hvordan USAs allierte vil kunne operere i en verden uten USAs hegemoni. Ett-Kina løsninger, forholdene i Sør Kina havet er andre temaer.

Åpen ende finnes for alle

Noen indere vil gjerne ta fram flere temaer, eksempelvis at India bør gå inn for en begrensning av kinesiske ambisjoner i verden og Taiwan og fortelle Kina om dette.

Noen av sesjonene i Raisina Dialogue vil bli holdt i Berling og Washington. Konferansens deltakere kommer fra mange land: Argentina, Armenia, Guyana, Nigeria, Norge, Litauen, Luxembourg, Madagaskar, Nederland, Filipinene, Poen, Portugal , Slovenia.

Link

Raisina Dialogue

Photo by Lucky Trips