Artikler > Frihet

IMPERIUM: USA vil styre hele verden politisk økonomisk

Av Einar Eldøy 13.8.2022

Norsk politikk styrt av USAs utgåtte drømmer om verdensherredømme

Drømmen om imperier lever. Historien har sett flere imperier - romere, ottomaner, briter og flere. Det ottomanske imperiet sklei stille ut omtrent i 1920 etter omtrent 600 år, og de andre er også borte nå. Nå lever drømmen om imperium hos en liten amerikansk elite.

De USA-styrte NATO-landene ser hele kloden som sin interessesfære. Alle land eller grupperinger som står i veien for NATOs videre utvikling vil bli møtt med lokkemidler eller aggresjon. Imperiet skal bygges ut. Ottomanene sendte janitsjar-orkestere i forveien til de steder de ville erobre for å varsle om angrep og svekke forsvarsviljen. USA og NATO kjører sjarmoffensiver med militære og økonomiske gaver, og har nå 30 medlemmer.

Det som skjer i Ukraina nå er et resultat av en drøm om imperium, en geopolitisk kamp, nå en kamp om verdensherredømme for USA og dets allierte. Det er en bisarr kamp: USA er det eneste landet i verden som har ambisjoner om et imperium. De vil gjøre som historiens romere, ottomaner, briter med flere og legge verden under seg. Men det er i ferd med å rakne for dem. Det rakner alltid for imperiebyggere - det er helt unaturlig for mennesker å leve i imperier. Vi vil ikke det.

Norge er uten klar beskjed til folket en deltaker i imperiebyggingen

Norge er gjennom sitt medlemskap i NATO med på dette ufattelig teite prosjektet som startet ved slutten av den 2. verdenskrig, og har fortsatt siden. Landet vårt deltar i en USA-styrt kamp om verdensdominans. Norske politikere tar ikke ansvar og forteller hva de holder på med. Mediene har forlatt oss, alle politiske diskusjoner er forstummet, og den siste flinke politiske kommentator har forlatt NRK. Bare via egne studier og private blogger kan vi forstå hva som foregår.

USA blander seg inn i andre lands anliggender over hele verden

USA hevder konsekvent og uansett hva saken gjelder at deres vitale nasjonale interesser står på spill. Men det er imperietanken - politisk og økonomisk makt som er saken. Det går dårlig nå. Helt siden kollapsen i Vietnam har USA og deres allierte gått fra fiasko til fiasko. De etterlater seg kaos overalt, Iran, Irak, Afghanistan osv., men de trener såkalte frigjøringsstyrker overalt og har egne instruktører og soldater overalt. De leverer våpen overalt. Nå har de fått 4 baser i Norge, og kan gjøre hva de vil i Norge.

Våre medier pumper usannheter om amerikansk framgang

Nå handler det om snarlig seier for Ukraina. Husk at nylig ble amerikanske militære tvunget til å innrømme løgner og feilinformasjon i Afghanistan, og landet ble rømt. Men PR-maskinen inklusiv våre egne norske medier maser videre. Vi blir systematisk villedet. Men faktum er at det går galt overalt - hvorfor blander de seg opp i dette i det hele tatt? Jo, en saus av imperieambisjoner, økonomiske interesser og elitetenking gir næring til aktiviteten.

Russerne kommer til å vinne i Ukraina

Nå får vi høre at russerne ikke kan vinne, og at Ukraina vil motstå det russiske presset. Det ser ikke slik ut. Russerne har framgang, de har mest våpen og mannskaper. Ukraina kommer ikke til å vinne krigen. De burde forlengst søkt en forhandlet vei ut av krigen. USA, NATO og Norge surrer det hele til med sin hjelp og sin påtatte verdensrolle. Norge trenger nå en realitetsorientert utenrikspolitikk så vi ikke blir dratt lenger inn i imperiesausen.

Norge bør reelt vurdere å bli en alliansefri stat og ta det derfra

Norske politikere støtter USAs ambisjoner om verdensdominans, og setter folket i fare på mange måter. De amerikanske ambisjonene og planene er godt dokumentert i politiske bøker og statlige dekreter, samt praktisk amerikansk politikk. Men vi vet ikke hva de gjør, alt er skjult, det er bare resultater som teller. Kriger erklæres ikke lenger, de kaller det skjulte kriger eller virtuelle kriger. Både USA (Academi) og Russland (Wagner Group) bruker private leiesoldater for å gjennomføre sin politikk. Norske politikere sysler også med tanker om å privatisere det norske militærvesenet.

Flau sak: Lakeien Norge har helt underkastet seg amerikanske interesser

Norske politikeres dialog med det norske folk er borte, de støtter det amerikanske geopolitiske synet på hva verden skal være uten å si noe. Det foregår kort sagt et amerikansk arbeid henimot verdensherredømme med Norge som støttespiller uten informasjon, uten debatt. Konsekvensen for Norge er at vi er blitt en kasteball i verdenspolitikken, en vasallstat, en lakei. Vi kan risikere å bli trukket dypt inn i konflikter i fjerne land, vi kan risikere å bli angrepet.

Norge er en av USAs nyttige idioter

Utvikling av vårt eget land til et trygt sted å vokse opp i og være i, er kommet i annen rekke. Norge er en sekundær aktør i det geopolitiske spillet, vårt land er en såkalt nyttig idiot. Vi styrer ikke selv vår samfunnsutvikling lenger, og de politikerne som velges har godtatt dette. Det er en skam for det norske folk.

USA og NATO har overskredet grenser

Den langvarige agressive utvidelsen av NATO inn i andre lands nærområder basert på drømmer om geopolitisk innflytelse har ført til den tragiske konflikten for folket i Ukraina. Det er mange grunner til at dette skjer, og det er selvfølgelig galt at Russland starter krig. Samtidig er det klart at det USA-styrte NATO i lang tid har drevet et maktspill på mange nivåer for å fremme sine interesser. Russland føler seg overveldet og tyr til ekstremisme, og dette kan eskalere. En verden der flere aktører har geopolitiske globale ambisjoner er en farlig maktstyrt verden der maktspill inklusive krig er virkemidler. Kina og Russland har en fersk avtale med sterkt gjensidig forpliktende innhold, men er foreløpig forsiktige i forhold til Ukraina-aksjonen.

Norge må tilbake på riktig spor - bort fra tanker om verdensherredømme

Resultatet er en oppløsning av et utviklingsorientert fritt norsk samfunn. Den store verdensagendaen får lov å dominere, norsk interne forhold er i oppløsning. Eksempler er et Storting med mange problemer, fallert helsevesen, deltakelse i kriger i fremmede land, sterkt økende utgifter av mange slag, medier uten samfunnsbærende kommunikasjon, innføring av et lammende vaksinesertifikat, mulig underkastelse Verdens Helseorganisasjon. Norske politikere fra Arbeiderpartiet og Høyre er konsekvente pådrivere i den geopolitiske maktprosessen. De svekker Norge, og folket kan komme opp i ekstreme situasjoner.

Det er på tide at vi trekker oss ut av politikk som er basert på verdensherredømme, og søker balanse. Det er helt idiotisk å tro på verdensherredømme, det er gått ut på dato og vi skal prøve å bygge sivilisasjon. I en sivilisert verden bestemmer alle folk, alle mennesker over seg selv. Endringer skjer gjennom opplysning og dialog. Målet er et fritt Norge med frie innbyggere og fredelig sameksistens med alle andre, et alliansefritt Norge.

De primitive tankene fulgt av usivilisert handling må ta slutt nå. Norge og verden må jobbe fram siviliserte metoder. Dialoger mellom modige mennesker kan virke.

Link

Ukraina i det store spelet

Photo by Ramaz Bluashvili