Artikler > Frihet

HOHO: En økning på 2 grader C. i snitt på Jorda kan få deg steikt

Av Einar Eldøy 2.7.2023

Gjennomsnitts-temperaturen på Jorda skal holdes nede med utslippsfri fornybar elektrisitet

Noen hevder at menneskeskapte utslipp av klimagassen CO2 kan gi skadelige temperaturøkninger på Jorda. Fossil energi er synderen. Utslippene må derfor reduseres. Husk at det alltid er voldsomme variasjoner i forholdene på Jorda. Geografi, dag og natt, årstidene, skydekker, værforandringer av mange slag fører alle til endringer i temperaturen, hver dag - helt opp i 30-40 grader på en dag, 10-20 grader på et døgn er helt vanlig.

Men IPCC sier at den kritiske temperaturen for Jorda nå er en økning på 1.5 grader Celsius eller 2.7 grader Fahrenheit. De sier at Jordas tilstand kan bedømmes ut fra om vi øker snittet med mindre enn 2 grader Celsius, eller 2.7 grader Fahrenheit. De sier 1.5 graders målet er kritisk. Jeg sier at det kommer ingen problemer - null - som følge av en temperaturøkning på 1.5 grader Celsius.

5 organisasjoner måler og publiserer temperaturene på Jorda

To organisasjoner får tall fra satelitter, tre får tall fra målinger på Jorda, mest fra skip ute på havet. Den amerikanske hav- og atmosfære administrasjonen NOOA steller med landtallene. Alle tallene justeres uten at de som gjør det sier hva de gjør med dem.

Temperaturene de bruker måles i et nett med firkanter som dekker hele Jorda. Størrelsen er 5 grader ganger 5 grader, i alt 2952 firkanter med hver sin temperatur. Firkanter med bare sjø er 50.3 % av firkantene. Sjø dekker over 70% av Jordas overflate. Alle firkantene måles ikke hver gang, og det er mange firkanter som aldri måles. De som måler og publiserer tallene sier ingenting om hvor høyt over bakken de måler.

De tar tempen der det er mest praktisk og varmest

Fra 1960 er over 60% av Jordas målestasjoner fjernet. De fleste fjernede stasjonene er fra de høye, kalde og vanskelig tilgjengelige områdene på Jorda med lavere temperaturer. Det gjøres nå flere målinger over byene og de tettest befolkede områdene på Jorda. Jo flere folk det er på et sted dess varmere er det, for folk der bruker mye energi. Det er færrest målinger i Afrika, Sør-Amerika og Antarktis. I Sydishavet er det minimalt med målinger fordi her er det lite skipstrafikk.

En økning i noe de kaller Jordas snitt-temperatur er et umulig begrep

Målingene er ikke offentlig tilgjengelige, hverken de direkte avleste tallene eller de justerte tallene. Det er ikke enighet om hvordan denne temperaturen skal måles, eller hva den egentlig betyr.

Hei - slik lages altså tallene. Følg med, for de sier det kan bli varmt her på Jorda. Det offisielle tallet er en økning på hele 1.5 grader Celsius eller 2.7 grader Fahrenheit. Steikende hett.

Det er på tide å stoppe "klimaproblemet" nå

Det er mange som ikke er enige i at en temperaturøkning som dette er et problem. Det blir faktisk stadig flere. Jeg er en av dem.

Sannheten kommer snart for en dag - den er egentlig her nå. Klimakrisa kan avlyses. Kanskje vi får en ny istid. Det vil jo ta noe tid før det kan bli av. Kanskje flere hundre år - eller tusen.

Det er på tide de holder opp nå. Pandemien er over nå. Snart er klimakrisen over. Hvordan kan noe sånt oppstå i et slikt omfang?

Photo by Trace Hudson