Artikler > Frihet

Hjemmeskole opplæring for livet vis fram praksis

Av Einar Eldøy 20.10.2022

Få barna raskt og greit inn i det virkelige livet

Koding og software er moderne aktiviteter med mange arbeidsplasser, og å jobbe med voksne er fin skole. Å følge en av foreldrene på jobb i et softwaremiljø er et eksempel på å vise barn hva de voksne gjør. Det støtter også begynnelsen på barns egen læring.

Det er tusenvis av slike teoretiske og praktiske aktiviteter i samfunnet. Man legger så til det man vil, lager kombinasjoner av mange emner, og lar barn se hva som foregår i den virkelige verden. Da blir livet tidlig interessant for barn. Jeg fulgte selv min far på verkstedet der de laget dieselmotorer, senere pumper. Det var spennende, det skapte sammenhenger. Min mor kom fra et handelsmiljø og viste meg hva de gjorde. Nær der vi bodde var det mange typer aktivitet vi kunne se på. Fiskerne som kom inn med fangster, bøndene som slaktet griser, husene som ble bygget, mye mer. Min første jobb i et firma som leverte kranløsninger var grei å lære - jeg hadde sett mye før. Avstanden til dette virkelige er for stor nå.

I samfunnet finnes alle aldersklasser. På skolen møter man bare sin egen aldersklasse, én aldersklasse. Det gir unaturlig sosialisering, man treffer ikke alle aldersklasser før skolen er over. I hjemmeskolen unngår man dette.

Barn går alt for lenge på skolen

Det er heller ikke riktig klokt å la barn bruke så lang tid på skolen som de gjør nå. I hele skoletiden er de oftest passive og ventende på å bli ferdige, først på å gå hjem og til kompisene og venninene. Senere presset for å begynne i jobb. I moderne tenking - som er helt på jordet - er det da livet begynner for et menneske. Men livet starter når man blir født, og det skal være interessant hele tiden. Barn skal følge sine interesser hele livet, ikke holdes fast og begrenses i årevis. Lær barna lære gjøre ting selv tidligst mulig.

Skolemodellen ble laget av katolske jesuittprester og er nå utgått på dato

Skole er i dag nesten den samme gamle jesuitt-modellen som er 500 år gammel: "Sitt på pulten din du lille unge og ta i mot det som kommer fra læreren for det er sannheten og alt du trenger vite".

Dette er skrekk og gru: Det kan være helt annerledes om man selv vil det. Å lære å kode, sjekke alt selv, dyrke mat, delta i å bygge hus og hjelpe fram barn som greier seg uten slaveriet i en 8 til 4 jobb er noen ideer moderne foreldre kan ha.

Å lese hauger med gamle bøker kalt pensum er åpenbart grusomt kjedelig for de som har friske utålmodige hjerner og vil i gang med livet sitt. Til og med på universiteter og høyskoler har man pensum - kjære vene, har dere ingenting forstått? Alle må jo finne sin egen vei, sin egen kunnskap og skape sitt eget liv. Dagens undervisning er mental terror og ødelegger titusener liv hvert år.Pensum er alt sammen ting vi allerede vet - det første som skjer på en jobb er å sette seg inn i alt som er nytt.

Selvstendig utdannelse fra foreldrene

Å bli utdannet av sine foreldre er for mange en mulighet og et ideal, for et stort element av frihet introduseres. Her i Norge er hjemmeundervisning for grunnskolen en rett du har, og kommunen har plikt til å påse at barn får undervisning og lærer det som står i læreplanen. For all videregående undervisning kan man selv velge hva man vil gjøre.

I vårt samfunn er formelle kvalifikasjoner blitt viktigere enn realkompetanse og hva man virkelig kan. Nesten alle følger slavisk den opptrukne linje gjennom systemet. Det er virkelig nok stadig "vellykkede" mennesker som står fram og sier at formell utdannelse er komplett bortkastet, sett i gang og jobb hardt med det du har lyst til, og du vil lykkes. Å holde på i 5 år er lenge.

I Norge har hjemmeundervisning lite omfang

Tidligere undersøkelser gir anslag på 400 - 1100 barn som får hjemmeundervisning. Det er i ferd med å bli et byfenomen, og det er økende interesse fra innvandrermiljøer som tenker egen religion og kultur. Det er klart negativt å dele på denne måten. I Sverige skal det være ca. 100 barn som får hjemmeundervisning, og loven krever nå "synnerliga skäl", så der har man lagt seg på en klart restriktiv linje. I USA er omfanget økende, og man antar at ca. 2 millioner barn eller omtrent 3% deltar i hjemmeundervisning.

Hjemmeundervisning er et politisk stridsspørsmål i alle land for de som styrer oss liker ikke selvstendige tanker.

Skolen er ikke god nok - innebygde svakheter

Skolesystemet er overalt lite effektivt, læringen er ikke individuelt tilpasset, har ideologiske overtoner, for mye leking og for lite retning, metodene er gammeldagse og pensum beskrives som uten mening, barn selvstendighet utvikles ikke. I Norge kan man gjøre som man vil med hjemmeskole, men det viser seg at det sosiale presset mot hjemmeskole er stort, spesielt på små steder med stor gjennomsiktighet.

Kritikk som har vært reist mot skolen er

 • den stramme og uforanderlige timeplanen
 • teit og gammeldags pensum
 • autoritetstroen
 • rushet etter skoletid da alt mulig annet må gjøres
 • lekser som må gjøres etter skoletid
 • meningsløst prosjektarbeid man ikke bestemmer selv
 • progresjon er ikke tilpasset den enkelte
 • tvungen deltakelse i mye på skolen
 • press fra andre
 • klekode stress
 • ulike verdier for livet
 • frykt for slåssing og bråk

Hjemmeundervisning idealet som kan oppfylles

Når foreldrene selv står for barnets grunnskoleopplæring kalles det hjemmeundervisning. Flere foreldre kan være sammen om undervisningen, og man kan ha kollektiver. Ønsket om hjemmeundervisning har mange årsaker: selvstendighet, kontakt med barna, egne meninger, pedagogikk, holde unna mobbing, farlig skolevei, frihet etc.

Her er en veiledning for hjemmeundervisning

 • Sett deg inn i opplæringsloven som du finner på lovdata - se link nedenfor
 • Opplys kommunen om at du vil starte hjemmeundervisning
 • Få oppgitt hvem som skal føre tilsyn med undervisningen
 • Sjekk kompetansemålene og læreplanen
 • Før dagbok
 • Skaff lærestoff i form av bøker fra skole, bibliotek, internett
 • Gjør avtale om hvilke av skolens aktiviteter barna vil følge
 • Avtal tester og eksamener

Det er mulig å få økonomisk støtte til hjemmeundervisning, men dette er opp til den enkelte kommune å avgjøre. Kommunen får ca. 90.000 pr. hjemmeundervist elev, og det er rimelig at økonomisk støtte ut over bøker gis, så her må man søke kommunen.

En bra bok om temaet hjemmeundervisning

Boken "Vær tilstede i dine barns liv" (Hold On To Your Kids - why parents matter more than peers) av Gordon Neufeld og Gabor Matè. Den er nå tilgjengelig på norsk, og er verdt et studium. Boken er om barns relasjoner med de som er ansvarlige for dem, nemlig foreldrene, og den knallharde virkning dagens konkurransesamfunn har på barn. Det handler også om å fostre dype relasjoner med egne barn og å finne naturlige og modne modeller for læring, deltakelse og oppførsel som gagner både barna, foreldrene og samfunnet. Det er pågår en egen diskusjon rundt begrepet friskoler der mange vil ha private skoler som et supplement til det offentlige skoleverket - se link nedenfor.

Er du på seiltur i flere år med mamma og pappa, husk å lære, pensum er ikke viktig, finn ut hva du trenger i livet.

De som styrer oss vil indoktrinere oss

Mange ser på offentlig skole som ren indoktrinering, av systemet for systemet, og hjemmeskoler og friskoler kan skape krigere i en kulturkrig. En mangfoldig kultur vil av noen kunne oppleves som truende. Hvis det offentlige ikke får tak i barna fra de er unge og fyller dem med sine ideer, risikerer de at barna blir frie tenkere som ikke lar seg påvirke eller styre.

Man skaper selv virkeligheten for barna og en selv, og denne utfordringen er vel verdt å tenke på. Individuell selvbestemmelse er det beste prinsipp for alt - det blir frihet av det.

Linker

Norsk Hjemmeundervisningsforbund

Lovdata: Opplæringslova

Skole uten mål og mening?

Norske friskoler

Vanskeligere å få hjemmeskole i Sverige

Skolens dølda mål: Alle skoler er spesialkonstruerte institusjoner for hjernevasking og fordumming.

Photo by cottonbro