Artikler > Frihet

Hallusinogener psykedelika nøkkelen til modig moderne verden

Av Einar Eldøy 8.9.2022

Egen sterk omfattende prøving og bruk av LSD fleinsopp må til for å forstå

Vi vet ikke hvem vi er, sinnets hemmeligheter og mekanismer er bare delvis kjente og ønsket om bedre kunnskap finnes hos mange søkende mennesker. Psykedelika eller hallusinogener kan hjelpe oss til innsikt, og det er mulig å lære seg bruken.

Stoffer som LSD og psilocybin som finnes i spiss fleinsopp påvirker sansene våre og gir endringer av sanseinntrykk og bevissthet. Bruken av slike hallusinogene stoffer er en visjonær opplevelse, og lar en se objekter, inklusive en selv, i et nytt lys. De kan avsløre et menneskes iboende evner og dype mentalitet, for eksempel grad av empati, og gi innsikt i tidløse forhold som oftest er skjult fra den hverdagslige verden som er livene våre. Bruk av hallusinogener kan derfor være til stor hjelp i ens videre liv.

Det er all grunn til å forske på og teste ut slike substanser som mulige utviklingsverktøy, for de kan gi oss opplysning i videste forstand. Er de tilgjengelige for alle, kan alle ha nytte av dem i sin livsutfoldelse.

PEACE ACID LSD: Ta bort stresset i det moderne samfunn og gi oss fred og lykke het det helt enkelt en gang. Presset er økt og vi trenger å forstå hva vi holder på med. Lær å bruke hallusinogener og bli vis.

Bruk av hallusinogener kan føre oss videre

Med psykedelika kan vi få fundamentale observasjoner av vår måte å forstå egen person, mellommenneskelige relasjoner, verden og dens virkemåte. Andre emner er etablering av myter, opprinnelsen til religioner, systemer for samfunnet, og hvordan de kreative prosessene hos en selv og i vår kultur oppstår.

Folk som mangler evne til spontane visjonære opplevelser som vanligvis hører til mystikere, esoterikere og kanskje store kunstnere kan via hallusinogener finne en slik ny dimensjon. De kan potensielt kunne oppleve denne samme ekstraordinære tilstand av bevissthet som dem, og dermed oppnå innsikt i den åndelige verden som vi vet er der, men som vi nå stort sett overser.

Hallusinogener kan føre til en dypere forståelse av livets opprinnelige esoteriske og mystiske innhold, og til en utvidet, ny og frisk opplevelse av den store verden vi lever i.

Vi får flere nøkler til forståelse

Disse stoffene kan være nøklene som er i stand til å åpne nye dører av persepsjon. De er kjemiske nøkler, og kommer i tillegg til andre vel utprøvde men arbeidskrevende døråpnere til den visjonære verden. Vi tenker da på meditasjon, isolasjon og faste eller noen av yoga praksisene.

Eksperimenter med LSD og psilocybin kan brukes til å produsere visjonær erfaring i den moderne fasen av menneskelig evolusjon. Psykedelika eller sinn-ekspanderende stoffer kan bli den teknikken vi trenger for få til praktisk anvendbar mystikk for høyere sinnstilstander.

Medusa var et monster som skadet. Albert Hoffmann oppdaget LSD og eksperimenterte bevisst og lenge med det for å få innsikt, blant annet i monstertenking. LSD kan gi hjelp til å skape en moderne verden.

Vi skal utforske og bruke de mulighetene skjult i mennesker som ennå er ubrukte.

Når mennesker har mer velutviklede spirituelle evner, med utvidet bevissthet om dybden og innsikt i det som nå er uforståelig ved å være, vil de ha større forståelse og ta bedre hensyn til det biologiske og materielle grunnlaget for livet på jorden. Spesielt for vestlige mennesker med sin overutviklede rasjonalitet vil utvikling og utvidelse av en direkte, følelsesmessig opplevelse av virkeligheten, uhindret av fastlåste ord og begreper, være av evolusjonær betydning for menneskeheten.

Vi vet mye allerede om hallusinogener

Millioner bruker LSD, LSD er i bruk i behandling i helsevesenet, og gjør nytte. Stoffet er gjennomanalysert, risikoen ved bruk er lav og det er ikke vanedannende. Det brukes i ekstremt små doser, og en standard dose med LSD har de siste 20 år vært mellom 50 - 150 mikrogram. En psilocybin dose er typisk 6 - 20 milligram.

Bruk av psykedeliske eller sinn-ekspanderende stoffer kan være et middel for å oppnå bred utdanning for alle mennesker i denne retningen, og opplevelsen av selvrealisering og solidaritet med universet. Stoffene skal brukes bevisst, og veien framover er å vinne seriøs kunnskap og erfaring for utvikling av mennesker ved egen indre visjonær læring og erfaring. Tør vi la det være?

Photo by Chris F