Artikler > Frihet

HØR: god plan for å få slutt på krigen mellom Russland og Ukraina

Av Einar Eldøy 16.11.2023

FORSLAG: Humanitær våpenhvile, Nansendialog, forsoning, ledet av tredjepart

VI MÅ IKKE GLEMME KRIGEN I UKRAINA; DEN MÅ STOPPE.

Det er ingen informasjon nå om det som skjer i Ukraina. Vinner Russland langsomt krigen, har Ukraina i det hele tatt en sjanse? Vi vet ingenting - det er intet nytt fra Ukraina. Russland må påvirkes i en slik grad at de blir med på en freds-slutning. Det er på tide å få stoppet drepingen. Nå er det et meningsløst spill med døden som grim deltaker. Det er en skam at Norge deltar i dette.

Zelinskyj sier han har en 10-punkts fredsplan, og Norge er informert. Hvor ligger ballen nå? Russland må kobles på arbeidet. Skal (halv)nøytrale Sveits inn på banen? De er jo ikke medlem i NATO, men er med i NATOs partnerskap for fred. FN er ingen aktuell kandidat.

En tredjepart - en fredsmekler - må på banen sammen med Russland og Ukraina. Russland sier de har annektert en tredjedel av Ukraina og aldri vil oppgi det.

Vår landsmann Fritjof Nansen var en fryktløs fredsstifter. Det er en skam å bruke hans navn i forbindelse med levering av våpen til Ukraina. Verden trenger en fryktløs fredsstifter nå.

Og det beveger seg:

Det var såkalte fredssamtaler i Jidda, Saudi-Arabia 5-6. august 2023 om krigen. 30 nasjoner stiller, men Russland var ikke med. Arbeidet fortsetter, men Russland er ikke med. Dette er spillfekteri, på grensen til dumhet. Det er på tide partene Ukraina og Russland tvinges sammen og snakker om fred, gjerne sammen med aktører med dialogkompetanse. Nansensenteret på Lillehammer har slik kompetanse.

Å få slutt på krigen mellom Russland og Ukraina er en kompleks og utfordrende oppgave som krever en omfattende tilnærming. Nansen-dialogen, som er basert på prinsippene om dialog og forsoning, kan bidra til å lette spenningene og åpne veien for fredelig løsning.

Situasjonen er avhengig av høytstående personer som tør å stå fram og si og gjøre dette.

Her er en plan som tar utgangspunkt i Nansen-dialogen:

  • Forpliktelse til dialog: Begge parter må gi en forpliktelse til å starte en omfattende og ærlig dialogprosess. Dette innebærer å komme sammen for å diskutere problemene og uenighetene.
  • Tredjepartsmediator: Involvering av en nøytral tredjepart, for eksempel en anerkjent internasjonal organisasjon eller en gruppe respekterte internasjonale personer, som kan fungere som en mediator mellom partene. Dette vil bidra til å bygge tillit og sørge for at dialogen blir rettferdig og balansert.
  • Humanitær våpenhvile: En umiddelbar humanitær våpenhvile bør inngås for å stanse tap av liv og lidelse blant sivilbefolkningen. Dette vil også skape en atmosfære som er mer egnet for fredssamtaler.
  • Dialog om kjerneproblemer: Partene bør fokusere på de kjerneproblemene som førte til konflikten. Dette inkluderer spørsmål om territorium, autonomi, menneskerettigheter og økonomiske interesser. Gjennom en åpen dialog kan man finne felles grunnlag og mulige kompromisser.
  • Bygging av tillit: Det er viktig å implementere tiltak som bygger tillit mellom partene. Dette kan inkludere utveksling av krigsfanger, humanitær hjelp til berørte områder og felles innsats for å løse humanitære utfordringer.
  • Diplomatisk press og internasjonalt samarbeid: Det internasjonale samfunnet bør fortsette å øve diplomatisk press på begge parter for å engasjere seg i dialog og søke en fredelig løsning. Internasjonale aktører kan bidra med ressurser og støtte for å oppmuntre til enighet og forsoning.
  • Lede veien til en rettferdig og bærekraftig løsning: En endelig avtale må være rettferdig og bærekraftig for begge parter. Dette kan inkludere internasjonale garantier, beskyttelse av minoritetsrettigheter, demilitariserte soner og økonomisk hjelp for gjenoppbygging av berørte områder.
  • Engasjement for langsiktig forsoning: Etter at en avtale er oppnådd, er det viktig å ha et langsiktig perspektiv på forsoning og forståelse mellom Russland og Ukraina. Dette kan inkludere utvekslingsprogrammer, kulturell dialog og økonomisk samarbeid.

Det er viktig å merke seg at dette er bare et generelt veikart, og at den praktiske gjennomføringen vil være kompleks og krevende. Likevel kan Nansen-dialogens prinsipper om dialog, tillit og forsoning være avgjørende for å bygge veien til fred mellom Russland og Ukraina. En varig fred vil kreve vilje og innsats fra begge parter, samt internasjonal støtte og engasjement.

Til ettertanke: Bruk historiske løsninger i ny variant - lag et felles kondominat for de omstridte områdene

Frankrike og Spania har et område - en øy kalt Fasanøya - de symbolsk deler mellom seg og administrerer i fellesskap. De styrer øya hvert år 6 måneder hver. Ordningen ble opprinnelig laget som en symbolsk ordning da man etter 24 konferanser endelig hadde blitt enige om å avslutte 30-årskrigen. En ny større variant av dette kan kansje brukes i forholdet mellom Ukraina og Russland.

Det tidligere landet Sovjetunionen foreslo i 1944 og 1946 at Norge og Sovjetunionen skulle opprette et kondominat for Svalbard. Norge avslo begger ganger.

7.8.2023: Møtet i Jedda avsluttet med "enorm suksess"

Ukraina sier at møtet i Jedda var et stort slag mot Russland. Det er avtalt nytt møte om 6 uker. Ingen konkrete ytterligere opplysninger er gitt. Kina deltakelse på møtet kan være positvt. Krigen går sin gang.

Til de som skal skrive epitaf

Det er mange uavklarte historiske baktepper i denne krigen. Det kan hende den virkelige historien om denne krigen er en jeg ikke har sett ennå. Det hindrer meg ikke i å mene at krigen må avsluttes. Photo by Christian Montes](https://www.p

Photo by Дмитрий Трепольский