Artikler > Frihet

Hør de globale prinsipper for styring av stater som overtas

Av Einar Eldøy 29.7.2022

Alle kamper på Jorda er om folks hoder

En mann kom en dag til meg og fortalte om sitt arbeid. Han arbeider med gjennomføring av de globale prinsipper for makt over alle folk, og han vet hva som fører fram til målet.

Denne mannen som har levd lenge kom igjen til meg og fortalte mer om det som skal skje, og om adminstrasjonen av de stater som overtas, for han er stolt over det han er med på. En dag kan det bli virkelighet.

Han sa:

"Vi vil vinne kampen om alle hodene på Jorden. Det er uomtvistelig at ingen kriger skal gi territoriale gevinster for alle kriger er bare økonomiske. Vi støtter begge sider, og alle deltakere i kampen om økonomiske gevinster bidrar med sine ressurser som er millioner av mennesker med øyne og intelligens, og alt er basert på støtte og finansiering fra oss. Våre internasjonale rettigheter vil etterhvert viske ut alle nasjonale rettigheter og gjelde på samme måte som alle lover i alle stater.

De som adminstrerer dette velges av oss for sin kapasitet for servil lydighet. De vil ikke være politiske ledere eller myndighetsledere, bare svært dyktige byråkrater, og de vil få opplæring av våre spesialister som er spesielt utvalgte og har fått grundig opplæring i alt som trengs fra de var små barn. Disse spesialistene har laget sine dokumenter ut fra våre planer, og har passet på å samle historisk lærdom i hvert øyeblikk som har gått.

De som vi skal ha makt over tenker ikke systematisk på noe, ser ikke hva som skjer og holder seg til teoretiske rutiner uten kritisk sans. Vi behøver derfor ikke bry oss om dem, la dem bare leke og holde på med sitt.

Det viktigste er at de følger det vi har kalt vitenskap, og det er derfor vi bruker mediene til å bygge opp en blind tro på disse teoriene. De intellektuelle vil blåse seg opp med all sin kunnskap som er deres, men som er uten noen logisk basis, og som våre agenter nøye har satt sammen for å utdanne hjernene deres i den retning vi ønsker. Dette skal ikke tas lettvint for vi har hatt stor suksess: Darwin, Kapitalisme, Marxisme, Nietsche, Einstein, og mange flere. Alle disse direktivene har hatt oppløsende effekt på hjernene deres, og de vet ikke lenger hva som foregår.

For alle nasjoner må vi øye ta hensyn til alle tanker, karaktertrekk, tendenser for ikke å gjøre politiske glipp eller endre retningen i administrative affærer. Vårt systems triumf avhenger av riktig behandling av folket vi møter, at vi kan være skjulte og at alt som har skjedd tas hensyn til når vi går videre mot målet vårt.

I alt dette finnes nå en stor kraft som beveger tankene til folket, og det er mediene. De skal hele tiden peke ut det som er viktig nå, men la alle som vil få lov å klage, og mediene skal konsekvent uttrykke og skape misnøye. Talefrihet er grunnleggende viktig, men de som vi kommer til å styre over har ikke forstått å bruke den. Vi har kontrollen over talefriheten via mediene ved at vi styrer retten til å uttale seg samtidig som vi kan holde oss skjulte. Takket være medienes vellykkede rolle har vi gull i hendene.

Det har kostet mye blod og tårer å komme hit, men det har vært verdt det, og de av våre som har ofret seg for at vi skal vinne fram har stor verdi i øynene til de som leder oss.

Slik kan vi overta alle samfunn og kontrollere dem. Neste gang jeg kommer skal jeg si mer.”

Mannen avsluttet sin fortelling der, men hadde lovet å komme tilbake, og forsvant igjen ut i folkemassen i sin anonyme nesten usynlige drakt. Han kommer for å fortelle mer, for han er stolt over det han er med på, for det vil hele verden en dag kunne få merke på kropp og sinn.

Photo by Pixabay