Artikler > Frihet

Gode politikere lytter og legger til rette for folk

Av Einar Eldøy 21.11.2022

Hør historien om hvordan man får det bra et sted

Et sted var det en president som mente at Staten skal være så liten som mulig. Derfor gjorde han ikke noe. Alle folk på stedet var like mye verdt, de hadde sitt eget, regler ble overholdt, alle fikk informasjon om alt, alle holdt på med sitt, alle hadde det bra og stedet ble rikt og noen få som trengte hjelp fikk det. De hadde for mange lover, og presidenten tok gjerne i mot forslag til lover som skulle bort, og gikk til den lovgivende forsamlingen med saken. Presidenten var på god fot med sine nabosteder, og de hjalp og passet på hverandre så det ble fred og ro.

Presidenten ble gjenvalgt, han var populær og han fikk god omtale og ble beskrevet i historiebøkene. Han var en president med sterk vilje og mye omtanke og god kommunikasjon, for han forsto hvordan folk vil ha det. De vil ikke plages, de vil gjøre det de kan og har lyst til, kanskje i det små få litt tilrettelegging og glatting av uenigheter.

Etterpå kom det en president som satte i gang med masse tiltak, reiste over hele verden og snakket om planene sine, han brukte masse penger og han skjøv folk hit og dit for å få det som han ville. Han kalte andre folks meninger støy og likte ikke samtaler om andre folk sine muligheter. Da kom det en økonomisk krise og en tillitskrise, for folk visste ikke hva de skulle gjøre, og mange ble straffet for å gjøre noe de ikke skulle ha gjort. Det ble forvirring og bråk.

Den gamle presidenten måtte komme tilbake. Det første han gjorde nå var å lage et sosialt nettverksprogram så alle kunne få si hva de mente helt uhindret, og det var forbudt å bruke ordene misinformasjon og å snakke om konspirasjonsteorier. Så etter en kort stund forsvant forvirringen, og alle gjorde det de kan og har lyst til og velstanden ble straks bedre.

Slik er det. Gode politikere gjør ingenting for alt blir gjort av folket, og alle informerer hverandre. Samfunnet er åpent. Gode politikere lar folk gjøre det de kan og liker å holde på med. Det er slik folk har det bra og finner på nye ting å gjøre hele tiden så samfunnet blir bedre og bedre.

Gode politikere plager ikke folk med å fremme ensidig sine egne ideer. Politikere skal bare tenke og bare foreslå innenfor det folket vil. Politikere bare legger til rette for folket. Det er bare folket som gjør noe. Når det er slik har vi velstand og frihet for alle.

Photo by Harold Granados