Artikler > Frihet

GLOBALISME ubrukelig uferdig klosset begrep i dagens verden

Av Einar Eldøy 7.4.2024

Store utfordringer og balanser i globalismens reise fram mot sin død

Vi ser ikke øye til øye. Det er helt klart at i dagens verdensbilde er det utenkelig at verden kan globaliseres. Alle har rett til sin egen mening, og slik vil det alltid være. Ut fra maktkriterier og den økonomiske tilstand man nå ser i verden er globalisme med global sentral styring helt umulig. Det er også en ganske dum ide som vanlige mennesker aldri vil godta. Ideen om en verden - en regjering skremmer de fleste.

Det er egentlig bare en maktlysten økonomisk elite som har ideer om globalisme

En verden med en global regjering og en felles økonomi er helt umulig å få til. Det er for mange snubletråder, og det er for dumt. Ideen er dessuten for lite utviklet til at den kan tas alvolig. Det er nok slik at ideen om global styring skal ende på skraphaugen som et rent tanke-eksperiment. Det kan også hende at utvidede samarbeidsformer, egalitet og aksept av andres verdier kan lede oss fram til en bedre verden, en verden som framstår for alle som god. Essensielle elementer er vid frihet for alle og ingen fattigdom. Ekstrem global homogenitet er i hovedsaken uønsket, for distinkt karakter og særpreg mange steder i verden kan være av det gode og er ofte ønsket av mange, kanskje fordi det gir dem trygghet. Lokale innovative ideer og produkter er goder fremmede ofte setter pris på når de oppdager dem.

Den grunnleggende ideen om globalisme er skummel, uferdig, begrensende

I dagens verden står globaliseringen sentralt som et konsept for økt samarbeid og integrasjon på tvers av nasjonale grenser. Likevel, til tross for de potensielle fordelene det kan bringe, møter globaliseringen en rekke utfordringer og kompleksiteter.

En sentral bekymring er det betydelige økonomiske og finansielle trykket fra noen store nasjoner, spesielt land som USA og andre økonomisk sterke aktører. Denne maktkonsentrasjonen kan skape en ubalanse som skaper frykt og motstand mot en utvidet globalisme. Frykten for å miste nasjonal kontroll, bli økonomisk avhengig eller at fordelene ikke fordeles jevnt, er reelle bekymringer som må adresseres.

De store knuser alle i en globalisert verden

Den faktiske ubalansen i makt, ressurser, kompetanse og kultur mellom nasjoner understreker behovet for å finne en balanse mellom å ivareta nasjonale interesser og å oppmuntre til internasjonalt samarbeid. Dette kan innebære å styrke internasjonale institusjoner og reguleringer som sikrer rettferdige handels- og samarbeidsavtaler. Nå finnes ingen slike institusjoner. Eksempelvis er det presidenten i USA som utnevner lederen av Verdensbanken. Deltakelse i FN er helt uforpliktende - der kan man gjøre hva man vil, vedtak binder i dag ingen.

Globalismen er ikke utviklet som en brukbar ferdig modell

Videre er det viktig å erkjenne at globalisme ikke har en ferdigstilt modell. Konseptet er dynamisk og stadig i utvikling, formet av ulike interesser, politikk og økonomiske systemer, men uten noe feste i folkemeningens prosesser. En ensartet tilnærming er derfor utfordrende, og det kan være mer hensiktsmessig å jobbe for gradvis samarbeid og forståelse på tvers av landegrenser uten å strebe etter en fullstendig globalisering. Verden må ta tiden til hjelp, modning må kunne skje, alternativer utvikles, og kanskje blir man enige om å forkaste ideen om globalisering.

Første oppgave i en god verden: Enorme ulikheter må fjernes

En mer balansert tilnærming til globalisme krever også å adressere ulikhetene mellom land og å jobbe for rettferdige og inkluderende handelsavtaler. Å oppmuntre til bærekraftig utvikling og redusere ulikheter innenlands og globalt er avgjørende for en mer rettferdig globalisering. Å sikre en reell forståelse av hva globalisering betyr er av grunnleggende betydning. Felles forståelse er første forutsetning. I dag er verden totalt blottet for felles forståelse.

Globalisme gjør verden til et imperium ledet av ukjente folk - og alle tidligere imperier har krasjet

Så I et nøtteskall: Dominansen til visse økonomiske makter kan hindre globalisering, men det er mulig å jobbe for en mer rettferdig og balansert tilnærming til vår verden. Bruk av ordet globalisme kan være uheldig, det kan hende det har for mange negative overtoner nå. Å lage en grundig vurdering av ulike lands behov og bekymringer er mulig. Det må også finnes en vilje til å samarbeide for å takle de mange forskjellige utfordringene i verden. En rettferdig og bærekraftig verden kan innebære store foretrukne forskjeller mellom land som fortsetter å være forskjellige - av svært mange grunner.

Null fordel med globalisme: Men tiden går, ting blir stadig nye og det er alltid mulig å få til omforente endringer gjennom stadige åpne dialogprosesser. Kanskje landbegrepet også skal fornyes.

LINK: The Kiel Institute for the World Economy sees itself as the research institute in Germany for globalization issues

Photo by Arnie Chou