Artikler > Frihet

Hør de globale prinsipper for total utsletting av begrepet frihet

Av Einar Eldøy 21.11.2022

Ordet frihet skal bort fra livets oppslagsverk

En mann kom en dag til oss og fortalte om sitt arbeid. Han arbeider med gjennomføring av de globale prinsipper for makt over alle folk. Han vet hva som fører fram til målet, og han vet hvordan stater som overtas skal administreres.

Denne mannen som har levd lenge kom igjen til oss og fortalte mer om det som skal skje, for han er stolt over det han er med på. En dag kan det bli virkelighet.

Han sa:

"Slangen er vårt symbol, og når dens ring sluttes er vi ved vårt mål, og det vi gjør skal vare til evig tid. Vi er nære nå, og alle stater vil holdes fast som i en skrustikke når ringen sluttes.

Balansen i alle landene bryter snart sammen, og de styrende krefter sammen med de folkevalgte, som er narrene i spillet, klarer ikke lenger å kontrollere sin makt og gjøre den ansvarlig. De er også skremt av kreftene som er utløst i deres eget land via aksjoner vi har drevet fram. Vi har skapt et uoverstigelig skille mellom de som kan utøve den ansvarlige makt og de som skal styres, og de er begge hjelpeløse hver for seg og klarer ikke noe.

Vi har oppmuntret alle som søker makt til å misbruke slik makt for å få bort alle liberale tendenser, og har satt opp absolutt autoritet og overstyring av frihet som målet for alles ambisjoner. Det skal bare gå litt mer tid nå, så vil uorden og sammenbrudd følge.

Alle myndigheter er blitt ustoppelige babblere som prater tomt snakk, og våre mediers journalister og skruppelløse artikkelprodusenter angriper kontinuerlig alle som bruker makt og anklager dem for misbruk, og folkemengden tror alt dette, for det har vi lært dem. Folkemengdens fornemmelse av utstrakt misbruk av makt vil sette sluttstrek ved at alt vil fly til himmels under angrepene og hamringen fra en rasende mobb.

Nå er alle er lenket til arbeidet sitt med sine evig uoppfylte behov for materielle goder, underholdning og adspredelse, og de kan aldri frigjøre seg fra disse behovene. De lever samtidig i tro på at de har rettigheter, men disse rettighetene er fiktive og kan aldri gjøres virkelige.

De folkene vi nøye har satt inn i administasjonen og byråkratiet har ingen andre enn oss å støtte seg til, og alle vanlige folk er i grepet på ubarmhjertige pengeinntjenere som har ledet dem inn i et daglig arbeide der de tjener pengene de må ha til sitt ørkesløse liv, og der de i virkeligheten er livsvarige slaver.

Vi kommer som redningsmenn når vi tilbyr enkelte av dem deltakelse i organisasjoner som frimurere og som presenteres som en mulighet til å styrke seg selv og utvikle samfunnet. Tidligere herskere har ønsket at folk skulle være friske og sunne så herskeren kunne skumme kraften av deres arbeide. Vi ønsker det motsatte for vi ønsker enklere forhold og at flest mulig forsvinner. Vi arbeider for næringsfattig mat, utvikling av sykdommer og generell svekking av folks helse. Alle som hindrer slik utvikling innen mat og helse vil bli feid unna først via forvirring og mediespill, siden med sterkere midler.

Når vi er klare til å overta alt vil alle hindringer bli feid unna uten hensyn i total ubarmhjertighet. Alt folk tenker på kommer som impulser fra oss, for folk kan ikke tenke noe selv lenger og de har ingen egne ideer. Det er det lenge siden noen hadde, og det gjør oss rolige.

De har allerede begynt å lære at det eneste rette i samfunnet er sterkt spesialisert arbeidsdeling og absolutt fokus på å jobbe hele livet. Alt arbeid er delt opp og spesialisert i små områder og alle mennesker er delt inn i klasser med egne betingelser. Derfor har vi ingen likhet, for alle er forskjellige og samfunnet er splittet opp i grupper som ikke kan kommunisere med hverandre annet enn gjennom sin smale jobb. Forøvrig er de helt isolert fra hverandre, unntatt i underholdningen og adspredelsene vi tilbyr gjennom våre totalt styrte medier. Alle vil finne sin plass uten betenkeligheter eller lidelser, og alle vil frivillig akseptere den plassen de får. Alt dette presenteres av mediene som vi har lært alle å tro blindt på, og de hater blindt alt som er over dem selv og som de ikke er blitt fortalt noe om for det finnes ikke i deres verden, og de vil aldri kunne komme på å finne det selv. Slik har vi gjort det.

Vi skal feste grepet for godt ved å skape en økonomisk krise og kaste store mobber ut på gatene i alle land. Mobben vil i sin uvitenhet angripe, rane og drepe alle mediene peker på og de som de har misunt fra de var født.

De vil ikke angripe oss for vi vet å beskytte oss, og ved å gjennomføre kloke alvorlige hendelser vil vi fjerne all uro og brenne all liberalisme bort. Vi vil framstå som den ledende kraft og kunne innføre det styret vi ønsker ved vår despotiske konge. I denne tiden fram til det blir absolutt rolig er vi uovervinnelig for vi har kontroll over mange stater.

Ordet frihet skal utslettes fra livets leksikon for det er absolutt og innebærer et prinsipp om brutal maktbruk for gjennomføring som gjør folkemassene til blodtørstige dyr. Men får folkemassene blod, sovner de igjen og kan lett bringes tilbake til sin vante situasjon med arbeid og underholdning. Hvis de ikke får blod vil de våkne og fortsette kampen.

Vi tror ikke vi blir gjennomskuet før grepet er festet, for splittelsen er allerede et faktum. Slik kan vi skape ro i samfunnet basert på frivillig aksept og styre alt slik vi vil. Neste gang jeg kommer skal jeg si mer.”

Mannen avsluttet sin fortelling der, men hadde lovet å komme tilbake, og forsvant igjen ut i folkemassen i sin anonyme nesten usynlige drakt. Han kommer for å fortelle mer, for han er stolt over det han er med på, for det vil hele verden en dag kunne få merke på kropp og sinn.

Den store kampen er om hodene våre.

Photo by Adi_ Du