Artikler > Frihet

Globale metoder for makt over alle folk er klare

Av Einar Eldøy 21.6.2023

Frihet og moral er tegn på svakhet og fører til kaos

Sverdene glimter på himmelen i visning av vår makt. Vi vil vinne kampen om alle hodene på Jorden. Ingen vil greie å stå i mot for vi har en uimotståelig metode, kontroll over alle penger og mange agenter og spesialister med oss i vårt arbeid. Vi skal samle verden under en hersker, og under ham er vi de utvalgte. Folkemassene skal være våre tjenere som hver av oss utvalgte skal ha mange av.

Vi får best styring med vold og terror

Vårt system kan sees fra to sider, vår side og siden til de i folkemassen vi skal herske over. En må huske at det er flere mennesker med dårlige instinkter enn gode, og de beste resultater i styring av folkemassen oppnås med vold og terror, ikke akademiske diskusjoner. Vit at alle, inkludert folkemassen, vil ha makt, også når prisen er tap av alles velferd.

Massene er tjenere og hver av oss skal ha mange.

Lover er fordekt vold

Historien om mennesket er derfor først fylt av blind og brutal vold, deretter fulgt av lover som er det samme i skjult form. Konklusjonen vår er at naturens lov er bruk av makt i alle sammenhenger. Politisk frihet er bare en idé, men denne idéen kan brukes som et agn for å tiltrekke folkemassene, og knuse de som har autoriteten. Dette gjøres lettere hvis denne motstanderen er infisert med idéer om frihet. I slike tilfelle kan nye krefter lettere overta og fylle plassen til den som er svekket av idéer om frihet.

Pengemakten er alt

Det er pengenes makt som styrer, en gang var det troen. Styring av folkemassene med frihet og moderasjon er umulig og ender bare i strid og mobbstyre. Når vi kommer inn via pengenes makt er det alltid redningen, for alternativet for slike samfunn er å gå til bunns.

Dette er ikke umoralsk, det er alltid redningen og en god løsning for de vi redder. Alternativer finnes ikke for de har vi fjernet.

Folkemasser kan ikke ledes med fornuftige råd og argumenter, for de kan bare resonnere overfladisk da de er styrt av vaner, tradisjoner og sentimentale teorier.

Penger er alt, og massene har bare basispenger og de er til mat, alkohol og underholdning. Vi har samlet den store kapitalen og har full kontroll.

Politikk har ingen moral

En som styrer moralsk er ingen dyktig politiker og sitter ikke trygt. Åpenhet og ærlighet i politikk er svakheter som vil føre til fall. Vi styrer ikke slik, for vi har rett gjennom makt. Makt gir rett, og gjennom denne retten kan vi gjøre alt det vi vil, eksempelvis å lage nye institusjoner, ny orden og nye avtaler.

Vi går hele tiden fram i det skjulte slik at ingen kan underminere oss. Resultatet er alt som teller og vi bruker alle midler og har ubegrenset tid, for målet om verdensherredømme for vår fyrste og hans utvalgte er det viktigste.

Planen er gjennomarbeidet i detalj

Vi følger en plan vi ikke viker fra for det ligger mange århundrers arbeid bak. Men vi må arbeide gjennom et langsomt verktøy som er folkemassens tendenser, løshet og mangel på stabilitet og lyst på egen velferd.

Folkemassen er blind og følger alle forslag. Vi bare sier noe, og så blir det slik. De som løfter seg selv ut av mobben og blir selvstendige er farlige og vi kan måtte knuse dem, for planene kan ikke endres. Målet er alltid foran oss og legges aldri ned.

En dag vil hele verden kunne få merke resultatene av arbeidet vårt på kropp og sinn. Vi kan se alt klart nå, overtakelsen av massene er her.

Slutt

Til leseren

Vi vet at det finnes intelligente tenkende mennesker som har planer for oss andre, og de holder oss nede. Føler du det? Ser du det? Skal du gjøre noe med det?

Photo by Pixabay