Artikler > Frihet

GLEDE: Et lekende samfunn essensen av menneskets naturlige instinkter og lyster

Av Einar Eldøy 5.7.2024

La oss leke mer - det er gøy - det oppmuntrer til frihet

Lek er et vidt begrep, for det finnes tankelek, fysisk lek, spill av mange slag, stadig nye muligheter og mennesker i alle aldre kan leke. Lek gir glede, ofte stor glede, men vår travelhet i det daglige har tatt tiden til lek fra oss. Men når man først begynner å leke, da vil man ha mer av det - de lekende vil fortsette å leke. Lek gir mersmak.

Lek er en kostnad i samfunnet - effektivitet er målet

Lek kan gi positive utfall som kreativitet, skape egne nye lokale skikker og gi grunnlag for store ideer, ja, revolusjoner. Omfattende lek vil kunne dra samfunnet i en helt ny retning - det lette samfunn, det lekende samfunn, det naturlige samfunn.

Alle aldersgrupper kan være med

Utgangspunktet er at lek er morsomt for alle grupper og aldersklasser - de små, de store, de unge, de gamle, de trette, de uthvilte. Men så er det skjedd noe: vi leker ikke lenger. Noen barn leker litt i barnehagen og i friminuttene på skolen, og det er alt. Voksne mennesker leker nesten aldri lenger, og lek med deltakere fra mange aldersklasser samtidig er helt forsvunnet. Man ser aldri aktiv lek med mange deltakere lenger. Det er bare blitt slik. Det er jo litt leitt. Så derfor - la oss dra opp leken igjen.

Planen om det effektive toppstyrte samfunnet går foran alt

Vi er blitt mennesker som passer til å jobbe hver dag i en institusjon, en butikk, et kontor, en fabrikk, en anleggsplass og gjøre alt som jobben innebærer og stemmer med vår stillingsinstruks. Da fungerer selvsagt samfunnet effektivt, optimalt og formålstjenlig. Men er det blitt kjedelig?

Å leke er å finne på noe selvstendig og nytt, som regel sammen med andre og det kan få konsekvenser. Tenk om voksne mennesker skulle begynne å leke og fantasere som en vanlig hendelse. Alt ville bli annerledes.

Alle naturlige impulser til utfoldelse må komme fram

Tanken på lek har nå lav profil, og med den er all kreativitet sterkt dempet eller helt borte. Det er lett å se for seg hva som kan skje om alle mennesker deltar i lek helt fra barnsben. En enorm glede kan bryte ut.

Det er ennå voksne som vokste opp med lek. De har nå en indre konflikt, for de har barn som må lære å forstå det nye: man leker ikke lenger - man må begynne på nytt. Dype naturlige impulser må vekkes til live igjen. For noen barn er heldigvis trangen til å leke helt ustoppelig. Det handler jo om å bruke naturlige instinkter, og hvordan mennesket skal utvikle seg for å kunne leve som man vil - naturlig. Voksen oppmuntring til lek styrker dette.

Utviklingen skal gå sin gang

Når vi leker bruker vi kroppen og hjernen, beveger oss, og ler og koser oss. Noen ganger kan vi få en smekk, men å tape i en lek er jo egentlig ikke noe problem. Basis for et godt samfunn er at naturlige impulser kan brukes fritt. Da oppnår vi et samfunn med naturlige mennesker.

Det er mange positive sider forbundet med lek

Menneskelige sannheter kan vise seg, for dypt i menneskenaturen finnes impulser og tanker som er annerledes, originale og kan gi grunnlag for ny utvikling. Det kan være gode tanker om hvordan et samfunn kan organiseres og som kan testes ut i en lek og derfra utvikle seg til noe mer modent.

Lek er ustyrlig og kan danne grunnlag for en utvikling fram mot glede

Barn kan drive med aktiviteter som utvikler deres naturlige instinkter. Lek er unøyaktig, intuitiv og med mange muligheter. Leken kan være spesiell, sær, uforutsigbar, med massiv redundans eller overflødighet - den er rik på alle måter. Vi kan få et samfunn der lek er vanlig og alle oppfører seg naturlig. Alle kan ha rike personlige opplevelser.

tHvis dere vil leke, gjør det så ofte dere kan og sammen med mange.

Photo by Quang Anh Ha Nguyen