Artikler > Frihet

Geopolitikk: USA svinner - Norge trenger en Plan B

Av Einar Eldøy 26.4.2024

Den kalde krigen er over, vi ser begynnelsen på en multipolar verden

Norges politikere - de vi har valgt - drømmer om at et annet land skal ordne opp militært, rykke ut og beskytte oss. Igjen har vi nesten ingenting selv. Strategien er uklar, ufullstendig, umoderne. Det amerikanske forsvarsdepartementet har en klar begrensing i sine budsjetter: USA skal bare håndtere en stor konflikt om gangen - vi får håpe det er Norge som kommer inn når det gjelder.

USAs globale mystikk etter to tiår med unyttige kriger i Midt-Østen og angrepet på Capitol er forsvunnet. Det er skapt grunnleggende tvil om hva USA er verdt.

Verst av alt for Norge er den manglende plan B. Mike Tyson sa: "Alle har en plan til de blir slått i ansiktet". Hvor viktig Norge egentlig er for de andre vil vise seg. USA har en stor ambisjon, og det er å hensynta egne behov maksimalt. Det er mye som spiller inn, og våre behov kan havne nede på USAs liste. Det er tid for realitetsorientering.

Massive endringer kommer

Den kalde krigen er over. Det internasjonale systemet har nå mange aktører, det kriges, USA holder det ikke sammen lenger. USA har fokus på Kina og "Taiwan-trusselen". Europa er ikke det viktigste for USA. Amerikansk økonomi kan ikke i det lange løp holde sin status. At 5% av verdens befolkning - USA - skal ha 20 % av verdens økonomi er ikke bærekraftig.

Nord-Korea og Iran er bedre rustet enn før. Verdens teknologi er kraftig utviklet. Det er uklart hva som gir strategisk stabilitet. Cyberspace og kunstig intelligens (AI) er med nå. Ny tenking, ny praksis må til. Hva vil Biden/Trump? Har "Norge" en vel utviklet mening om framtida?

Alle kan bli totalt overrasket

Fortsatt gjelder den dype visdommen om avskrekking og strategi. Ingenting er noensinne sikkert, og avskrekking er ikke en eksakt vitenskap. Beredskap er overalt, og motstanderens oppfatninger er avgjørende, og dette er kanskje den mest verdifulle og tidløse lærdom. Ingen regjering eller allianse, uansett hvor mektig, kan kontrollere alt. Avskrekking kan ikke eliminere risiko. En ydmyk tilnærming er beste grunnlaget for tenkning om avskrekking og forsvar.

Avskrekking som en nasjonal strategi - kjernefysisk avskrekking - hovedpunktene:

  • Usikkerhet og beredskap: Det er en iboende usikkerhet og uforutsigbarhet i spørsmål om avskrekking. Til tross for forsøk på å etablere avskrekking, kan ingenting garanteres, og uventede hendelser kan alltid oppstå. Vår avskrekking er basert på et annet lands våpen. Andre land tenker alltid først og fremst på seg selv.

  • Motstandernes oppfatning: Det er viktig å forstå motstanderens oppfatninger og deres avskrekkingsstrategier. Effektiviteten til avskrekking kan påvirkes av hvordan motstandere tolker signaler og handlinger. Er det reell avskrekking eller er det bare et teoretisk potensial? Hvor mye kan vi stole på den store hjelperen som skal komme til oss i nød?

  • Kontrollens begrensninger: Ingen regjering eller allianse, uavhengig av dens makt, kan ha absolutt kontroll over alle faktorer som er relevante for avskrekking. Denne erkjennelsen bør føre til ydmykhet når man nærmer seg avskrekkings- og forsvarsstrategier.

  • Kjernefysisk avskrekking: Kan kjernefysisk avskrekking virkelig gi ultimat beskyttelse? Gjennomførbarheten og effektiviteten av kjernefysisk strategi er uklar og gjenstand for debatt og bør behandles med forsiktighet.

  • Husk Mike Tysons uttalelse: Analogien til Mike Tysons sitat: "Alle har en plan til de blir slått i ansiktet". Den illustrerer utfordringene med å legge strategier i sikkerhets- og forsvarssammenheng. Det innebærer at teoretiske strategier kan vise seg å være ineffektive eller utilstrekkelige når de står overfor trusler eller kriser i den virkelige verden.

  • Forsiktig i strategiutvikling: En god regel er å være forsiktig med å lage kjernefysisk strategi og eskaleringshåndtering, og det er viktig å vurdere slike emner kritisk, med et øye for praktiske overlevelseshensyn.

Erkjennelsens realiteter må fram

Samlet sett er en balansert og forsiktig tilnærming til avskrekkingsstrategier, med erkjennelse av deres begrensninger og usikkerhet, et must. Dette gjelder spesielt innen kjernefysisk avskrekking hvor innsatsen er eksepsjonelt høy. Ydmykhet og en realistisk vurdering av evner, sårbarheter og graden av andres lojalitet bør være grunnlaget for nasjonal sikkerhetsplanlegging og beslutningstaking.

Vi trenger en intelligent plan for forsvaret av vårt land. Logikk gjelder ikke, forutsigbarhet finnes ikke.

Link

NATO: Nytt behov for gamle ideer - SIPRI

Photo by Алесь Усцінаў