Artikler > Frihet

Ubegrenset: Verden trenger åpne grenser - best for alle

Av Einar Eldøy 16.4.2024

Frihet: vi har en medfødt lengsel etter grenseløs utforskning

I en verden delt av linjer på kart og separasjonsvegger ser ideen om frihet ut til å flimre som en fjern stjerne. Likevel, dypt inne i oss, ligger det en medfødt lengsel etter grenseløs utforskning og ubegrenset bevegelse. En gang i tiden var vi frie til å gå hvor enn vi ville. Det var ikke så lenge siden. Menneskehetens historie er en fortelling om konstant bevegelse.

Mennesker er iboende nomadiske vesener. Vår fantasi svever utover horisonten og drømmer om livet i fjerne land. Kroppene våre er designet for å streife rundt, og hendene våre har laget utallige transportmidler for å frakte oss over hav og kontinenter. Noen blant oss har «Wanderlust-genet», en umettelig trang til å utforske det ukjente, til å begi seg inn i ukjente territorier.

Det er mange grunner til at folk vil vandre fritt

For mange er virkeligheten med migrasjon ikke et valg, men en nødvendighet. Tvangsflytting, enten det er på grunn av konflikt, forfølgelse eller miljøkatastrofe, tvinger millioner til å søke tilflukt utenfor sine grenser. Men selv i frivillig migrasjon er det en lengsel etter et bedre liv, etter muligheter usett i ens fødested.

Fordelene med mobilitet gir gjenklang i hele samfunn. Emigranter sender tilbake milliarder i pengeoverføringer, lindrer fattigdom og inspirerer lokalsamfunnene deres til å strebe for bedre fremtider. Innvandrere bidrar til vertslandene på utallige måter, de fyller viktige roller i arbeidsmarkedene, opprettholder økonomier med aldrende befolkninger og beriker kulturer med deres forskjellige perspektiver.

Ingen landegrenser: Vi må åpne bevegelsesmulighetene igjen

Det er på tide å feire bevegelse. Det er på tide å gjenvinne vår frihet. Det er tid for åpne grenser.

Ved å omfavne konseptet med åpne grenser, anerkjenner vi sammenhengen i vår verden og den iboende verdigheten til ethvert menneske. Vi avviser forestillingen om vilkårlige skiller som skiller oss og omfavner i stedet rikdommen som kommer fra kulturell utveksling og samarbeid.

Det finnes gode grunner for de historiske, vitenskapelige, økonomiske, kulturelle, politiske og filosofiske argumentene for fri bevegelse. De sier hvordan åpne grenser har drevet innovasjon, ansporet økonomisk vekst og beriket samfunn gjennom historien. De fordyper seg i det etiske imperativet om å gi gjestfrihet til de som trenger det og demontere barrierer som opprettholder ulikhet og urettferdighet.

Frihet kjenner ingen grenser

Frihet overskrider begrensningene politikk og geografi pålegger. Det er fødselsretten til ethvert individ, uavhengig av nasjonalitet eller omstendighet. Ved å gå inn for åpne grenser streber vi mot en verden der alle står fritt til å forfølge sine drømmer, hvor menneskehetens kollektive potensial ikke kjenner noen grenser.

Vi bør tenke oss om, finne inspirasjon til å kjempe frihetens sak og se for oss en fremtid der grenser bare eksisterer på kart, ikke i menneskehetens hjerter og sinn.

BOK: Joss Sheldon FREEDOM: The Case For Open Borders

Photo by Amine M'siouri