Artikler > Frihet

Frihet det normale system for et samfunn

Av Einar Eldøy 27.7.2022

Alle mennesker kan være uhindret upresset frie

Vi er alle bundet fast av samfunnets regler av alle slag, og ufriheten øker med stadig flere regler og definisjoner. Derfor er vår frihet allerede redusert. Men vi bør alle tenke og handle fritt, for det er godt for den enkelte, og mest dynamisk og innovativt for et samfunn. Frihet lar alle ting finne løsninger.

Det er harde tider nå (medio 2022) med en pandemi som har vart i over 2 år, og med ekstreme tiltak rettet mot vår frihet til bevegelse, ytring og vanlig aktivitet. Det er klare begrensninger i alle medier på hva man akseptabelt kan si, og begreper som misinformasjon/disinformasjon er blitt vanlige, fordi å følge den offisielle linje skal være normen. Kombinert med kraftige restriksjoner og stadig nye tiltak til tross for ekstremt lave døds- og sykdomstall er det nå reell grunn til å spørre om myndighetene er i ferd med å bygge opp en ny norm for omgang i samfunnet. Med innføring av vaksinepass legger man så til rette for store framtidige inngrep i vår frihet, en regulering av vår grunnleggende mulighet til å gjøre det vi vil. Det er grunn til å si fra at det som skjer nå er uakseptabelt fordi det helt klart ikke er begrunnet med høye døds- og sykdomstall. Vår frihet er herpet med dårlig begrunnelse.

I det gode samfunn er alle aktivister

Det er nødvendig nå å si noe om frihet. Alle skal gjøre hva de vil og være frie. Gjennom frihet kan vi løse alle praktiske problemer som tenkes kan, vi er frie til å gjøre hva som helst. Akkurat det er samtidig noe som skremmer, og mange tør ikke ta friheten inn over seg. Frihet er nyttig alle steder der noe nytt kreves, der gamle tanker, ideer og regler ikke skal hindre noen. Frihet og nyskaping er forbundet med hverandre. Når alle er frie blomstrer nyskapingen, og samfunnet kan fritt utvikle seg.

Slik samfunnet er lagt opp nå er all tenking ufri, og bundet opp av uoverkommerlige regler, lover, ideer og alt mulig annet. Dette hindrer oss i å være frie og gjøre det vi bør gjøre, det vi innerst inne skjønner at vi må gjøre. Dette gjelder alt, private ting, og deltakelse i samfunnet. All utvikling låses fast i det som er og har vært.

Frihet i praksis krever mot og motstand

Vi kan bruke frie tanker til å forme livet vårt og derved samfunnet. Vi må ta inn over oss at det er mange tanker om frihet, begrepet er populært. Men begynner man å si hva det betyr er man på feilspor, selv om en presisering kan være nyttig på veien til forståelse. Sentralt i forståelsen av frihet er at man vil redusere omfanget av påvirkninger, for så å avvikle dem helt. Innføring av detaljerte regler for frihet lager splitting av det enhetlige begrepet frihet, men gir innsikt i hvordan vi skal komme videre. Forskjellige typer frihet er unødvendig - det trengs ingen definisjon: gjør hva du vil er idealet.

Samfunnet er fullt av ideer om alle ting, og vi bruker prosesser som demokrati, diktatur, lover for at det skal gå rundt på et vis. Samtidig er våre kunnskaper mangelfulle på alle måter: om naturen og vitenskap, om menneskers handlemåter og prosesser, vi har faktabaserte frie metoder bare på få områder. Full frihet løser dette, tenk og gjør hva du vil og verden går framover. De frie er de lykkelige, de som løser problemer.

La oss prøve å få til upresset frihet

Det beste er et fritt samfunn, der alt kan snakkes om, aktiviteter har ubegrensede rammer, og der man ikke utsettes for press av noe slag. Man kan ha sin egen samvittighet, tanker og man kan gjøre hva man vil. Gamle begreper som kristen, islamist, kollektivist, individualist, seksuell frihet, sosialist, kommunist, kapitalist, pasifist passer ikke inn, og må forlates skal man komme videre. Alt dette er gammelt tankegods.

Det er heller ikke viktig å ha et korrekt frihetsbegrep. Man kan ha mange syn på saken, det viktige er å oppnå upresset frihet for alle. Tenk videre, finn ut hvor du står når vi tenker på et samfunn der ingen tvang eller makt brukes, og der vi har handlefrihet og selvstendighet. Ubegrenset upresset frihet lokker fram det beste i oss alle.