Artikler > Frihet

Frihet blir ukjent for alle og skal fullstendig bort

Av Einar Eldøy 24.2.2024

Vår kontroll over alle skal gjelde til evig tid

Mobbens raseri skal komme, det er et raseri mot de som styrer nå og ikke mot oss for mobben orker ikke mer og vil ha forandring. Det er et tegn for oss om at vi skal være klare til å overta alt. Slangen er vårt symbol om den kommende evighet, og når dens ring sluttes er vi ved vårt mål. Det vi gjør skal vare til evig tid. Vi er nære målet nå, og alle stater vil holdes fast som i en skrustikke når slangen biter i halen og ringen sluttes.

Når slangen slutter sirkelen er evigheten og vårt mål nær.

De er hjelpeløse

Balansen i alle landene bryter snart sammen, og de styrende krefter sammen med de folkevalgte, som er narrene i spillet, klarer ikke lenger å kontrollere sin makt og gjøre den ansvarlig. De er også skremt av kreftene som er utløst i deres eget land via aksjoner vi har drevet fram. Vi har skapt et uoverstigelig skille mellom de som kan utøve den ansvarlige makt og de som skal styres, og de er begge hjelpeløse hver for seg og klarer ikke noe.

Misbruk av makt skaper raseri

Vi har oppmuntret alle som søker makt til å misbruke slik makt for å få bort alle liberale tendenser, og har satt opp absolutt autoritet og overstyring av frihet som målet for alles ambisjoner. Det skal bare gå litt mer tid nå, så vil uorden og sammenbrudd følge.

Vi vil stadig nærme oss fullstendig uorden og sammenbrudd.

Påstått misbruk gjør massene rasende

Alle myndigheter er blitt ustoppelige babblere som prater tomt snakk, og våre mediers journalister og skruppelløse artikkelprodusenter angriper kontinuerlig alle som bruker makt og anklager dem for misbruk, og folkemengden tror alt dette, for det har vi lært dem. Folkemengdens fornemmelse av utstrakt misbruk av makt vil sette sluttstrek ved at alt vil fly til himmels under angrepene og hamringen fra en rasende mobb.

Vi fester lenkene

Nå er alle er lenket til arbeidet sitt med sine evig uoppfylte behov for materielle goder, underholdning og adspredelse, og de kan aldri frigjøre seg fra disse behovene. De lever samtidig i tro på at de har rettigheter, men disse rettighetene er fiktive og kan aldri gjøres virkelige.

Underholdningen er en bærende kraft i samfunnet nå, og den vil stadig øke i omfang.

Alt de gjør utenom arbeidet sitt er å ta i mot vår skreddersydde underholdning og drikke vår alkohol.

Alle skal støtte seg til oss

De folkene vi nøye har satt inn i administrasjonen og byråkratiet har ingen andre enn oss å støtte seg til, og alle vanlige folk er i grepet på ubarmhjertige pengeinntjenere som har ledet dem inn i et daglig arbeide der de tjener pengene de må ha til sitt ørkesløse liv, og der de i virkeligheten er livsvarige slaver.

De tror vi redder dem

Vi kommer som redningsmenn når vi tilbyr enkelte av dem deltakelse i organisasjoner som frimurere og som presenteres som en mulighet til å styrke seg selv og utvikle samfunnet. Tidligere herskere har ønsket at folk skulle være friske og sunne så herskeren kunne skumme kraften av deres arbeide. Vi ønsker det motsatte for vi ønsker enklere forhold og at flest mulig forsvinner. Vi arbeider for næringsfattig mat, utvikling av sykdommer og generell svekking av folks helse. Alle som hindrer slik utvikling innen mat og helse vil bli feid unna først via forvirring og mediespill, siden med sterkere midler.

Global helseorganisering gir oss full kontroll.

Innen helse kan vi gjøre nøyaktig hva vi vil. Det samme er det med mat for vi bestemmer alt uten begrensninger. Vi kan styre folks helse slik vi vil for vi kontrollerer allerede alt.

Hindringer feier vi unna

Når vi er klare til å overta alt vil alle hindringer bli feid unna uten hensyn i total ubarmhjertighet. Alt folk tenker på kommer som impulser fra oss, for folk kan ikke tenke noe selv lenger og de har ingen egne ideer. Det er det lenge siden noen hadde, og det gjør oss rolige.

Alle får sin plass av oss

De har allerede begynt å lære at det eneste rette i samfunnet er sterkt spesialisert arbeidsdeling og absolutt fokus på å jobbe hele livet. Alt arbeid er delt opp og spesialisert i små områder og alle mennesker er delt inn i klasser med egne betingelser. Derfor har vi ingen likhet, for alle er forskjellige og samfunnet er splittet opp i grupper som ikke kan kommunisere med hverandre annet enn gjennom sin smale jobb.

Forøvrig er de helt isolert fra hverandre, unntatt i underholdningen og adspredelsene vi tilbyr gjennom våre totalt styrte medier. Alle vil finne sin plass uten betenkeligheter eller lidelser, og alle vil frivillig akseptere den plassen de får. Alt dette presenteres av mediene som vi har lært alle å tro blindt på, og de hater blindt alt som er over dem selv og som de ikke er blitt fortalt noe om for det finnes ikke i deres verden, og de vil aldri kunne komme på å finne det selv. Slik har vi gjort det.

De samarbeider ikke og hater alle som står over dem.

Forandringen er for evig tid

Vi skal feste grepet for godt ved å skape en økonomisk krise og kaste store mobber ut på gatene i alle land. Mobben vil i sin uvitenhet angripe, rane og drepe alle mediene peker på og de som de har misunt fra de var født.

De vil ikke angripe oss for vi vet å beskytte oss, og ved å gjennomføre kloke alvorlige hendelser vil vi fjerne all uro og brenne all liberalisme bort. Vi vil framstå som den ledende kraft og kunne innføre det styret vi ønsker ved vår despotiske konge. I denne tiden fram til det blir absolutt rolig er vi uovervinnelig for vi har kontroll over mange stater.

At frihet skal bort er løsningen

Ordet frihet skal utslettes fra livets leksikon for det er absolutt og innebærer et prinsipp om brutal maktbruk for gjennomføring som gjør folkemassene til blodtørstige dyr. Men får folkemassene blod, sovner de igjen og kan lett bringes tilbake til sin vante situasjon med arbeid og underholdning. Hvis de ikke får blod vil de våkne og fortsette kampen.

Vi skal legge dem alle i lenker, men de vil ikke merke det.

De er totalt fokusert på arbeidet sitt. De skal arbeide hardt hver dag og få hvile, prosessert mat, alkohol og underholdning når de ikke arbeider. De vil ikke en gang ønske å bli kvitt lenkene sine, for vi har fjernet alle alternativer.

Vi tror ikke vi blir gjennomskuet før grepet er festet, for splittelsen er allerede et faktum. Slik kan vi skape ro i samfunnet basert på frivillig aksept og styre alt slik vi vil. Ingen vil vite hva de er med på, vi er trygge og utvikler oss mot målet vårt. Slangen er allerede nær sin hale, og snart biter den.

Photo by Paul Seling