Artikler > Frihet

Folkets røst skal alltid råde - politikere er folkets tjenere

Av Einar Eldøy 8.6.2023

Stemmen til folket og stemmen til regjeringen bør ikke sprike i alle retninger

Når et medlem av regjeringen sier hun har makt er det grunn til å være på vakt. En slik uttalelse viser mangel på respekt for det norske folk i valg. Det er bare Stortinget som har formell makt. Det er et viktig prinsipp å holde fast på. Det er folket som velger Stortinget, og det er bare folket som har makt.

Folkets stemme refererer til innbyggernes kollektive meninger og følelser, mens stemmen til regjeringen refererer til den offisielle politikken og posisjonene til dagens makthavere. De to justeres eller varierer avhengig av situasjonen. De kan derfor være forskjellige. Det kan lett oppstå underlige situasjoner. Når politikerne gjør noe annet enn det de er valgt inn på, da har vi et løftebrudd. Politikere som deltar i vedtak på saker kan ofte være borte når konsekvensene melder seg.

Forskjeller mellom folkets røst og regjeringens røst kan oppstå på mange måter

Forskjeller mellom stemmen til folket og stemmen til regjeringen kan oppstå av en rekke årsaker. Noen av hovedårsakene inkluderer:

  • Uenighet om politikk: Regjeringen kan ha et annet perspektiv på hvordan de skal adressere en bestemt sak enn befolkningen generelt.

  • Ulike prioriteringer: Regjeringen kan ha andre prioriteringer enn menneskene de styrer.

  • Mangel på representasjon: Regjeringen representerer kanskje ikke nøyaktig synspunktene til visse grupper av mennesker i befolkningen.

  • Mangel på kommunikasjon: Regjeringen kommuniserer kanskje ikke effektivt sin politikk og posisjoner til offentligheten.

  • Korrupsjon og egeninteresse: Regjeringen kan være mer motivert av egeninteresse eller korrupsjon enn av folkets vilje.

  • Politiske ideologier: Regjeringer og mennesker kan ha forskjellige ideologier, og det kan være en kilde til forskjell.

  • Politikerne har avtaler de må holde som folk flest har glemt, eller de utfører såkalt "politisk hestehandel" som ikke skal være tydelig.

I et demokrati er stemmen til folket og stemmen til regjeringen i det lange løp den samme

Det er viktig å merke seg at en forskjell mellom stemmen til folket og stemmen til regjeringen ikke alltid indikerer et problem, og at et sunt demokrati ofte inkluderer et mangfold av synspunkter og meninger. Når store meningsforskjeller oppstår og innbyggere og regjering bruker rettsapparatet til å finne løsninger har vi et tegn på manglende avklaringer.

I et demokratisk samfunn er regjeringen valgt av folket gjennom frie og rettferdige valg. Det er imidlertid viktig å merke seg at ikke alle land har demokratiske styresystemer, og i slike tilfeller kan det hende at regjeringen ikke er direkte ansvarlig overfor folket. I tillegg, selv i demokratiske samfunn, kan det være problemer som velgerundertrykkelse, manipulering av mange slag og mangel på representasjon som kan hindre regjeringen i å virkelig reflektere folkets vilje.

I et demokrati har regjeringen og folket over tid mer eller mindre samme syn. Det kan være nyttig noen ganger å trekke opp grunnleggende prinsipper for et demokrati.

Photo by Andreea Ch