Artikler > Frihet

Diktatur: FN med WHO forbereder global helseterror

Av Einar Eldøy 6.7.2023

Helsebasert diktatur innføres - FN skal bestemme diktere det vi gjør i Norge

RØDT LYS: WHO vil ha absolutte rettigheter til å erklære nye pandemier og innføre reguleringer for bekjempelse av alle pandemier. Norge og alle medlemsland skal obligatorisk og uten nasjonale løsninger følge mandat fra WHO.

Den såkalte pandemitraktaten skal settes til å omgå nasjonale så vel som europeiske suverenitetsrettigheter i tilfelle en fremtidig pandemi. Det er taust som i graven: Vår regjering/Stortinget har tenkt å innføre helsetyranni i Norge. Vi skal tvinges, uten mulighet for informasjon, reservasjon eller saklighet.

FN og norske politikere ønsker å true oss å oppgi vår private og nasjonale suverenitet via et helsemandat gitt til FN. Alla skal gjøre som FN WHO sier. De skal kunne diktere oss til helsetiltak de bestemmer. Restriksjoner av alle slag inngår, samt vaksinering. Møtet der dette skal bestemmes holdes i juni i år, 2023. Norske myndigheter vil stemme for.

Trygve Lie og Gro Harlem Brundtland dro oss inn i FN. Gjør det slutt i FN før det er for sent.

Smitter skal styre verden og løses med vaksiner

Verdens Helseorganisasjon World Health Organization (WHO) planlegger en pandemiavtale som vil gjøre at WHO bestemmer over Norge og alle andre nasjoner i forhold til pandemier. Styringsretten vil være juridisk bindende over hele verden. Dette er så frekt at det er helt utrolig, og at Norge skal gi slipp på sin suverenitet på et slikt grunnlag er også helt utrolig og frekt.

Vi har demokratiske organer i dette landet som skal bestemme hva vi skal gjøre. WHO er utenfor demokratisk kontroll, og er 87% finansiert av private og firmainteresser og skal aldri bestemme over oss som bor i Norge.

Det blir avstemming i juni 2023. Norske politikere vil si OK til tvangsvaksinering i ulovlig politikk

WHO og FN er ikke under demokratisk kontroll

Prosessene rundt finansiering, styring og bemanning i FN er uklare. WHOs kvalifikasjoner er ukjente og det er stor uklarhet rundt vaksiners virkning og effekt. Vi skal ikke ha global styring fra en annen organisasjon i det hele tatt. Vår suverenitet er hellig.

Her kan du lese fra WHOs hjemmeside hva de planlegger:

World Health Assembly agrees to launch process to develop historic global accord on pandemic prevention, preparedness and response

Nå skal verden tvangsvaksineres. FN med godkjennelse fra norske politikere vil tvinge oss til å delta i prosjekter innen helse, først ut er vaksiner. Alt i FN har vært basert på frivillighet, men nå settes skruen på. Nordmenn skal tvinges til å gjøre som WHO sier. Dette er et angrep på Norges Grunnlov, og må behandles deretter. Det er alvorlig, og ingen lettvint smitte-affære.

Historien om Norges forhold til FN er preget av særingen Trygve Lie og prangende Gro HB

De gjorde FN stort og sterkt i nordmenns sinn. De duperte oss. Jeg også har vært dupert. Det er over. Jeg har sett hva som skjer, og hva som er på gang. Det skal bare ikke bli slik "noen" tenker seg.

Norge har jo også har nærkontakt av første grad med FNs praksis via Grete Faremos sak der hun og hennes nestkommanderende i FN har fått sparken etter etterforskning. FN med WHO er passé - det kan ikke fortsette slik.

De nære planer i FN er alarmerende skremmende uakseptable

FNs charter er basert på frivillig aksept av vedtak. Det skal endres: Flertallsbeslutninger i FN skal kunne binde alle medlemsnasjoner. WHO skal fra midten av 2023 få myndighet til å styre verden i helserelaterte saker, spesielt innen pandemier når WHO sier de kan spre seg over hele verden. Verden skal derfor fra midten av dette året gjøre som FN ved WHO sier: Sier de hopp skal vi hoppe, sier de vaksinér hele befolkningen skal vi vaksinere hele befolkningen, steng alle inne så steng alle inne. Den norske og alle andre regjeringer er allerede innforstått med at dette skal skje.

Innen fredsbevaring er FN en komplett fiasko, der mekanismen Sikkerhetsrådet med vetorett er en av årsakene. Arbeidet med fred i verden må legges opp på en helt annen måte. FN etterlater seg store sår i mange land, og har underminert sitt eget navn og rykte permanent.

FN er en løs kanon på dekk

Vi vet ingenting om hvordan FN får inn penger, eller hvilke land som bidrar eller ikke bidrar. De gjør avtaler med håpløse organisasjoner som World Economic Forum som er en klart selv-uttalt globalist og elitist, de mottar store beløp fra alle typer filantroper som vil mele sin egen kake og tjene mer penger - les Bill Gates eller noen av hans organisasjoner. Norge er også en viktig bidragsyter i dette spillet - uten debatt og uten oppmerksomhet. Vi vet ingenting om hvordan FN driftes eller hvordan de ansetter folk, eller hvilken bakgrunn folkene har. Den nåværende lederen av WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus er anklaget for terrorisme i sitt hjemland Etiopia.

FNs charter har vært basert på frivillighet

Ingen medlemsnasjoner må følge vedtakene i FN eller dets organer. Alt er basert på frivillighet. Men nå er det uklart hva som skjer i FN. Prosessen med at FN aksepterer midler fra privatpersoner og organisasjoner er ikke gjennomsiktig for allmennheten. FN er imidlertid forpliktet til å være åpen og ansvarlig med hensyn til sin finansiering og drift, og skal regelmessig gi rapporter og oppdateringer om sine aktiviteter, samt informasjon om sine finansieringskilder. FN har en tilsynsmekanisme Office of Internal Oversight Services (OIOS) og Joint Inspection Unit (JIU), for å sikre at midlene brukes riktig og at organisasjonen fungerer effektivt. Begge disse er tause. For allmennheten er det nå svært uklart hva som foregår i FN. Atter en gang: Faremosaken er et eksemplel på sviktende administrasjon.

Slutten på historien kommer nå

Når FN som en fallert organisasjon nå vil ha mulighet til å tvinge sine medlemsland, må Norge i all rimelighet og anstendighet si nei. Dette vedtaket kan også sees på som et første skritt i en utvikling mot mer overstyring. Norge skal ikke ha overnasjonal styring av noe er utgangspunktet. Det har i lengre tid sklidd ut - ref. ACER, IMF, WHO og flere. Overordnet styring innen helse er totalt uakseptabelt, uansett årsak. Vi kjenner oss best selv og vet alltid hva som er best for oss. Aldri tro noe annet.

Parolen er enkel: Nå forlater vi FN og alt som foregår der. De vil styre oss over våre hoder. Jeg vokste opp i et fritt land eller ganske nær, og friheten i dette landet kan godt økes heller enn strupes. Den 250 år gamle vaksinestriden fortsetter uten avklaring.

Photo by Zachariah Garrison