Artikler > Frihet

FINN FRAMTIDA: Seier for Israel mot Palestina ingen løsning

Av Einar Eldøy 8.5.2024

Likestilling av Israel og Palestina er eneste løsning for framtida

Dette er uverdig: Verdens noengang største militær- og økonomiske imperium og Israel kjemper sammen mot HAMAS, og de vil vinne uten noen hensyn. Det er behov for tydelige meldinger fra verdenssamfunnet for å få slutt på denne saken.

Samtalen om striden mellom Israel og Palestina må føres på en moderne ny måte. De gamle ordene og holdningene må byttes ut. Fokus må settes på hva dette dreier seg om: Å finne en løsning for to fortvilte folk.

Biden-administrasjonen presser Israel til ikke å invadere Rafah. De sier det ville være «en feil» og «ikke nødvendig». Tidligere sa utenriksminister Blinken at Israel kunne beseire Hamas ved å bruke «målrettede operasjoner med et mindre antall styrker». Israel og USA og mestedelen av verdenssamfunnet unngår sakens kjerne: Løs landproblemet til beste for begge land. Verden har elendige ledere.

Men hvordan kan Israel egentlig beseire Hamas, og hva er det praktiske i en slik "seier"? Modernitet og tradisjon i krig står mot hverandre. Dette minner om et ønske om å utslette en fiende, noe som er helt umulig da det finnes minst ti millioner palestinere andre steder enn i Gaza. Israel har ikke egen styrke til å gjennomføre dette, og må støtte seg på USA. USA er på vei ut som verdensleder.

Smale militære strategier virker ikke: Den store feilslutningen

En strategi avhengig av raid og luftangrep alene har aldri vært effektiv for å beseire en stor fiende. Hvis Israel mener en militær reaksjon er den eneste måten de kan beseire Hamas, bør de ignorere Washington og gjennomføre en bakkeinvasjon støttet av målrettede luftangrep.

USAs tankegang om krigen beskrives av noe som er blitt kalt "Zero Dark Thirty" feilslutningen. Begrepet er oppkalt etter filmen fra 2012 om operasjonen som angivelig drepte Osama bin Laden og viser til den feilaktige troen på at raid alene kan utgjøre en militær strategi. Hovedtanken nå er at muligheten til å gjennomføre angrep mot nettverkstilkoblede terrorist- eller opprørsorganisasjoner er en erstatning for vanlige militære styrker. Men det er ikke mulig å oppnå strategiske resultater med taktiske oppdrag alene.

Israels militære innsats gjenspeiler"Zero Dark Thirty" feilslutningen

I Irak-krigen kastet USA raskt Saddam Husseins Baath-parti og kjempet i flere år mot terror- og opprørskampanjer i landet. USA gjennomførte vellykket kombinerte spesialoperasjoner som var etterretningsdrevne raid for å ta ut terrorledere i kombinasjon med et stort antall konvensjonelle styrker som jobbet for å sikre lokalbefolkningen, samle etterretning og bidra til å bygge institusjoner for styring.

Men etterretningsdrevne spesialoperasjonsangrep er ikke nok til å gjennomføre vellykkede kampanjer mot opprør. Det må kombineres med en befolkningrettet strategi, noe som krever betydelige konvensjonelle styrker for å "rydde, holde, bygge" i opprørsområder.

Ta også med antiterrorkampanjer, droneangrep og presisjonsbombing. Det var dette president Obama gjorde mellom 2009 og 2017, i egne øyne med suksess. Feilslutningen er når politikere tror at raid og presisjonsangrep er de beste alternativene rett og slett fordi de brukes mye og er populære.

Hamas er ikke en typisk terrorgruppe

Hamas styrer Gaza med betydelig militær kapasitet, inkludert forberedt forsvar, hundrevis av kilometer med defensive tunneler og tusenvis av raketter. Det militære personellet ble antatt å være 30 000 - 40 000 ved starten av opprøret, og de fleste gjemmer seg i sivilbefolkningen. En strategi med målrettede raid blir feil for Hamas er stor - de er mange, de er spredd. Saken for Israel gjelder hvordan man skal beseire en skjult urban forsvarer, og skjønne hva saken egentlig dreier seg om og hva man kan få slutt på. Tidsrammen er delt - nå og det som vil komme etterpå, kanskje om flere år.

Målrettede luftangrep overser at ammunisjonen som er nødvendig for å ødelegge fienden kan forårsake mer sideskade enn en bakkeinvasjon. Israel har allerede feilaktig drept hjelpearbeidere og sivile.

USAs historie om kamper i fiendtlige byer er dårlig og forteller at mye er uten effekt. Nyere historie har vist at kommandoangrep og presisjonsangrep er en taktikk, ikke en strategi for å vinne i en strid. Uansett hvor mye Washington argumenterer for fornuft, praktiserer Israel feilslutningen. Israel bør vurdere en bredere tilnærming i stedet for å stole utelukkende på angrep og luftangrep. "Zero Dark Thirty" feilslutningen er sjelden nok til å oppnå langsiktig suksess i konflikter mot godt forankrede motstandere.

Strid i urbane/tettbebygde områder er vanskelig

Urban krigføring er militære operasjoner utført i urbane områder, typisk tett befolkede byer eller tettsteder. Det gir unike utfordringer på grunn av det komplekse miljøet og tilstedeværelsen av sivile.

Her er noen nøkkelaspekter:

  • Close Quarters Combat (CQC): Urbane miljøer begrenser synlighet og mobilitet, og tvinger ofte stridende i nærheten inn i tiltak. Dette krever spesialisert trening og taktikk for å engasjere fiender på korte avstander, for eksempel romrydningsteknikker og gatekampmanøvrer.

  • Sivile hensyn: Bykrigføring krever nøye vurdering av sivile som kan bli fanget i kryssilden. Minimering av sivile tap og skade på infrastruktur er avgjørende for å opprettholde offentlig støtte og overholde internasjonal humanitær lov.

  • Terreng: Byterrenget er variert og komplekst, inkludert bygninger, gater, smug og underjordiske strukturer som tunneler. Denne kompleksiteten gjør navigasjon og kommunikasjon utfordrende, og krever at soldater raskt tilpasser seg skiftende forhold.

  • Defensive befestninger: Forsvarere i urbane områder har ofte fordelen av forberedte forsvarsposisjoner, inkludert befestede bygninger, barrikader og booby-feller. Å rydde disse posisjonene krever nøye planlegging og koordinering.

  • Psykologisk påvirkning: Kamp i urbane miljøer kan være psykologisk belastende for soldater på grunn av kampens nære natur og den konstante trusselen om bakhold og snikskyttere. Å opprettholde moral og mental motstandskraft er avgjørende.

  • Logistiske utfordringer: Forsyning av tropper og evakuering av skadelidte i urbane områder kan være vanskelig på grunn av begrenset tilgang og potensialet for bakhold langs forsyningsveier. Enhetene må ha robust logistikkstøtte for å opprettholde driften.

  • Informasjonskrigføring: Bymiljøer gir store muligheter for informasjonskrigføring, inkludert propagandaspredning, psykologiske operasjoner og bruk av sosiale medier for å påvirke oppfatninger og få støtte.

Dette er et opprør, ikke en krig

Totalt sett krever urban krigføring fleksibilitet, tilpasningsevne og en grundig forståelse av terrenget og den menneskelige dynamikken som spiller. Det krever en kombinasjon av spesialisert opplæring, avansert teknologi og strategisk planlegging for å oppnå suksess og samtidig minimere sivil skade.

USAS anseelse i verden tar stor skade av det som nå skjer i Gaza. Israels fremferd er skadelig for deres langsiktige mål om en fri "Judenstaat" og gjør Palestina historisk urokkelig i sin sak.

Photo by Ketut Subiyanto