Artikler > Frihet

Dom sier klimatiltak en menneskerett - HELT FEIL JUSS

Av Einar Eldøy 10.4.2024

Retten mener klimaendringer "ulovlige" - tiltak må settes inn

I går bestemte Den europeiske menneskerettighetsdomstolen at regjeringer har en plikt til å beskytte sine borgere mot klimaendringer ved å sette inn tiltak.

Dommerne bruker begrepet "rett til respekt for privatliv og familieliv" som grunnlag for sin avgjørelse. Konsekvensen av kjennelsen er at tiltak mot klimaendringer må på plass, uavhengig av kostnader og ulemper/fordeler. Det er derfor per definisjon irrasjonelt.

Jeg sakser videre fra Britiske Global Warming Policy Foundation. De sier at folk uttrykker stor bekymring for klimaproblemet, og viser samtidig manglende vilje til å gjøre noe med det.

"London, 10. juli 2023.

En ny bok fra Global Warming Policy Foundation presenterer den oppsiktsvekkende påstanden om at klimaendringer har blitt kulturell – en sekulær religion.

Men selv om slike påstander ofte fremsettes, presenterer boka "The Grip of Culture" faktisk harde bevis for å støtte saken.

Forfatter Andy A. West forklarer:

«Den amerikanske sosialpsykologen Dan Kahan har vist at du kan oppdage tilstedeværelsen av stamme- eller kulturatferd ved å måle offentlige holdninger. Mitt arbeid bruker denne "kulturelle erkjennelse"-tilnærmingen til klimadomenet."

West viser at de tilsynelatende schizofrene holdningene til klimaendringer som vises av publikum over hele verden – som samtidig uttrykker stor bekymring for problemet, og manglende vilje til å gjøre noe med det – kan forklares som samspillet mellom tradisjonelle religioner og en ny tro på klimakatastrofer.

West sier: Ubevisst irrasjonell adferd

«Resultatene er usedvanlig sterke – mye bedre enn noe annet i litteraturen. De kan til og med forutsi fenomener i den virkelige verden, for eksempel distribusjon av fornybar energi på tvers av land eller utbredelsen av klimaprotestgrupper.

Men boken bærer også fram en advarsel til samfunnet. Fordi kulturer arbeider gjennom underbevisst atferd, er de helt irrasjonelle. De kan føre til bygging av store sivilisasjoner, men også til deres fullstendige og fullstendige kollaps.

West advarer: Vi er på et farlig sted - irrasjonell politikk iverksatt

«Vi er på et farlig sted. Vi kan se at irrasjonell politikk blir iverksatt som et resultat av fremvoksende kulturell frykt. Det er fullt mulig – sannsynlig til og med – at vi er engasjert i ødeleggelsen av de industriene som støtter vår sivilisasjon, og bare for å betjene kulturelle behov som er helt i strid med mainstream klimavitenskap.»".

BOKA "The Grip of Culture" kan kjøpes via Amazon, og er også tilgjengelig som en gratis PDF for nedlasting (432 s.) på www.thegwpf.org/culture

Nå blander FN inn andre problemer i klimasaken: De sier det er økende hungersnød i verden på grunn av klimaet uten et fnugg av substans eller konkretisering.

Net Zero and the threat to the rule of law

The latest on international efforts to save the planet through climate litigation

Klimarettssak ryster Sveits: Dømt for klimainaktivitet

Foto nettsted Global Warming Policy Foundation