Artikler > Frihet

Dialoglandene Norge/Ungarn etablerer dialog Ukraina/Russland

Av Einar Eldøy 12.7.2024

Norge står for dialog - framsett et tilbud til de stridende parter om en Nansen dialog

Den ungarske statsminister Orban går til Ukraina og snakker om våpenhvile. Han burde muligens ha gått til Russland først. Men ordet våpenhvile er brakt inn av EUs leder, det er positivt, og vi må bare håpe på at dette er begynnelsen på dialog om fred. God tur til Russland, Orban.

  • Orban har nå snakket med Putin også. Vi håper alle dette kan bli starten på noe bra.

  • Videre har Orban snakket med president Xi i Kina. Det kan bli noe her.

  • Orban har snakket med presidentkandidat Trump etter NATO-møtet denne uken. Trump vil være med å ordne fred.

  • Det meldes at Armenia og Azerbajan har sluttet fred etter 32 års stridigheter. De har forhandlet fram en løsning. Vi trenger flere slike meldinger.

Krigen i Ukraina er meningsløs, og Norges støtte til krigen vil i historien fremstå som meningsløs. Avstanden til krigen øker, og snart er det valg i USA og krigen kommer helt i skyggen. Det eneste rette er å få avblåst krigen, og etablere dialog mellom de stridende parter Russland og Ukraina. Dette skulle vært gjort av ansvarlige verdensledere for snart to år siden.

NATO-landenes krigshissing er den indirekte årsak til krigen, og Putins krigføring er dum - eller kanskje ikke - og en demonstrasjon av geopolitisk utilstrekkelighet.

Dialogforhandlinger ledet av en gruppe vise kvinner og menn kan føre fram

Norge skal gå i bresjen for dette. NATO-landene skal selvsagt holde seg borte. Det er deres politiske lederes utilstrekkelighet som gjør at krigen fortsatt pågår. Mennesker dør nå, samfunn ødelegges nå, det må ta slutt nå.

Norge kan nå gjøre nytte for seg: Vår statsminister kan gå inn i historien som fredsmegleren

Det er nok for sent for Støre. Norge skal fremstå som et fredsland med rollemodeller Alfred Nobel og Fritjof Nansen. Det blir fred når alle våpen er borte og dialog er den vanlige måten å løse konflikter.

Det går galt nå: "Norge har sendt 10.000 artillerigranater til Ukraina. Ukraina har mottatt våpen og annet forsvarsmateriell for 6 milliarder kroner sendt fra Norge". (ref. Forsvarets Forum). Siden har det bare økt. Nå er klasevåpen på vei.

Galskap satt i system

USA, Norge og andre land leverer våpen direkte til Ukraina, og hvor NATO står i bildet er ikke klart. Nammo har i denne sammenheng fått en ordre på 2.6 milliarder kroner for å lage ammunisjon. Delbegrunnelsen er at Ukraina trenger ammunisjon. Norge er nå aktiv deltaker i en krig utenfor våre grenser. Ingen bryr seg om formaliteter.

I verdenssammenheng er Norge en stor våpenprodusent. Våpenstøtte til Ukraina øker intensiteten og varigheten av krigshandlingene i landet. Det er umulig å tro at Ukraina kan nedkjempe Russland. Det er også vanskelig å tro at det blir en verdenskrig ut av denne situasjonen. Fornuften må på banen - få til dialog og få krigen avsluttet.

Det internasjonale samfunnet Norge er del av har en plikt til å stoppe våpenleveranser til alle land i krig

Alle skal bidra til at stridende parter går i dialogsamtaler for å få slutt på krigshandlingene. Så langt har Norge sviktet fundamentalt. FN er satt på sidelinjen, og USA/NATO får med sin truende geopolitiske oppførsel og enorme våpenmengde gå fritt fram for å fremme sine interesser.

Mediene forteller at Norge har bidratt med seks milliarder i våpenhjelp til Ukraina

Tallene stiger stadig, våre politikere er blitt som zombier, nå er det snakk om nesten 100 milliarder NOK. Alle partiene vil sende våpen til Ukraina. Nå gjelder det å få slutt på krigen i Ukraina. Kortsiktig gjelder det humanitær hjelp og initiativer for å få samtaler om avslutning av krigen opp på dagsorden. Her har Norge sviktet fullstendig. De har her som alle andre steder løpt USAs ærend. Den lettvinte løsningen er selvfølgelig å levere våpen og la krigen gå sin gang. Men mennesker dør og skades med våpen, og vi kan risikere at krigen trappes opp.

Det internasjonale samfunnet lar kriger fortsette mange steder i verden

Sett i verdensamenheng over tid er USA den store aggressoren. Listen over krigsengasjementer over hele verden er lang. USA truer overalt. Verden er maktesløs i å gripe inn. Norge har til tross for dette tatt et prisverdig initiativ i Afghanistan med et tilbud om dialog basert på Nansens fredsideer, og bør fortsette med sin uttalte motstand mot krig som løsning. I Afghanistan er kampen en annen - utvikling av et sivilt samfunn uten utenlandsk innflytelse, og verdige rettigheter for alle innbyggerne. Det er langt fram mot en god løsning. En del av problemet er geopolitikken, våpenindustriens innflytelse og Afghanistans rolle i verdens produksjon av narkotiske stoffer.

Verden har ikke et system for fred - våpenhjelp gir ikke fred

Ukraina har rett til å forsvare seg, men Ukraina er desverre en av mange som tvinges til krig. Alle er i mot Russlands krigføring i Ukraina. Samtidig bør vi være i mot USAs krigføring stort sett over hele verden.

Det kan ikke være slik at Norge støtter alle land i verden med våpen. Det vil føre galt av sted. Alle krigshandlinger i verden må få samme behandling fra Norges side. Norge ønsker fred, og det blir snarere fred når våpenbruken slutter.

Andre land andre steder kan ikke nås av Norge i samme grad. Vi gir ikke våpen til Palestinas motstandskrig i områdene innerst ved Middelhavet. Eller er det Israel vi bør hjelpe i Israels krig? Krigene/konfliktene er desverre mange: Palestina/Israel, Mali, Irak, Libya, Kina/Taiwan og mer. Det er ofte interne konflikter som vi ikke helt forstår. Vi kan ikke glemme resten av verden for krig i Ukraina.

Norge skal ikke gjøre forskjell, Norge skal føre en fredslinje overalt, og den skal vare over tid. USA er en uttalt imperiebygger som vi nå følger i tykt og tynt. Det blir ikke fred av det.

Norge kan bidra til at det blir fred ved å tilby dialog hjelp

Verdensarenaen tilhører "de store gutta", og fredsverktøy er ikke i verktøykassa deres. Pompøse ledere på begge sider uten menneskelige kvaliteter og begrensede evner driver verden ut i kriger og de vil ikke snakke med hverandre. Verden er de pompøse menns arena. Dette er primitivt, og vil en dag ta slutt.

Norge bør ta et initiativ for å få opp dialogbaserte samtaler om fred mellom Russland og Ukraina

Verdenssamfunnet har en selvfølgelig plikt til å jobbe for å få partene til å møtes og diskutere fredsløsninger. Norge er gjennom Nobels fredspris utsett til å jobbe for fred og premiere de som fjerner våpen. Nansens dialoger er et annet ideal. Norge svikter fullstendig disse idealene med sin egen våpenproduksjon og leveranser av våpen til de som er i krig.

Alle kriger motarbeides best med våpenreduksjon og dialogbaserte samtaler. Den norske regjering kan redde seg selv ved å få slutt på krigen mellom Russlad og Ukraina.

Photo by Sora Shimazaki