Artikler > Frihet

Det topper seg i Sørøst Asia - USA normalt tilstede overalt

Av Einar Eldøy 1.8.2022

USAs imperiedrøm holder oppe striden i Sørkinahavet

Landene rundt Sørkinahavet er nå inne i en geopolitisk utvikling der USAs tiltedeværelse forsøkes normalisert. Det kan synes som om det dreier seg om noen øyer og skjær i et svært område. Men USA har ingen nærhet til dette området, og de holder levende en ide om at de er verdenspoliti. Bak denne ideen ligger USAs drøm om et globalt verdensrike. Og så august 2022 sender de Pelosi til Taiwan - og spenningen stiger.

Et eksempel på det som utvikler seg er at Indonesia og USA siden 2009 har har hatt et to-sidig militært samarbeid og en årlig militærøvelse. Denne øvelsen utvides med deltakelse av flere land. Øvelsen Garuda Shield blir nå en større sak: SuperGaruda Shield. USA trer tydeligere fram på arenaen, og setter press på Kina, og flere land i Sørøst Asia prøver å posisjonere seg i det geopolitiske spillet. Samtidig merker Kinas ledere voksende internt og eksternt press.

Nå får vi øvelsen Super Garuda Shield

Øvelsen Garuda Shield har vært en to-sidig øvelse mellom republikken Indonesia og USA som har vært gjennomført siden 2009. I år 2022 i august blir det Super Garuda Shield, og i alt 14 land er nå med. Det blir også en integrasjon mellom militære styrker fra land, sjø og luft, og med 3000 mannskaper blir dette langt den største øvelssen så langt. Land i utkanten som Japan og Australia er med.

Her gjelder det å følge med, for Indonesia har alltid hevdet at deres utenrikspolitikk er fri og aktiv. Indonesia har prøvd å være alliansefri i forhold til supermaktene. Aktiv betyr at de ønsker å utfordre imperialisme, beholde sin selvstendighet og de har derfor har holdt seg unna for tette allianser med supermaktene. De vil ha selvstendige lokale avgjørelser i diplomatiske saker. Men denne nye superøvelsen tolkes som en endring i dette mønsteret. Det er en dreing vestover, og det tolkes som en sviktende tro på den tidliger "fri og aktiv" doktrinen.

USA presser seg nå videre inn i et fremmed område

Det skjer nå en utvikling i relasjonene mellom Indonesia og USA. Fremst ligger en krangel med Kina om Natuna øyene Spratley , med boring etter olje og gass, kystvakt båter fra begge sider, diplomatisk protest fra Kina og det samme fra Indonesia.

Kina har økt sin aktivitet i området, og kinesiske fly har gått inn i flere andre lands luftrom. Vietnam har styrket sine forsvarsrelasjoner med USA, og Filipinene og Singapore har uttrykt at det er nødvendig med US tilstedeværelse i området. Situasjonen er livlig, og spørsmålet om hvilke ambisjoner som skal få slå igjennom er et spennende tema.

Jeg nevner at en amerikansk aircraftcarrier var oppankret i vietnamesiske farvann i 2018 - et tydelig tegn på militær tilnærming siden Vietnamkrigen, og et rop om hjelp.

Økende kinesisk aggresjon eller ...? Hva er sant?

Øvelsen Super Garuda Shield skal ogs fremme indonesias makt som storstat i regionen, derfor er 14 andre land tatt med. Den hittil landbaserte øvelsen er nå utvidet til sjøen, luften, og tolkes som et spill der Indonesia vil etablere seg som et regionalt maktsenter.

Kineserne har protestert på den utvidede øvelsen i 2021 med diplomatiske noter

Aktuelle spørsmål nå er om USA holde Kinas ambisjoner i sjakk, og om det er i ferd med å bli normalt at USA finnes overalt i verden.

Den kinesiske regjering har mange utfordringer

I Kina er det nå uro på grunn på grunn av null-covid strategien, øket konkurranse fra resten av verden, og økonomiske utfordringer internt med manglende økonomisk vekst og velstand.

En utvidelse av Garuda Shield er et politisk utspill som øker det interne trykket i Kina og spenningen overfor andre land. Samtidig øker opptrappingen av øvelsen Garuda Shield spenningen mellom Kina og USA.

Hvem som er "skyldig" for den virtuelle økte "spenningen" i området kan diskuteres, selv om det er vanskelig å se at USA har noe her å gjøre i det hele tatt. En lokal sak bør forbli en lokal sak som løses lokalt. Trusselen om en tredje verdenskrig ligger framme i saken. Den amerikanske provokative metoden skaper utrygghet for alle, og Kina må henge seg på for ikke å miste ansikt.

Kjøl dere ned - kjøl dere ned alle sammen.

Photo by Gui Basto