Artikler > Frihet

Det gode liv er det sakte liv gir full fart

Av Einar Eldøy 12.9.2022

Få et godt liv bidra til et godt lokalmiljø er oppfordringen fra Cittaslow

Cittaslowbevegelsens symbol og tanker sprer seg - ta det rolig lev livet, finn et sunt tempo. Hensikten med Cittaslow bevegelsen er å senke tempoet i livet man lever, særlig i bruk av urbane rom og flyt av liv og trafikk i dem. Cittaslow ønsker også å motvirke standardisering og ensretting av steders arkitektur og utforming. Mange forskjellige og interesante miljøer er idealet. De mener suksessfull utvikling av levende lokalsamfunn er mulig. Nærmere hverandre er målet - kjenn dine naboer i videste forstand.

Sokndal kommune er med - Sokndal har kjærlighetsuke - hele året

Naturen rundt Sokndal og samfunnet de har laget der har mye å by på, og folket som bor der er bevisste og vennlige sjeler. Folket i Sokndal har sluttet seg til Cittaslow bevegelsen som har det gode lokale liv som mål. Det er en internasjonal organisasjon som startet i 1999 i den italienske byen Chianti, og har fått tilslutning over hele verden med 192 byer og kommuner som medlemmer. Innbyggertallet hos medlemmene skal være mindre enn 50.000.

Store gode tanker - gleden ved et rolig liv

Den store tanken er at et godt liv er basert på gode gamle prinsipper som omtanke for miljøet, årstidenes særtrekk, omtanke for innbyggernes gode helse, autentisk mat og produkter, fascinerende lokalt håndverk og kunst, mange og gode samlingsplasser, teatre, butikker og spisesteder, steder for sjel og ånd, vel bevarte landskap og respekt for tradisjoner og gledene ved et rolig liv.

Det gode liv

Cittaslow bevegelsen i Norge har fire kommuner Sokndal, Eidskog, Ulvik og Levanger som medlemmer. Visjonen for kommunene er "Det gode liv", og man ønsker at det skal være godt for alle å bo i kommunen og at alle besøkende skal få en så god opplevelse at de kommer igjen og igjen. Et viktig arrangement i Sokndal er Kjærlighetsveko der tanken er å vise omsorg og ta godt vare på hverandre. Mottoet er : Kjærlighedsvego i Sokndal - gje kjærlighed heila åre.

Metodisk organisering

Cittaslow arbeidet er systematisk lagt opp innen miljøarbeid, infrastruktur, tekniske løsninger for bymiljøet, fremme av lokal produksjon, gjestfrihet og informasjon. Det er byer og kommuner som er medlemmer, men enkeltpersoner kan bli støttemedlemmer.

Tenk over det - bli medlem

Noe for deg og din kommune eller by? Et godt liv er mulig og er en aktivistoppgave på den positive siden av rammen for politisk styrt aktivitet. Flere aktivister takk - det gode liv venter. Enkeltpersoner kan bli støttemedlemmer.

Linker

Det gode liv i Sokndal

Det gode liv i Norden

Cittaslow internasjonalt

Riksantikvaren har kalt Sogndalstrand "Kystens Røros".

Cittaslow Store Norske Leksikon

Slow Food filosofi.

Photo by Tim Douglas from Pexels