Artikler > Frihet

Det finnes kristendom utenfor den offisielle kristendommen

Av Einar Eldøy 15.1.2023

Esoterisk kristendom: Det finnes kristendom de fleste ikke kjenner

Esoterisk kristendom refererer til et sett med åndelig tro og praksis som ikke er allment kjent eller allment akseptert innenfor mainstream-kristendommen. Disse troene og praksisene kan inkludere bruk av mystikk, allegori og symbolikk for å forstå åndelige sannheter, så vel som troen på eksistensen av et åndelig hierarki eller kjede av vesen som forbinder alle ting i universet. Noen eksempler på esoteriske kristne tradisjoner inkluderer gnostisisme, hermetisme og kabbala.

Gnostisimen har hemmelig kunnskap

Gnostisisme er en åndelig bevegelse som oppsto i den tidlige kristne tid, og er preget av troen på hemmelig kunnskap (gnosis) som kan føre til åndelig opplysning og frigjøring fra den materielle verden. Gnostikere mente at den materielle verden er ond og skapt av en underlegen guddom, og at den sanne Gud er et åndelig vesen som bare kan bli kjent gjennom gnosis.

Hermetisme fra egyptisk gresk mytologi

Hermetisme er en åndelig og filosofisk tradisjon som sporer sine røtter til læren til Hermes Trismegistus, en figur i gammel egyptisk og gresk mytologi. Hermetikk lærer at det er et guddommelig, uforanderlig prinsipp som ligger til grunn for universet, som kan kjennes og forstås gjennom studiet av alkymi, astrologi og andre esoteriske disipliner.

Kabbalah bruker hellige tekster

Kabbalah er en form for jødisk mystikk som utviklet seg på 1100-tallet og er fokusert på å forstå Guds natur og universet gjennom studiet av Toraen og andre hellige tekster. Kabbalah lærer at den ultimate virkeligheten er Ein Sof, det uendelige og ukjente aspektet av Gud, og at mystikerens oppgave er å forstå de guddommelige emanasjonene, eller sefiroten, som forbinder Ein Sof med den fysiske verden.

Esoterisk betyr for de innvidde

Det er verdt å merke seg at disse åndelige veiene kan ha forskjellige betydninger og implikasjoner for forskjellige samfunn og individer. De regnes heller ikke som "mainstream" innen kristendommen, og noen av læresetningene og praksisene til disse tradisjonene kan betraktes som heterodokse eller kjetterske av mainstream kristne kirkesamfunn.

ESOTERIC CHRISTIANITY - THE INNER MEANING OF THE GOSPELS

Photo by cottonbro studio