Artikler > Frihet

Der Judenstaat halve løsningen for jødene og palestinerne

Av Einar Eldøy 13.4.2024

Der Judenstaat: Jødenes løsning på sitt eldgamle problem

Boken "Der Judenstaat" (Den jødiske staten) forsøkte å konkretisere saken om jødenes land. Den er et banebrytende verk skrevet av Theodor Herzl, utgitt i februar 1896. Det regnes som en av de grunnleggende tekstene til moderne sionisme. I denne boken artikulerer Herzl sin visjon for etableringen av en jødisk stat som en løsning på "jødespørsmålet", med henvisning til den gjennomgripende antisemittismen og diskrimineringen som jødiske mennesker i Europa på den tiden møtte.

Jødene mener selv de er en nasjon

Hovedframstillingen til "Der Judenstaat" dreier seg om ideen at jødene er en nasjon og som sådan bør ha sin egen suverene stat hvor de kan leve fritt og uten forfølgelse. Herzl argumenterer for at assimilerings- og integreringsarbeid ikke har klart å utrydde antisemittisme, og derfor er den eneste levedyktige løsningen opprettelsen av et jødisk hjemland. Han understreker nødvendigheten av politisk organisering og internasjonal støtte for å nå dette målet.

Herzl diskuterer ulike praktiske aspekter ved å etablere en jødisk stat

Argentina og Palestina/Sinai er mulige potensielle lokasjoner, det er mange økonomiske hensyn i saken, og diplomatiske strategier for å nå fram må utvikles og presenteres. Herzl ser for seg den jødiske staten som et moderne, demokratisk og progressivt samfunn, hvor jøder kan leve i fred og velstand. Slik er det ikke blitt. Israel som representant for verdens jøder har ikke løst jødespørsmålet, de har tvertimot laget et gigantisk palestinaproblem. Det er ingen god løsning i sikte nå.

Jødenes løsning på jødespørsmålet overser fullstendig de som allerede bor i landet

Jødespørsmålet er jødenes egen gamle benevnelse på den sak at jødene ikke har hatt et eget landområde. Men jødene har ved sin fremgang i historisk tid og nåtid laget et palestinaproblem - de vil ta landet fra palestinerne som er der.

Jødene har over hele Europa levd i diaspora - utlendighet. De har flyttet inn i bebodde områder uten å klargjøre sine planer overfor de som bor der. Rotschildfamilien kjøpte svære landarealer I Sinai, startet vin/industriproduksjon og inviterte jøder inn til beboelse. Historien forteller om stor innflytting av jøder i Palestina/Sinai allerede fra 1500-tallet. I 1948 ble den israelske stat opprettet, men uten at en stat for de som allerede bodde i området - palestinerne - ble opprettet. Problemene har vært store i tiden deretter. En gang må problemet løses.

Photo by Mohammed Abubakr