Artikler > Frihet

DØD: Bombemannen Henry Kissinger ledet USA i tapet i Vietnam

Av Einar Eldøy 30.11.2023

Vietnam: USA begynte med brølende torden endte med gråtende regn

Henry Kissinger døde 100 år gammel 29.11.2023. Det var en grov feil i forhold til Nobels idealer å gi fredsprisen til ham. Henry Kissinger var også aktiv i den kalde krigen der USA ledet an i en propagandadrevet lissom krig mot SovjetUnionen.

Henry Kissinger hadde rollen som utenriksminister og samtidig sikkerhetsrådgiver for to presidenter. Han beordret bombing av Hanoi og Haiphong i Vietnam da forhandlingene om fred i slutten av 1972 var vanskelige, noen mener stoppet opp. I 1973 ble fredsavtalen i Paris signert. I løpet av 1973 var amerikanske styrker dratt fra Vietnam. I 1975 ble Vietnam ett forent land.

Vietnamkrigen er det første store tapet i amerikansk militærhistorie - Kissinger var strategen som skulle få slutt på pinen

Vietnamkrigen endte i et ødeleggende tap på slagmarken, men er også et tap i den offentlige sfæren. Protester og motkultur markerer Vietnam-epoken i USA.

Lærde eksperter og militæroffiserer har siden studert etterretningene, vitnesbyrdene og litteraturen rundt Vietnamkrigen. De ønsker å forstå nederlaget og se hvor USA gikk galt.

USA tapte for et land som var USA moralsk overlegen

I sin bok Political Tribes skriver Amy Chua: "Femti år senere gjenstår spørsmålet: hvordan tapte supermakten Amerika, med sin formidable militære styrke, til det president Lyndon B. Johnson kalte "et pitlete, pisse-maur lite land" – eller, faktisk, halve landet?"

For å ta det videre, hvordan greidde supermakten å tape krigen, til tross for at den slapp nærmere 1 million tonn bomber på en mindre avansert styrke? Kissinger, Kissinger - du går inn i historien som "The man who dropped a million tons of bombs". Hvil i fred.

SITAT NOBELS FREDSPRIS NETTSIDE: Bomber og våpenhvile i Vietnam

"Julen 1972 falt bombene fra amerikanske B-52 bombefly tett over den nordvietnamesiske hovedstaden Hanoi. Over hele verden tok tusenvis av mennesker til gatene i protest. Mannen som beordret bombingen, ledet samtidig forhandlinger om en våpenhvile. Den kom i januar 1973, og samme høst fikk Henry Kissinger fredsprisen sammen med sin motpart, Le Duc Tho. Den sistnevnte nektet å motta prisen, og for første gang i fredsprisens historie forlot to medlemmer Nobelkomiteen i protest.

Henry Kissinger har tysk jødisk bakgrunn. Familien flyttet til USA etter Hitlers maktovertakelse. Kissinger studerte historie og statsvitenskap og ble professor ved Harvard. Under vietnamkrigen forberedte han fredsforhandlinger med Nord-Vietnam i Paris for demokraten Lyndon B. Johnson, men da republikaneren Richard Nixon vant valget i 1968, skiftet Kissinger side og ble Nixons nærmeste utenrikspolitiske rådgiver. Kissinger satset på å forhandle samtidig som USA satte Nord-Vietnam under et hardt militært press."

Kissinger var involvert i en rekke andre kriger og politiske prosesser. Han skal ikke etterlates noen ære.

LINKER - her er tekst hentet:

Grey Dynamics: Operation Rolling Thunder: The Bombing of North Vietnam

Nobel komiteens nettside: Henry Kissinger

Photo by David Peterson