Artikler > Frihet

Chatham House (6) produserer innspill om en bedre verden - eller?

Av Einar Eldøy 3.1.2024

Chatham House tenker selvstendig om internasjonale spørsmål - for hvem?

Selvstendig tenkning: Chatham House, også kjent som Royal Institute of International Affairs, London, presenterer seg ukentlig med en podcast for internasjonale anliggender lagt til rette av tenketankens direktør Bronwen Maddox (p.t.) i samtale med ledende beslutningstakere, journalister og Chatham House-eksperter, og gir innsikt i de siste internasjonale sakene.

Chatham House er en uavhengig tenketank og forskningsinstitutt som fokuserer på internasjonale spørsmål. Her er en oversikt over Chatham House med hensyn til historie, oppgaver, innflytelse og sentrale personer:

Kjapp historie

Chatham House ble grunnlagt i 1920 i London, og det er en av verdens eldste uavhengige tankesmier innen internasjonale relasjoner. Instituttet ble opprettet som et resultat av konferansene som ble avholdt under den første verdenskrig, med mål om å fremme forståelse og samarbeid mellom nasjoner.

Dens uttalte oppgave er å hjelpe regjeringer og samfunn med å bygge en bærekraftig sikker, velstående og rettferdig verden.

Litt om oppgaver og mål

Forskning: Chatham House driver omfattende forskning innenfor et bredt spekter av internasjonale spørsmål, inkludert geopolitikk, økonomi, sikkerhet, energi og global styring.

  • Dialog: Instituttet fungerer som et forum for å lette dialog og debatt mellom beslutningstakere, eksperter, og andre interessenter for å finne løsninger på globale utfordringer.

  • Uavhengighet: Chatham House er kjent for sin uavhengighet og upartiskhet, og det tilstreber å gi objektive analyser og anbefalinger.

  • Innflytelse i hele det tidligere koloniområdet og mer Chatham House har opparbeidet seg betydelig innflytelse innen internasjonale relasjoner og politikk. Rapporter og analyser fra Chatham House blir ofte referert til av regjeringer, medier, og andre tenketanker rundt om i verden. Instituttets eksperter blir ofte konsultert av beslutningstakere for å få innsikt og råd om globale spørsmål.

Sentrale personer (kan endre seg over tid)

Chatham House har hatt forskjellige direktører og nøkkelpersoner gjennom årene. Det kan være lurt å sjekke den offisielle nettsiden for den mest oppdaterte informasjonen. Ledelsen, forskerne og ekspertene ved Chatham House er vanligvis anerkjente fagfolk innen sine respektive felt.

Medlemskap i et nettverk

Chatham House har et medlemsskapssystem som gir medlemmene tilgang til arrangementer, forskning, og et nettverk av eksperter og beslutningstakere. Chatham House har en betydelig rolle i å forme diskusjoner og politikk knyttet til internasjonale anliggender, og det forblir en sentral aktør i det globale tankesmiemiljøet.

Chatham House publiserer regelmessig forskningsrapporter, artikler og bøker som dekker et bredt spekter av internasjonale temaer. Her er noen kjente publikasjoner fra Chatham House:

  • Chatham House Reports: Instituttet gir ut omfattende rapporter om ulike emner, for eksempel sikkerhet, global styring, energipolitikk og økonomiske spørsmål.

  • The World Today: Dette er Chatham House sitt månedlige magasin som gir analyser og kommentarer om aktuelle internasjonale hendelser og spørsmål.

  • Chatham House Briefings: Korte og informative sammendrag av forskning og analyser produsert av instituttet.

  • Chatham House Primer Series: En serie publikasjoner som gir grundige analyser av spesifikke internasjonale spørsmål og regioner.

The Chatham House Rule er viktig

"The Chatham House Rule" en retningslinje som ofte blir brukt under konferanser og møter for å fremme åpen diskusjon ved å tillate deltakerne å utveksle informasjon uten å bli sitert personlig eller identifisert.

Chathams husregel brukes i åpne og ærlige diskusjoner om sensitive saker. Det ble formulert i 1927. Regelen sier at når et møte holdes under Chatham House Rule kan deltakerne fritt bruke informasjonen som mottas, men identiteten eller annen informasjon om foredragsholderne og andre deltakere skal ikke avsløres. Hensikten er å fremme åpenhet om politikk og saker. Det lar folk uttrykke kontroversielle saker uten risiko. Enhver gruppe kan bruke regelen for å kjøre et arrangement. Chathams husregel kan bryte ned barrierer, gi opphav til ideer og produsere løsninger.

Det er mange som har vært med - let på nettet

Når det gjelder navngitte personer, har Chatham House hatt mange fremtredende eksperter og forskere gjennom årene. Noen av dem kan inkludere tidligere og nåværende direktører som Robin Niblett, og forskere som Dr. Patricia Lewis, Dr. Alex Vines, og Dr. Champa Patel. Det er viktig å sjekke den offisielle nettsiden til Chatham House for de mest oppdaterte opplysningene om nøkkelpersoner og publikasjoner.

CHATHAM HOUSE

Photo by Josh Withers