Artikler > Frihet

Brookings Institution (7) kompetanse favner vidt over hele Jorda

Av Einar Eldøy 13.4.2024

BROOKINGS: Den amerikanske metode går via uavhengige tenketanker

Det er mange uavhengige råd om politikk å hente i USA. Såkalte uavhengige tenketanker brukes til klargjøringer, utredninger av brede politiske felt og spesialområder. De amerikanske tenketankene er internasjonalt orienterte - de liker å være globale, og staten USA er en alltid globalt tenkende institusjon, med amerikansk sikkerhet og økonomi som hovedinteresse.

Brookings Institution er en ledende tankesmie (think tank) basert i Washington, DC, som har hatt stor innflytelse på politikkutforming i USA og internasjonalt. Grunnlagt i 1916 av Robert S. Brookings, en forretningsmann og filantrop, har institusjonen etablert seg som en autoritet innen økonomi, politikk, og samfunnsforskning.

Historien om Brookings

Brookings ble grunnlagt med et formål om å støtte offentlig og privat sektor gjennom forskning og analyse for å forbedre den offentlige politikken. Institusjonen har vært i forkant av politiske diskusjoner og har spilt en betydelig rolle i å påvirke nasjonale og internasjonale politiske beslutninger.

Oppgaver og aktiviteter

Brookings gjennomfører forskning, produserer rapporter og publikasjoner, holder arrangementer og gir anbefalinger til beslutningstakere på en rekke områder, inkludert økonomi, utenrikspolitikk, helse, utdanning, global utvikling og mer. Tankesmien er kjent for å være uavhengig og ikke-partisk i sin tilnærming.

Innflytelse via referanser

Institusjonen har hatt betydelig innflytelse på politikkutforming både i USA og internasjonalt gjennom årene. Rapportene og anbefalingene fra Brookings har ofte blitt referert til av politikere, akademikere og medier.

Sentrale personer - det er mange

Gjennom årene har Brookings hatt mange ledende eksperter og forskere innen ulike fagfelt. Noen av disse har blitt toneangivende i politikkutforming og har spilt en viktig rolle i institusjonens arbeid. Blant disse kan nevnes tidligere direktører, forskere, økonomer og politikere som har vært tilknyttet institusjonen.

Brookings Institution har vært hjemmet til mange fremtredende personligheter innen politikk, økonomi og samfunnsforskning. Her er noen av de sentrale personene som har vært tilknyttet Brookings:

  1. Strobe Talbott - var leder for Brookings fra 2002 til 2017. Han har også tidligere vært nestleder i U.S. Department of State og hadde en betydelig rolle i utenrikspolitiske spørsmål.

  2. Bruce Katz - en fremtredende urbanforsker, har vært knyttet til Brookings gjennom sin tidlige innsats med å fokusere på byutvikling og regionaløkonomi.

  3. Alice Rivlin - en anerkjent økonom, var tidligere visepresident i Brookings og hadde erfaring fra viktige posisjoner i den amerikanske regjeringen, inkludert visedirektør for Office of Management and Budget.

  4. William Galston - er kjent for sitt arbeid innen politisk teori og har vært en sentral person i Brookings på områder som politisk reform, verdipolitikk og sosialpolitikk.

  5. Samantha Power - tidligere USAs FN-ambassadør, hadde tilknytning til Brookings før hun gikk inn i regjeringen. Hun har spilt en viktig rolle i internasjonale spørsmål, inkludert menneskerettigheter og humanitære spørsmål.

Disse personene representerer bare et lite utvalg av de mange betydningsfulle individene som har vært knyttet til Brookings Institution. Tankesmien har vært et samlingspunkt for eksperter innen ulike fagfelt som har bidratt til institusjonens betydelige påvirkning på politikkutforming.

Forskningsbasert kunnskap er et ønsket begrep

Brookings er kjent for å gi et bredt spekter av perspektiver på komplekse problemstillinger, og deres innflytelse på politikk er ofte basert på grundig forskning og analyser av disse spørsmålene.

BROOKINGS INSTITUTION: The Brookings Institution is a nonprofit organization based in Washington, D.C. Our mission is to conduct in-depth, nonpartisan research to improve policy and governance at local, national, and global levels.

Photo by Jagadish Chandra Mondal