Artikler > Frihet

BRICS vil ekspandere og redusere USA dollarens betydning

Av Einar Eldøy 3.1.2024

Historisk milepæl for BRICS landene - global makt og ambisjoner i støpeskjeen

Fra 1. januar 2024 har BRICS 10 medlemmer. Egypt, Etiopia, Iran, Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater har sluttet seg til BRICS. Gruppens styrke øker, og i 2024 er det Russland og Putin som har presidentskapet i BRICS.

BRICS vokser fram. Endringsvinder blåser over regionen, ja hele verden, og USA føler seg presset. "Lille USA" med sine 330 millioner innbyggere vil snart bli forbigått økonomisk av Kina og India som hver har over 1000 millioner innbyggere. USA kan ikke vinne den kampen i det lange løp. "Lille USA" sin innblanding i alle saker over hele verden går mot slutten, for det kan ikke vare.

BRICS vil øke sin innflytelse

BRICS landene vil redusere dollarens betydning og Vestens stramme tak økonomiske tak på verden. BRICS er en forkortelse for landene Brasil, Russland, India, Kina og Sør-Afrika, som samarbeider om geopolitikk. BRICS landene hadde sitt første møte i 2009, og et stort utvidet møte i august 2023 i Johannesburg.

En rapport fra Reuters om det kommende BRICS møtet fikk mye oppmerksomhet på forhånd. Reuters påsto at Indias deltakelse i BRICS-toppmøtet i Johannesburg var under tvil. Det ble avvist som usant. Det er tydelig at vertsnasjonen Sør-Afrika ville at møtet skulle bli en suksess med India på laget. Dette toppmøtet har fokus på "avdollarisering" og ekspansjon av BRICS, og kan komme til å markere en historisk milepæl i verdenspolitikken for det 21. århundret. 19 land i alt, vesentlig i sør har meldt interesse.

Alle inklusive India vil ha utvidelse av BRICS

Den Sør-Afrikanske utenriksministeren Naledi Pandor avviste ryktene om indiske Modis mulige fravær og Indias motstand mot utvidelse av BRICS. Dette bekrefter gruppens betydning og styrken i samarbeidet. BRICS har gått fra å bli latterliggjort som en ineffektiv "sommerfugl" til å bli en sentral aktør i omskapingen av verdensordenen. Det transformative aspektet ble tydelig i kjølvannet av hendelsene rundt Ukraina. Her fikk man avdekket Russlands eksistensielle kamp mot USA og det bidro til et skifte i det internasjonale landskapet.

Biden vil ha en to-sidig innelåsing av Russland og Kina

Paradoksalt nok har Biden-administrasjonens forsøk på "dobbel inneslutning" av Russland og Kina faktisk styrket det globale sør. Land som Saudi-Arabia søker nå uavhengighet og BRICS-medlemskap, mens utviklingslandenes ønsker om utvidet handlingsrom øker raskt. Deres diplomatiske uavhengighet og strategiske autonomi har vokst i kjølvannet av Ukraina-krisen, og de blir en stadig mer fremtredende kraft i global politikk. Deres ønske om BRICS-medlemskap er et uttrykk for støtte til en rettferdig verdensorden.

BRICS ønsker ikke sammenfiltring i allianser men autonomi

BRICS har aldri hatt et "anti-vestlig" mandat, og grunnleggerne deler ikke en "blokkmentalitet." Likevel føler Vesten seg truet, og de frykter at den vestlige dominansen skal kollapse. Denne trusseloppfatningen er grunnlaget for forsøk på å svekke BRICS og forsterke uenigheter mellom medlemslandene. Den påståtte kontroversen rundt Indias holdning til BRICS-utvidelse er et eksempel på denne taktikken.

Russland og Kina søker sammen i multilateral uavhengighet

Det er viktig å forstå den strategiske konvergensen mellom Kina og India, til tross for uløste grensetvister. Begge land deler visjonen om BRICS som en viktig aktør på den globale multilaterale scenen. Dette fellesskapet bekymrer Vesten. For India er BRICS en plattform for større internasjonal representasjon og betydning, noe som styrker deres utenrikspolitikk og kan forbedre forholdet til Kina.

Historie skrives nå i det neste BRICS møtet

Det kommende BRICS-toppmøtet i Johannesburg har potensial til å være en historisk begivenhet. Modis deltakelse og en konstruktiv dialog mellom medlemslandene kan ytterligere styrke gruppen som en kraft for endring i verdenspolitikken. Samtidig bør Vesten erkjenne at BRICS er en plattform for samarbeid, ikke en trussel mot den eksisterende ordenen. Å forstå dette er avgjørende for å bygge en rettferdig og balansert global fremtid.

Photo by RDNE Stock project