Artikler > Frihet

Bli en kynisk person og bli lykkelig resten av livet

Av Einar Eldøy 9.8.2023

Kynikerne er mennesker som har forstått det viktigste i livet

Kynikerne er positive mennesker styrt av logikk - bli kyniker og vinn den store premien. Diogenes av Sinope var en gresk filosof og en av grunnleggerne av kynisk filosofi. Han var kjent for sin ekstreme enkelhet og avvisning av sosiale konvensjoner, samt sin satiriske tilnærming til etikk og politikk. Han blir ofte framstilt som boende i en tønne. Han bar en lykt på høylys dag, på jakt etter en «ærlig mann». Han sa de var vanskelige å finne uten lys og lykte. Han regnes som en av de mest kjente og originale tenkerne i antikkens Hellas.

Målet med kynismen var å leve et dydig og autentisk liv, snarere enn et som var dominert av sosiale forventninger og ytre påvirkninger. Et gjennomført etisk og moralsk levesett var en annen beskrivelse kynikerne ville ha.

Kynikerne er kontante - de avviser alt som ikke passer dem

Kynismens filosofi, som ble gitt oss av Diogenes og andre eldgamle kynikere, legger vekt på avvisningen av samfunnsnormer og konvensjoner, og jakten på personlig frihet og selvforsyning. Kynismen fremmer en enkel og streng livsstil, fri for materielle eiendeler og ytre ønsker.

Kynikere mente at ekte lykke og dyd bare kunne oppnås ved å leve i samsvar med naturen, i stedet for å samsvare med de kunstige standardene som er satt av samfunnet. De var kjent for sin skarpe vidd og satire, og brukte ofte humor for å kritisere samfunnsinstitusjoner og enkeltpersoner.

Mange var kynikere den gangen

Det var flere andre bemerkelsesverdige skikkelser i antikkens filosofi som var assosiert med kynisme. Noen av de mest fremtredende var:

  • Antisthenes fra Athen, som regnes for å være grunnleggeren av kynismen. Han var en student av Sokrates og sies å ha vært den første personen som kalte seg en "kyniker" eller "hundelignende" (fra det greske ordet "kyon").

  • Crates of Thebes, som var en student av Diogenes og også adopterte den kyniske livsstilen. Han skal ha vært den første personen som bodde på gata og tigget for å leve.

  • Menippus av Gadara, som var en kynisk filosof og satiriker. Han er kjent for sine Menippean-satirer, en form for litteratur som kombinerer elementer av prosa og poesi.

  • Bion av Borysthenes, en kynisk filosof fra Olbia, det moderne Ukraina.

Kynisme var en filosofi som var populær i antikkens Hellas og Roma

Selv om kynisme aldri utviklet seg til en formell tankeskole, hadde den en betydelig innflytelse på andre filosofier og bevegelser i den antikke verden, så vel som på senere tenkere i middelalderen og moderne perioder.

Kynisme har hatt en varig innflytelse på filosofi og har blitt tatt opp av ulike tenkere gjennom historien.

Noen bemerkelsesverdige eksempler på senere filosofer og bevegelser som har blitt påvirket av kynisme:

  • Stoikerne, som adopterte mange av de kyniske ideene om selvforsyning og å leve i samsvar med naturen.

  • Epikureerne, som også delte noen likheter med kynikerne, som deres avvisning av samfunnskonvensjoner og deres vekt på å leve et enkelt og dydig liv.

  • Middelalderske kristne munker, som ble påvirket av det kyniske idealet om å leve et enkelt og strengt liv.

  • Renessansehumanistene, som var interessert i den kyniske vektleggingen av personlig frihet og selvuttrykk.

  • Kynikerne på 1800-tallet, som var en del av en litterær og filosofisk bevegelse som var inspirert av de gamle kynikerne og fokuserte på avvisning av samfunnsnormer og konvensjoner.

  • Motkulturbevegelsene på 1900-tallet, som beatnikene og hippiene, hentet også inspirasjon fra kynismen, spesielt i deres avvisning av materialisme og forbrukerkultur.

Kynikerne er feiltolket - de er jo positive - bli kyniker du også

Det er verdt å merke seg at kynisme ikke alltid har blitt sett positivt, og kritikerne har ofte hevdet at dens avvisning av samfunnsnormer kan føre til mangel på sosialt ansvar og tilsidesettelse av andres velvære.

Lokkes du av kynismens tanker? Frihet var det viktigste for dem, full og konsekvent frihet.

Photo by Reafon Gates