Artikler > Frihet

Alle saker i byråkratiet må være offentlig tilgjengelige

Av Einar Eldøy 6.8.2023

Arbeiderpartiets justisminister vil lukke samfunnet vårt - grotesk tillitsbrudd

Bort med åpenhet og tillit i det norske samfunnet? Det reiser seg massive protester mot forslag om å unndra saker fra offentlighet.

Prinsippet må være: Jeg ser deg, du ser meg, alle se alle. Et godt samfunn er åpent.

Staten ved politikerne og byråkratiet har åpenhetsansvar overfor storsamfunnet: Hva de holder på med, hvilke disusjoner som er i gang, planer som legges, vedtak som gjøres må informeres om fullt ut. Dette gjelder også i internasjonale fora som FN, WHO, EU osv.

Tiilit og troverdighet mellom alle parter i samfunneter basis for et godt samfunn

At det finnes tanker om ekskludering av folket er svært problematisk. Staten er ingen selvstendig part, staten er ingen person/person, staten er et symbol for den makten folket har gitt fellesskapet. Det er fellesskapet som beslutter alt, deltar i alt og beslutter alt. Felleskapet må alltid være fullt informert.

Husk også at Vi har en åpenhetslov, og prinsippene her bør gjelde for offentlig virksomhet også.

Vi ønsker stadig mer åpenhet: Bruk eInnsyn og andre kilder - følg med.

Velkommen til eInnsyn. Leter du etter et offentlig dokument eller en postjournal? Da har du kommet til riktig sted. eInnsyn er en søketjeneste som gjør offentlig sektor mer åpen og lettere tilgjengelig. Vår oppgave er å gjøre det enklere for deg å finne frem. Du har rett til innsyn, gratis og anonymt - om du ønsker det.

NVE advarer:

NVE som selv er en del av byråkratiet advarer: "Forslagene i høringsutkastet vil gjøre det vanskeligere for offentligheten å følge med på hva som skjer i offentlig forvaltning."

Klipper fra debattinnlegg i Stavanger Aftenblad og Aftenposten - se link under.

"Onsdag 5. juli er det høringsfrist på et omstridt forslag om å endre offentlighetslovens bestemmelser. Hvis forslaget blir vedtatt, vil det i praksis innebære at departe­menter, direktorater, fylkeskommuner og kommuner skal kunne holde såkalte interne dokumenter helt skjult for offentligheten.

Dette er dokumenter som det i utgangspunktet er mulig å unnta fra innsyn. Men inntil nå har det vært mulig å finne ut at dokumentene – og saksbehandlingen – eksisterer. Dersom Justisdepartementets forslag går gjennom, vil det være mulig å skjule at det faktisk foregår, eller har fore­gått, en saksbehandling.

For journalister i små og store redaksjoner landet rundt betyr det at et viktig virke­middel for å drive kritisk og under­søkende journalistikk for­svinner. Du kan ikke etter­spørre noe du ikke vet finnes."

LINKER:

Forslaget til endring av loven bør bekymre alle som er opptatt av åpenhet og tillit i det norske samfunnet

Et-kraftig-varsku-mot-de-foreslatte-endringene-av-offentlighetsloven

Åpenhetsloven

Photo by Lucas Vinicius