Artikler > Frihet

Alle mine meninger skal komme fram uhindret

Av Einar Eldøy 29.1.2023

Jeg vil bry meg om alt jeg mener kan bli positivt eller er i fare i verden slik jeg ser det

Et fullstendig fravær av kritiske stemmer, tunge samtaler og harde diskusjoner preger Norge. Selv alminnelige temaer innen samfunnets utvikling og vitenskapelige fag er i praksis belagt med ytrings restriksjoner. Dette karakteriserer nasjonen vår, og jeg synes vi må endre dette. Modige samtaler og modige skriverier må bli vanlig igjen.

En gang for lenge siden het det at det du ikke kan gjøre noe med skal du la være. Det var en svak ide, for den fører til passivitet. En viktig sak for alle mennesker er å følge med, undersøke saker og muligheter og gi uttrykk for meninger der man kan, stort eller lite, og i alle fall ha meninger. Da er man beredt når sjansen byr seg.

I dag er begrepene om autoritet, kunnskap, sannhet under utvikling og får ny mening. Sannhet skal defineres og noen ønsker et sannhetsministerium. Noen mener at alt kan faktagjøres i nåtiden, og at deres fakta i nåtiden er de rette fakta. Georg Orwell pekte på faren for den objektive sannheten med begrepet NewSpeak der man mister evnen til å skrive og tale om det som skjer. De som styrer ordenes mening styrer da alt. Fakta er foranderlige i de fleste tilfelle, et bevegelig mål, og dessuten er mange "fakta" subjektive meninger i nåtiden. Når tiden har gått vil vi ofte vite mer enn i nåtiden.

Det er viktig å ikke svikte oppgaven med å ha meninger

Ved å vite, mene, uttrykke seg er man del av verden, og tar del i det som skjer. Det er viktig for alle. De som har et demokrati i sitt land eller nærmiljø kan da delta med sine meninger i samfunnet. I dag er demokratiet vesentlig svekket i de fleste land, også Norge, fordi styringen av meninger er drepende hard. De politiske partier har glemt hva de er til for. Kanskje Sveits med sine folkeavstemminger og kantoner er et mulig demokrati.

Så lenge noe skjer i samfunnet mitt eller i min verden som likevel kan vokse fram til noe positivt, eller farlig og likt for alle, skal jeg bry meg om det. Det kan ta lang tid før noe skjer, for et menneske lever kort tid, og verden varer lenge.

Jeg er en forvalter av verdens tilstand - som alle andre også er det

Jeg er ikke bare en mann med meninger. Jeg passer på det som skjer, innretter meg etter det slik at virkningene kan bli akseptable, eller jeg tar avstand fysisk og psykisk, eller forlater scenen.

Jeg har et rike nær meg som jeg lever i, men jeg styrer ikke noe rike i tradisjonell forstand. Jeg er en av de mange. Det betyr noe at jeg mener noe om mange emner, at det får praktiske følger for meg selv og kanskje flere. Jeg tror at alle bør tenke slik. Da blir vi sterke og kan kanskje oppnå en samling rundt oss som er god for alle. Oppnår man en bred konsensus er det tilfredstillende.

Mange frie meninger gir styrke

Når jeg vet hva alle vil kan jeg diskutere med dem, og bidra til forståelse og hensyntagen. Alle kan bidra med sin tilstedeværelse, meninger, praksis, stort eller lite. Alt teller med i bildet som danner seg lokalt, nasjonalt, globalt.

Jeg vil stå på, danne meg meninger, holde hodet opp og kroppen rett. Da kan jeg bidra til en verden jeg synes er bra. Uhindret meningsbryting er alltid viktig.

Photo by MART PRODUCTION