Artikler > Frihet

ALLE FÅR: Borgerlønn gjør Harmonia til et godt sted å være

Av Einar Eldøy 21.6.2024

BORGERLØNN: Alle innbyggerne får lønn fra byen sin

I byen Harmonia er næringslivet variert, det finnes godt med jobber og borgerlønnen er en etablert og bærekraftig praksis. I Harmonia har borgerlønnen skapt en grundig endring i samfunnets dynamikk. Den ubetingede inntekten har eliminert mye av det økonomiske stresset folk tidligere opplevde. Dette har frigjort tid og ressurser for innbyggerne til å forfølge lidenskapene sine, tilegne seg ny kunnskap og bidra i samfunnet på måter som går utover tradisjonelle arbeidsmodeller.

Ny utvikling, bredere engsjement

Med tryggheten fra borgerlønnen har mennesker i Harmonia hatt mer tid til frivillig arbeid, kunstneriske uttrykk og samfunnsengasjement. Noen har valgt å bruke den ekstra tiden til å starte små bedrifter eller prosjekter som tidligere virket økonomisk umulige. Dette har skapt et vell av kreativitet, innovasjon og entreprenørskap i samfunnet.

I tillegg har borgerlønnen redusert ulikheter betraktelig. Alle mottar den samme grunnleggende inntekten, uavhengig av yrke, kjønn, alder eller sosioøkonomisk bakgrunn. Dette har bidratt til å øke følelsen av fellesskap og solidaritet blant innbyggerne.

Drar nytte av mer effektiv lokal produksjon, automatisering, innovasjon

Samtidig har automatisering og teknologiske fremskritt ført til at mange jobber som tidligere var utført av mennesker, nå blir gjort av maskiner. Borgerlønnen har gitt folk muligheten til å tilpasse seg denne endringen uten å føle seg truet av arbeidsledighet. Folk har heller valgt å fokusere på arbeid som krever menneskelig kreativitet, empati og komplekse problemløsningsferdigheter, som ikke kan erstattes av maskiner.

Mer utdanning bedre tilpasset hver enkelt

Utdanning har også endret seg i Harmonia. Med den økonomiske friheten har flere mennesker kunnet forfølge høyere eller bredere utdanning eller delta i livslang læring. Mange supplere med praktiske fag. Dette har ført til en generell økning i kompetansenivået i samfunnet, som igjen har stimulert innovasjon og utvikling på ulike felt.

Grunnlaget for en stor utvikling er lagt

Selv om det er utfordringer og detaljer som må løses, har borgerlønnen i Harmonia skapt et samfunn der mennesker har friheten til å forfølge sine drømmer, bidra til samfunnet på egne premisser og oppleve en økt følelse av verdighet og sosial rettferdighet. Dette har resultert i et samfunn som er mer dynamisk, inkluderende og tilpasningsdyktig, med fokus på menneskelig trivsel og samfunnsutvikling.

Det er viktig å understreke at dette ikke er et samfunn der ting er gratis. Ting må kjøpes, alle eier sine egne ting, det er ingen utdelinger av noe slag. Alle kan tjene mer hvis de vil, og en forutsetning har vært bred deltakelse av alle. Så langt har dette fungert godt. Innbyggerne i Harmonia er spente på utvikling, for starten er god.

Photo by Pixabay