Artikler > Frihet

Afghanistan utvikler eget selvstyrt samfunn med norsk støtte

Av Einar Eldøy 2.5.2023

Introduser norsk dialogteknikk - la oss bidra i arbeidet med å bygge et selvstendig Afghanistan - følg med

Mange nordmenn ønsker å hjelpe Afghanistan til tross for ensidig negativitet mot Taliban i norsk presse. Afghanistanuka 2022 er avviklet - se link under.

Men kan verdenssamfunnet tillate at Taliban skaper et samfunn etter sin modell? Med undertrykking av kvinner, sharia og uten ytringsfrihet blir det ikke som vi ønsker det.

Mai 2023: NTB melder at FN har invitert til samtaler om Afghanistan i Qatar, men Taliban er ikke invitert. Ifølge FN er Norge et av landene som deltar. Dette er merkelig. FN splitter landet i stedet for å skape forening. Møtet åpnet i Doha mandag, med utsendinger fra USA, Kina og Russland og utsendinger fra drøyt 20 andre land, blant dem Norge. Taliban stiller seg positive til møtet selv om de ikke får delta.

Taliban er i gang med arbeidet

To omtalte saker preger mediene: Kvinner får ikke ta utdannelse, og Taliban er begynt arbeidet med å få folk til å betale skatt. Dette er to vidt forskjellige saker, og det er åpenbart at kvinner skal ha utdannelse, men ikke får det nå. Det er også åpenbart at landet må få sikre inntekter fra egne innbyggere for å bli et fungerende samfunn. Norge kan hjelpe i begge disse sakene, samt andre samfunns og organisatoriske saker.

Vestlige styringsnormer er fremmede for islamistisk ideologi

Taliban har nå styringen i Afghanistan. De utøver sin makt bl.a. med store møter, såkalt jirga, en tradisjonsrik samling av innflytelsesrike menn. De trenger ikke utlendinger til å fortelle dem noe. Det vi leser/ser/hører om Taliban som kommer fra våre egne medier en bare en forsterking/detaljering av vår selvlagete offisielle statssannhet som skjemmer mediene våre. Ingen medier her i Vest forsøker å gå til dybden om Taliban, hva det er, hva det kan bli og hvorfor det er så viktig for oss å blande oss opp i det de gjør. Her fremstår den norske kontakten med Taliban som et friskt pust man kan bygge videre på dersom "landet selv" ønsker det. Hvem man skal støtte i et delt og fragmentert land er ikke alltid like enkelt å finne ut.

Ta med i saken at amerikanske myndigheter for tiden holder tilbake økonomiske ressurser som tilhører det afghanske folket. Det er jo klart ulovlig i forhold til folkeretten - et tyveri egentlig.

Norge er interessert i fred i Afghanistan og stabilisering av nasjonen

Norge viste som kjent nylig interesse for Taliban og Afghanistan, og inviterte folk hit til samtaler. Det kan bli begynnelsen på en magisk operasjon for norsk utenrikspolitikk, et historisk bidrag for fred og nasjonsstabilisering. Norge må gå videre og skape konkrete resultater i Afghanistan. Det vil ikke bli enkelt, det bryter med NATOS interesser, men fantasi og tålmodighet kan gi store resultater. Det er mange som mener det er naivt å forsøke å få til noe, for motkreftene er sterke.

Norge ved Nansen Fredsenter har allerede et samarbeid med folk fra Aghanistan, og Norge kan tilby et samarbeid i full bredde. Vi skal ikke bestemme noe som helst i Aghanistan, bare fasilitere dialoger.

Afghanistan har lenge nok vært plaget av verdens såkalte stormakter, og lidd under sin delikate beliggenhet i verdens største kryssende handelsruter og rik produksjon av cannabis og opium. Pengestrømmene som holder landet i gang er uklare/skjulte, og mest sannsynlig med utenlandske kilder.

Taliban har funnet det lettere å samarbeide med de regionale statene. Her finnes ikke utenlandsk tvangsdiplomati, og de aksepterer afghanske måter for hva de er.

Den geografiske beliggenheten og ressursene har gjort Afghanistan til et mål for mange stormakter.

Det siste land som har tvunget seg inn er USA, før det Sovjetunionen, Storbritannia og Russland. Til og med nordmenn og dansker har vært der med NATO. Både tyrkerne og romerne har vært innom. Afghanistan er kalt imperiers gravsted, og ingen har lykkes med å befeste det.

Det er mange latente og motstridende interesser i landet, en blanding av stamme-interesser, religiøse oppfatninger, tradisjoner, økonomisk potensiale. Å utløse landets potensiale krever at landets innbyggere ikke ødelegger for hverandre med stadige skifter og kriger. For å få det til må fremmede makters innflytelse temmes, og en byggende intern dialog med balanse av interesser som formål gjøres mulig.

Nå er det den tidligere studentorganisasjonen Taliban som er ledende, men ingen vet om det er det riktige. Bakom lurer igjen USA som vil etablere en afghansk konkurrent til Taliban. En ny krig ville være en tragedie. USA framstår nå som en zombie, en dumskalle i denne saken.

Radikalt forslag for et varig balansert Afghanistan

En løsning for framtida er at Norge følger opp kontakten med Taliban, inviterer dem til Norge igjen og bidrar med pengestøtte til konkrete prosjekter innen utvikling av landets selvstendige administrative styringssystem. Det kan også være anledning til å utvikle Afghanistans egne næringsinteresser for afghanere på lignende måte som Norge utviklet sine oljeinteresser. Kvinners rettigheter hører med blant saker som må fremmes bedre enn nå, men fundamentalistisk islam lager vanskeligheter der.

Et norsk integrasjonsprosjekt over lang tid kan bli starten på en samling av flere interesser og utvikling av samarbeid mellom Taliban og flere andre grupper i landet. Utenlandsk fagkompetanse på flere områder kan komme inn med vekt på utvikling av landets egne interesser for egne innbyggere. Dette gjelder særlig de rike interessene landet har innen mineraler. En kartlegging av hva som egentlig foregår i forhold til aktivitetet i landet, særlig i forhold til statsbudsjett, cannabis og opium, er viktig. Narkotikaens dominans og styring er et kjempeproblem som må takles før det kan bli en balansert framtid i landet.

Bruke fotball som brekkstang

Et mulig grensesprengende prosjekt er støtte til etablering av en felles fotballkultur i Afhanistan, der landslagene for kvinner og menn utvikles med norsk hjelp. Landslag kan ha en samlende effekt på en nasjon. Dette har vært prøvd i Irak, men prosjektet fikk desverre en altfor tidlig slutt.

Ingen av de muslimske land har en god metode for samarbeid mellom interessegrupper. Det synes som om religionen gjør en maktsentralisering basert på islam til et førstevalg, og at et sekulært samfunn er vanskelig å få til. Men slik må det da bli. Ytre militær støtte på nytt er nytteløst, utviklingen må penses inn på andre ting.

Det er grunnleggende skepsis til Taliban, men det må nå være riktig å la dem fortsette og jobbe fra eget ståsted. Lederen deres for tiden, Haibatulá Ajundzadá, kanskje død, er regnet som ikke-militant, men en klassisk islamsk leder som har en funksjon innen religionen og er sharia-jurist. En eventuell etterkommer vil være ganske lik.

Dialog arbeid med ressurser fra Nansen senteret på Lillehammer

I Norge har man en viss tradisjon med å forene interesser via dialog prosesser. Målet kan være å få fram få fram representanter for aktuelle grupper i Afghanistan (stammer, geografi, religion, næringer, økonomi, annet) i en dialogbasert internprosess der norske representanter med dialogkompetanse er ordstyrere. En slik prosess er vanskelig å få til, og tar lang tid. Slike møter kan holdes jevnlig, eventuelt i Norge, for å samtale om hver sine ønsker og avtale mulige tiltak.

Stormaktene Storbritannia, Russland, Kina, India, USA/NATO må ut for at dette skal gå. Det kan være mulig å få til en dialog med nære naboer som stormaktene India og Kina. Det må vi tåle. Russland under Putin har dummet seg ut. Andre naboer er Iran, Turkmenistan, Uzbekistan, Pakistan, Tajikistan.

En invitasjon om dialog med Taliban og assistanse til landets mulige selvstendige utvikling kan være en god ide. Dialog er for de modige - slipp fram de modige.

Linker

Afghanistanuka 2022

Nansen Fredssenter - Welcome to Afghanistan Week 2022, 14-17 of November

BOK: Kort historie om Afghanistan

FN oppfordrer verdenssamfunnet til å gjenoppta utviklingshjelp til Afghanistan

Photo by Qasim Mirzaie