Artikler > Økonomi

Selvforsyning mat er målet: Norsk mat et mirakel med framtid

Av Einar Eldøy 27.9.2022

Det er brytningstider for norsk jordbruk - tid for nye tanker og tiltak

Dette er en sak du - DU - skal løse. Norge skal bli selvforsynt med mat, og dine valg bestemmer alt.

Her kan du søke etter lokalmat, leverandører av norsk mat på lokalmat.no

Tomme butikkhyller kan bli en realitet i landet vårt. Årsaken er at norske bønder bare produserer 40% av maten vår. Norske bønder skal selvsagt være matprodusentene våre og kunne leve av det de gjør. De skal jobbe og vi skal kunne spise uten frykt for ytre trusler som leveransenekt, krig/sabotasje, mangler i andre land.

Slik er det ikke nå. Bøndene søker seg vekk. Med selvforsyningsgrad rundt 40%, er det også risikomessig enkelt å forstå at vi er sårbare for alle mulige ytre hendelser. Lukkes grensene her - det kan skje av mange grunner - kan vi komme i en ekstrem sultsituasjon i løpet av noen få dager. Panikken kan spre seg.

Norske bønder forlater yrket i hopetall - de kan ikke leve av det de gjør

Flere typer akutt krise - strømprisen et nåtidig eksempel - gjør det verre. Våre politikere lar det skje, de virker tafatte, og islolerer seg fra velgerne sine som de er der for å tjene.

Mange distrikter i Norge kan ikke delta i storskala jordbruk på grunn av naturen. Dette må tas alvorlig, og vi må finne løsninger slik at det teknisk og økonomisk er mulig for alle deler av landet å delta i matproduksjon. Helheten land, vann, sjø er en del av en samlet matstrategi med mål selvforsyning. Det er flere land som har en slik "alle arealer skal nyttes" politikk, til dømes Tyskland.

Norge et perfekt matland for lokal økologisk mat: kaldt og likevel frodig

Norge er i liten grad egnet for storskala jordbruk. Det er egentlig helt greitt for storskala industrielt jordbruk er nesten 100% ikke-økologisk. Industrijordbruk skader naturen, reduserer dyrevelferden og krever bruk av store mengder kunstgjødsel og kjemikalier. Slikt jordbruk er ikke bærekraftig, økologisk og maten er ikke sunn, bare billig.

I Norge har små bruk vært normalen, beitekulturen i utmark var vanlig en gang. Nye tanker er kommet om jordas egenart, livet i molda og de naturlige metoder som finnes. Lokal og urban dyrking og høsting i naturen av mat er et nytt tema, og nye dristige tanker som sprer seg om nytt landbruk. Men Import av mat fra mange land er dagens orden, og selvforsyningsgraden på ca. 40% er lavere enn noen gang.

Import av mat er en sovepute, er selvskading og utenfor vår styring

Vi venner oss til mange billige og eksotiske jordbruksprodukter, og det hele kan synes idyllisk. Men vi kan ikke ha det slik lenger for maten er ikke vår egen, og den utenlandske maten blir dårligere og dårligere, og vi kjenner ikke metodene de bruker, og vi kjenner heller ikke personene som leverer. Den store stygge unaturlige industridriften er det som gjør det billig.

Vill fisk i vann - eksempel sik, ørret - finnes i mengder, ikke bare oppdrettslaks, oppdrettsørret. Fri gange for dyr i fungerende økosystemer gir matforsyning av kjøtt.

De praktiske realiteter bak svær matimport er skremmende, risikoen er ekstremt høy

Hele matimporten vår er basert på industriell storskala ikke-økologisk produksjon, kunstgjødsel, kjemikalier både i dyrking og etterbehandling som foregår i andre land. Vi blir med dette mer og mer avhengige av andre, og landet vårt mister sine naturlige arbeidsplasser, sitt mangfold og sin kultur. Dyr avles og drepes i utlandet i milliarder hvert år i umenneskelige fabrikker uten god dyrevelferd for at vi skal få billig kjøtt. Samtidig blir våre naturlige ressurser liggende ubenyttet. Vi høster heller ikke ikke naturen systematisk slik vi kan. Eksempler er reindrift, utvidelse av frittgående avl på andre typer store dyr som elg, hjort, gris, storfe.

Det er tid for ettertanke ny praksis: Finn ditt norske økologiske jeg og praktiser det

Hver enkelt av oss skaper sin realitet ved sin praksis. Grunnstammen i alt er å forlange norsk produsert mat i butikken. Da skaper vi også et godt fellesskap her vi bor, vi kan trygt identifisere oss med det som skjer her, det blir mulig å leve av å lage mat for de som bor her.

Norsk mat er ditt valg. Økologi, naturlighet, lokal, sunn, kraftig smak, egen dyrking, lønnsomhet, fri handel, lokale sorter, systematisk høsting, kortreist og mangfoldig er de riktige begrepene og viktige nok til at de skal styre vår matpraksis.

Frodige kalde Norge gjør god mat mulig over hele landet. Gjør alltid norsk mat til ditt valg. Bøndene skal leve av det de gjør, og alle i hele langstrakte Norge skal være trygge og sunne.

Link

HEIMKUNNSKAP

Norske forbrukere vil ha norsk mat

Norskmat.no er en samleside for merkeordningene Nyt Norge og Spesialitet som driftes av Stiftelsen Norsk Mat

Photo by Aneta Foubíková